На головну

 Математика [3130] - реферати
Елементи диференціального й інтегрального числення в книзі П. Я. Гамалії "Вишнє теорія морського мистецтва"
Побудова економічної моделі з використанням симплекс-методу
Перші спроби опису устрою Всесвіту-Миру
Зодіакальні сузір'я: довідкова інформація
Алгебраїчні числа
Сузір'я Єдиноріг і Ерідан
Сузір'я Журавель і Тукан
Математичне моделювання нестаціонарного електричного поля анодного захисту
Кубатурних формули для обчислення інтеграла гармонійної функції по круговій луночку
Коричневі карлики
Методи зварювання
Математизація науки та її можливості
Незалежність подій у прикладі Бернштейна з правильним тетраедром
Невизначений інтеграл
Піраміда
Нестандартні методи рішення тригонометричних рівнянь: графічний і функціональний
Особливості мови математики
Сучасні якісні дослідження стійкості
Ортогональні поліноми і криві розподілу ймовірностей
Нестандартний аналіз
Додатки певного інтеграла до рішення деяких завдань механіки і фізики
Похідна та її застосування в алгебрі, геометрії, фізики
Застосування похідної та інтеграла на вирішення рівнянь і нерівностей
Межі послідовностей та функцій
Застосування точкових та інтервальних оцінок в теорії ймовірності та математичної статистики
Рішення ірраціональних рівнянь
Рішення рівнянь, нерівностей, систем з параметром (алгебра і початки аналізу)
Випадкова подія і його ймовірність
Дроселювання газів
Дифракційний контраст
Рух тіл змінної маси. Основи теоретичної космонавтики
Рідкі кристали, історія відкриття рідких кристалів, структура, типи та їх застосування
Чудове рівняння кінематики
Експериментальне дослідження взаємодії пружних хвиль в акустичному резонаторі.
Друге початок термодинаміки
Гармонійні коливання
Виведення рівняння Шредінгера
Головка рубінового лазера з термоохлажденіем
Нова революція у фізиці
Сузір'я Південний Хрест, Муха, Жертовник
Рух астероїдів
Ключові положення теорії Гравітон
Чи існує тринадцята планета сонячної системи?
Смугова теорія твердотільної провідності
Закон Хаббла
Теорема вириала у викладанні фізики і астрономії
Фундаментальна проблема астрофізики
Орбітальні характеристики планет
Діра з дірок
Теза Гьоделе. Теорема Черча
Про прекрасний в теорфізіке: дуальність
Надпровідність
Структура ядра
Кругообіг матерії і механізм їх здійснення
Єдина теорія структури матерії
Неінерціальні польові принципи формування структури матерії. Закон динамічної гравітації
Квантова теорія ефекту Допплера і абсолютний простір
Числа в просторі
Поняття маси та тяжіння
Електрокапілярних ефект у сучасній технології
Елементи спеціальної теорії відносності
Теорія розвитку всесвіту
Найважливіші досягнення в освоєнні космосу
Земля
Рух у центральному симетричному полі
Основи лінійної алгебри на прикладі балансової моделі
Дослідження логічних елементів
Шпаргалка з фізики
Виведення рівняння Шредінгера
Життя у Всесвіті
Зенон Елейський, його парадокси й поняття нескінченності
Завдання графічних перетворень в додатках моделювання з використанням ЕОМ
Акустичні властивості напівпровідників
Фізика (основні формули)
Головка рубінового лазера з термоохлажденіем
Електричний струм в неметалах
Трифазний струм
Кульова блискавка
Ідеальний газ
В'язкість газів у вакуумній техніці
Евклід і Лобачевський
Приклад рішення задачі з механіки
Вторгнення космічних тіл в атмосферу Землі
Найважливіші досягнення в освоєнні космосу
Теорія ймовірностей: наука про випадковий
Інтеграл та його застосування
Теорія масового обслуговування з очікуванням
Антична астрономія. Стародавній Єгипет
Нариси становлення та розвитку астрономії на Далекому Сході. Китайська астрономія: Звідки є пішла ...
Витоки астрономії
Космос Піфагора
Григоріанський календар
Введення в Росії Григоріанського календаря
Астрономічні основи календаря
Ураніческіе місячно-сонячний календар епохи Водолія
Астрономія в 20 столітті
Астрономія в 19 столітті.
Астрономія - наука про всесвіту
Зірки і люди
Зустріч першого цивільного Нового року в Москві


7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26