На головну    
 Математика [3130] - Реферати

Ортогональні поліноми і криві розподілу ймовірностей
Статистичне визначення ймовірності
Великі математики другої половини XVII сторіччя
Комбінаторні формули
Випадкова подія і його ймовірність
Рідкі кристали
Графи. Рішення практичних завдань з використанням графів (С ++)
Розробка вузла з функцією переведення чисел з формату у формат
Знаходження всіх дійсних корінь алгебраїчного багаточлена методом розподілу відрізка навпіл (бисекции)
Внутрішня симетрія Всесвіту
Шпаргалка з чисельних методів
Основна теорема алгебри
Перетворення площини
Шкільна астрономія: концепція нового підходу
Всесвіт у комп'ютері
Теорема Піфагора
Методи рішення рівнянь, що містять параметр
Геометрія Лобачевського
Основи лінійної алгебри на прикладі балансової моделі
Квитки з математичного аналізу
Наближене обчислення коренів в рівняння
Межі та похідні
Математичне моделювання при вирішенні екологічних задач
Теорема Ферма: історія та докази
Вторгнення космічних тіл в атмосферу Землі
Подвійний інтеграл у полярних координатах
Теорія ймовірності і математична статистика
Ідентифікація автономного електрогідравлічного слідкуючого приводу
Основи термодинаміки неравновестность процесів і відкритих систем
Власні значення.
Розрахунково-графічна робота з вищої математики
Математичне моделювання процесу триплет-триплетного перенесення енергії
Комплексні числа
Сучасна космологія і проблема прихованої маси у Всесвіті
Уявні числа
Інтерференційне туннелирование полів хвиль довільної фізичної природи та перспективи його технічних застосувань
Транспортна задача і задача про використання сировини
Метод математичної індукції
Античастинки
Нарис розвитку математики
Уран
Сполучена однорідна задача
Пошук клік в графах
Сонячна система
Сучасні уявлення про мегамире
Марс
Вузол перетворення чисел
Месбауерівських спектроскопія
Розрахунок одноступінчатого редуктора з прямозубой конічною передачею
Апроксимація функцій
Великі завдання давнину
Рішення змішаної задачі для рівняння гіперболічного типу методом сіток
Математичний тривіум
Математичний аналіз
Теорія ймовірності і математична статистика
Рішення текстових завдань
Екстремуми функцій багатьох змінних
Основи теорії систем та системний аналіз
Побудова математичних моделей при вирішенні завдань оптимізації
Нелінійне програмування
Правила по відношенню до аргументів і помилки, з ними пов'язані
Наближене обчислення визначених інтегралів
Безперервне Вейвлет-перетворення
Функціональний аналіз
Діапазони електромагнітних хвиль: Міріаметровие хвилі (СДВ)
Астрономія як наука
Великий вибух
Планета Меркурій
Методи та алгоритми побудови елементів систем статистичного моделювання
Метали
Структури даних та алгоритми
Поверхні другого порядку
Планета Плутон
Астрономія. Що таке астрономія?
Фазові стани всесвіту
Основи математики
Методи рішення рівнянь у країнах стародавнього світу
Астероїди: Велика четвірка
Еволюція центральних областей галактик
Групи перетворень
Математика (квитки)
Математична статистика
Електромагнітна індукція
Вища математика
Евклід і Лобачевський
Первообразная
Гравітація - мінливе Час
Астрономічні досягнення в навчанні Коперніка
Дискретна математика
Евклидова і неевклідова геометрія
Генетичний алгоритм
Всесвітній Потоп і зміщення полюсів
Аналітична геометрія
Питання до держ. іспиту з дисципліни "Математика - Алгебра"
Деякі підходи до завдань розпізнавання образів і їх додатків
Планета Земля
Оптика
Дискретна математика
Абстрактна теорія груп
Моделювання біосфери


5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24