На головну

 Математика [3130] - реферати
Множення матриці. Теорія ймовірності
Зменшення оцінки взаємної спектральної щільності стаціонарного випадкового процесу
Узагальнена функція Гріна
Тригонометричні рівняння і нерівності
Три завдання з теорії чисел
Трансформація перетворень
Транспортна задача лінійного програмування
Традиційні методи обчислювальної томографії
Точні методи чисельного рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь
Точні методи розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)
Топологічні простори
Топологічна определяемости верхніх полурешёток
Теорія випадкових функцій
Теорія поля й елементи векторного аналізу
Теорія залишків
Теорія про нескінченність простих чисел-близнюків
Поверхні
Побудова скінченних множини
Побудова математичної моделі задачі лінійного програмування
Методи відсікання
Про теорії ймовірностей
Інтеграли. Диференціальні рівняння
Інтеграл диференціального рівняння
Вибіркове спостереження
Базисні сплайни
Геометричні побудови на площині
Вчення про паралельність. Відкриття неевклідової геометрії
Рівняння лінії на площині
Теорія ймовірності
Вивчення функцій рядів Фур'є
Правова статистика
Поняття багатовимірної випадкової величини
Передавальні функції одноконтурной системи
Основи статистики
Методи оптимізації функцій багатьох змінних
Методи оптимізації при вирішенні рівнянь
Методи знаходження коренів поліномів
Методи колокацій і Гальоркіна
Методологія вивчення теми "Ознаки рівності трикутників"
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників
Логіка висловлювань
Логарифмічні рівняння
Лінійні функції
Лінійні рівняння та їх властивості
Лінійне і нелінійне програмування
Лінійно впорядкована простір ординальних чисел
Лінійна модель множинної регресії
Кінцеві групи з заданими системами слабко нормальних підгруп
Доказ великої теореми Ферма для парних показників ступеня
Доказ великої теореми Ферма
Доказ великої теореми Ферма
Доказ великої теореми Ферма
Доказ великої теореми Ферма
Доказ нескінченності деяких видів простих чисел
Довжина кола і площа круга
Довжина дуги кривої в прямокутних координатах
Диференціювання. Інтегрування
Диференціальні рівняння з запізнілих аргументом
Геометричні вектори
Геометрії Галілея і Маньківського як опису простору-часу
Обчислювальна математика
Обчислення з теорії ймовірностей
Обчислення характеристичних многочленів, власних значень і власних векторів
Обчислення меж функцій, похідних та інтегралів
Обчислення меж
Обчислення визначених інтегралів. Квадратурні формули
Обчислення визначеного інтеграла
Обчислення найбільшого, найменшого значення функції в обмеженій області
Обчислення інтегралів методом Монте-Карло
Вища математика. Матриця
Вища математика для менеджерів
Вища математика в економіці
Вища математика у професійній діяльності військового юриста
Визначення та обчислення довжина дуги плоскої крівої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні
Велика теорема Ферма - два коротких докази
Велика теорема Ферма
Векторні лінії у векторному полі
Векторна алгебра та аналітична геометрія
Орграфа, теорія і застосування
Нелінійне рівняння і інтервал ізоляції кореня
Деякі поняття вищої матаматікі
Мономіальние динамічні системи
Методи мінімізації логічних функцій
Методи математичної статистики
Метод хорд
Метод Гаусса для вирішення систем лінійних рівнянь
Матриці
Математична статистика
Математична модель системи спостереження РЛС
Математична логіка
Криві розгону об'єкта управління
Криві на площині
Історія математичних констант - числа "пі" та "е"
Знаходження кусково-постійніх конфігурацій множини
Знакозмінні та знакозмінні ряди
! Застосування сплайн-функцій до розв'язування задач інтерполяції
Елементи комбінаторікі. Початки Теорії ймовірностей
Аналіз диференціальних рівнянь
Алгебра логіки
10 способів вирішення квадратних рівнянь


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20