На головну

 Математика [3130] - реферати
Оцінка периметра багатокутника заданого діаметра
Деякі чудові криві
Трівімірні Перетворення
Методи і способи вирішення завдань
Економіко-статистичний аналіз продуктивності та оплати праці в ВАТ "Бурятмясопром"
Теореми Силова
Рівняння Пуассона. Його застосування для розрахунку полів у вакуумі
Методи пошуку екзопланет: метод радіальної швидкості, астрометрія, транзитний метод, поляриметрія та ін.
Метод простої ітерації для розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
Метод квадратних коренів для симетричної матриці при вирішенні систем лінійних алгебраїчних рівнянь
Математичні методи представлення знань
Інтегрування та диференціювання інтегралів, залежних від параметра
Інтеграційний метод Ейлера для розв'язання лінійних систем алгебраїчних рівнянь
Інтеграли, залежні від параметра
! Застосування подвійніх інтегралів
Дослідження топологічного визначення верхніх напівґрат
Дослідження лінійно впорядкованим простору ординальних чисел
Властивості лінійніх Операторів та їх! Застосування при розв'язанні задач. Матриця лінійного оператора
Алгорітмічні проблеми
Системи лінійніх рівнянь
Потрійний інтеграл
Подвійний інтеграл
Паралельні проекції
Знаходження мінімального остовного дерева алгоритмом Краскала
Напрямки Теорії ймовірностей та математичні Дії над ними
Моделювання руху парашутиста
Теорія і практика обчислення візначніків
Теорія ймовірностей і математична статистика
Інтегральні характеристики векторних полів
Теорія ймовірностей
Теорія ймовірностей
Перевірка гіпотези про закон розподілу генеральної сукупності X за критерієм Пірсона
Представлення и Перетворення фігур
Поверхневі інтегралі
Незалежні випробування
Рішення задач з вищої математики
Потік вектора через поверхню. Застосування теореми Гаусса як метод розрахунку полів в симетричних випадках
Провідники в електричному полі. Електростатичний метод зображень
Геометрія Лобачевського
Сузір'я, яких зараз немає. Подорож по сторінках старовинних зоряних карт
Рівняння, що містять параметр
Симетрія - символ краси, гармонії і досконалості
Розвиток математичного мислення учнів на основі диференційованого навчання
Числові характеристики системи Випадкове величин та їх граничні теореми
Чисельне інтегрування функцій
Випадок нескінченної щільності об'ємного заряду і нескінченного сумарного заряду
Вселенська алхімія. Народження зірок
Микола Бурбак - математичний феномен XX століття
Логіка и множини
Дослідження розвітку Теорії ймовірності
Диференціальні операции в скалярних и векторних полях. Основні поняття и формули
Апарат мереж Петрі та его использование во время моделювання інтелектуальніх мереж (ІМ)
Рішення диференціальних рівнянь
Визначення інтегралів
Чисельні методи лінійної алгебри
Методи інтегрування
Кручення стрижнів
Обчислення визначених інтегралів за формулами прямокутніків, трапецій та Сімпсона
Оборотні матриці над кільцем цілих чисел
Обробка результатів вимірювань
Позначення та визначення тензорною алгебри
Узагальнено булеві решітки
Узагальнення класичних середніх величин
Область визначення функції
Про один аналогу завдання Біцадзе-Самарського для змішано-складового рівняння
Про мінімальні замкнутих тотально насиченістю не формаціях кінцевих груп
Про категорії множин
Про вариационности деяких ДУЧП з відхиляється аргументами
Про w-насичених формаціях з п-разложимости дефектом 1
Нумерологія як точна наука
Нумерологія
Нильпотентна довжини кінцевих груп з відомими додаваннями до максимальних підгруп
Межа і неперервність функцій кількох змінних
Основи Теорії графів. Властивості ойлеровіх та гамільтоновіх графів
Досвід застосування критерію Сильвестра в деяких задачах стійкості консервативних систем
Інтеграл по поверхні першого роду
Криволінійний інтеграл першого і другого роду
Дослідження методу простої ітерації та методу Ньютона для розв'язування систем двох нелінійних алгебраїчних рівнянь
Дослідження проблеми трігонометрічніх рівнянь
Динамічні системи в плоскій області
Обчислення інтеграла по поверхні
Дослідження двовімірної квадратічної стаціонарної системи Із двома приватності інтеграламі у виде кривих іншого порядку
Предмет Вивчення Теорії ймовірностей
Обробка результатів прямих багатократно Рівно точно статистичних вімірювань
Методи розв'язування раціональних нерівностей Вищих степенів
Математичні методи і моделі
Методи математичної статистики
Деякі скінченно-різнецеві методи розв'язування звічайній диференціальних рівнянь
Єдине перетин кривих у просторі
Дослідження функцій гіпергеометрічного Рівняння
Дослідження нестандартних методів решение рівнянь и нерівностей.
Складність методів май проблеми дискретного логаріфмування в групі точок еліптічної крівої
Основні поняття Теорії ймовірностей
Новий метод вирішення кубічного рівняння
Нерозв'язність логіки першого порядку
Рішення рівнянь й нерівностей з модулем
Рішення рівнянь Із параметрами
Цікаві відомості про магнітне поле Землі
Алгебраїчні криві і діофантови рівняння
Закон Кулона. Поле і потенціал розподіленої системи зарядів у вакуумі


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20