На головну

 Математика [3130] - реферати
Розрахунок подвійного інтеграла за допомогою методу Сімпсона
Шкала електромагнітних хвиль
Пряма Ейлера
Зразки дослідження елементарних функцій, що містять зворотні тригонометричні функції
Про еволюційності процесу розширення всесвіту
Завдання про нескінченної ортотропной платівці
Археоастрономічні дослідження на Нижньо-Архизском городище
Ряди й інтеграл Фур'є
Тверді тіла
Нове пояснення релятивістських явищ
Революція в термодинаміки
Математична логіка і теорія алгоритмів
Походження планет і супутників
Теорема Штольца
Перші кроки астрономічної оптики
Елементи теорії множин
Математичний аналіз. Регресія
Про незвичайності шляхів розвитку математики
Інтеграл допомагає довести нерівність Коші
Геометрія Лобачевського
Планета Юпітер
Квитки по геометрії
Визначений інтеграл
Вибіркове спостереження
Невизначені рівняння першого ступеня
Метод Монте-Карло і його застосування
Історія математики
Універсальна геометрія в природі і архітектурі
Астероїди
Нептун
Типові завдання по матаналізу
Астероїди
Метод дотичних рішення нелінійних рівнянь
Багатофазні ланцюги і системи
Питання з алгебри
Великі оптичні телескопи майбутнього
Апроксимація безперервних функцій многочленами
Еквівалентність елементарних функцій
Інтеграл допомагає довести нерівність Коші
Економічна статистика
Методологія вивчення теми «Ознаки паралельності прямих
Вища математика
Фізика як джерело теорем диференціального обчислення
Елементарна теорія сум Гаусса
Фізична природа комет
Межі та похідні
Рішення ірраціональних нерівностей
Основи математики
Інтеграл по комплексної змінної
ТРІОН: три тіла у двох вимірах
Історія математики: Вавилон і Єгипет
Супутник Землі - Місяць
Математичні формули
Багато бітів з нічого
Функція і її властивості
Методи Хука-Дживса
Теорія випадкових процесів
Спектр оператора. Застосування нестандартного аналізу для дослідження резольвенти і спектра оператора
Деякі характеристики і властивості мікрооб'єктів
Теорія обчислювальних процесів і структур
Подвійний інтеграл у полярних координатах
Теорія стійкості
Фізичні основи теорії нетеплового дії електродинамічних полів у матері-альних середовищах
Ланцюгові дроби
Операції з числами з плаваючою комою
Алгоритм компактного зберігання й рішення СЛАР високого порядку
Застосування спектрального аналізу
Самоаффінние фрактальні безлічі II. Розмірності довжини і поверхні
Різні підходи до визначення проективної площині
Антигравітація: вектор сили
Наближені методи розв'язання алгебраїчного рівняння
Математичні ігри для дітей
Про один спосіб експериментального визначення гідродинамічних параметрів поплавкового маятникового акселерометра
Потенціал поля
Тригонометричні формули
Математика 16 століття: люди й відкриття
Закон Ома електропровідності металів як фундаментальне наслідок нетеплового дії електричного струму
Комплексний аналіз
Теорія кілець
Інтеграл Пуассона
Про групи Ассура, фермах Баранова, ланцюгах Грюблера, плоских шарнірних механізмах і про їх структурному синтезі
Математика (шпаргалка для іспиту)
Основні формули тригонометрії
Подвійний інтеграл в механіці і геометрії
Математичний аналіз
Підказка з алгебри
Морфологічний аналіз кольорових (спектрозональних) зображень
Безперервні генетичні алгоритми
Ідеальний газ
Розподіл Гауса. Центральна гранична теорема теорії ймовірностей. Розподілу Пірсона і Стьюдента
Про зародження сонячної системи
Шпаргалка з математики
Венера
Вакуумні прилади
Антьє і її оточення
Сходяться послідовності
Наближене рішення алгебраїчних і трансцендентних рівнянь
Знаходження оптимальних параметрів для польоту тіла через прямокутну перешкоду
Методи спуску
Диференціальні рівняння I і II порядку


4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23