На головну

 Математика [3130] - реферати
Алгебра матриць. Системи лінійних рівнянь
Алгебра і початок аналізу
Алгебра Дж. Буля і її застосування в теорії і практиці інформатики
Аксіоми планіметрії
Аксіоматичний метод
Аксіоматика теорії ймовірностей
Абстрактне відношення залежності
Абсолютні и відносні величини, зведення и груповання статистичних Даних, ряди розподілу
Абелеві універсальні алгебри
Triple-wave ensembles in a thin cylindrical shell
Beruniy's Theory of Shadows
* -алгебра Та їх застосування
"Інкарнація" кватернионов
Мазери
Застосування pin діодів
Де знаходиться межа сонячної системи
Поширення радіохвиль
Потоки космічних променів в максимумі кривої поглинання в атмосфері і на кордоні атмосфери (1957-2007)
Гамма-випромінювання
Що таке сонячний вітер
Космічні циклотронні мазери
Правила дефферінцірованія
Ефекти обурення нейтральних вітрів
Оптоелектронні пристрої, що запам'ятовують
Коротка історія уявлення про Всесвіт
Атомні реактори
Методи і засоби відображення інформації
Астероїди. Метеорити. Метеори
Гідравлічні втрати
Аеростати та дирижаблі
Чорні дірки і просторово-часові парадокси
Статистична фізика і термодинаміка
Розрахунок секційної печі швидкісного нагріву труб
Електричний генератор
Нова карта рельєфу Марса
Ряди Фур'є. Чисельні методи розрахунку коефіцієнтів
Обробка результатів експерименту
Найпростіші способи обробки дослідних даних
Типовий розрахунок графів
Прикладна математика
Елементи квантової механіки
Екстремуми функцій
Про комп'ютерному моделюванні випадкових величин
Квитки по математиці
Модель розподілу
Хвильовий генетичний код
Формування поняття комплексного числа в курсі математики середньої школи
Значення математичних прийомів статистичного дослідження в сучасних умовах
Галілео Галілей
Імітаційна модель системи автоматизованого проектування абстрактного етапу реалізації пристроїв керування
Локальна та нелокальна задачі для рівняння змішаного типу другого порядку з оператором Геллестедта
Галактики: основні відомості
Венера
Метод АВИ в математичної теорії переносу шкідливих речовин в гетерогенних середовищах
Принципи побудови систем збору і передачі інформації для об'єктів електроенгергетікі
Ефективний алгоритм звернення матриці Вандермонда
Меркурій
Аналіз методів дослідження наноматеріалів
Про обчислення коефіцієнтів і вузлів однієї квадратурної формули
Вплив Місяця на земні процеси
Геометричні властивості регулярного круглого конуса в просторі
Юпітер - планета-гігант
Огляд методів визначення форм і частот коливань вузлів і деталей
Наноструктуровані матеріали і функціональні пристрої на їх основі
Планета Земля
Нелокальна крайова задача для рівняння змішаного типу третього порядку з кратними характеристиками
Біноміальний критерій
Моделі і методи розв'язання проблеми вибору в умовах невизначеності
Електропідривної комплекс як система
Про одну загальної крайової задачі зі зміщенням для навантаженого рівняння третього порядку з кратними характеристиками
Сонячна система
Принципи побудови перетворювача параметрів імпедансу з інтелектуальними можливостями
Математичне моделювання хвильового руху води у вузькому глибокому непрізматіческом водосховище з урахуванням пружності води
Методи розпізнавання, ідентифікації та вимірювання відстані до об'єктів в СТЗ ПР
Ультразвук і вимірювання дальності
Інфрачервона спектроскопія
Аналіз та вирішення проблеми перенесення енергії хвилями електромагнітного поля
Матроід
Історія зоряної карти
Фундаментальний межа швидкості гравітації і його вимір
Новий вид променів
Електричний заряд
Історія математики. Олександрійська школа
Деякі програми певного інтеграла в математиці
Множинна регресія і кореляція
Диференціальні рівняння гіперболічного типу
Краса повтору
Організаційний менеджмент
Закономірність розподілу простих чисел (доповнення)
Визначення швидкості викиду речовини з вулканів Іо - супутника Юпітера
Про псевдоволнах електромагнітного поля
Математика (шпаргалка для іспиту)
Про проблему реалізації єдності існування статичних компонент електромагнітного поля
Гравітаційне поле горизонтальної полуплоскости
Гравітаційне поле плоского шару
Вплив ультрафіолетового випромінювання на орган зору людини
Фігура Землі
Потенціал сили тяжіння
Принципи ізостазії
Фізичні основи інтерпретації гравітаційних аномалій


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20