На головну

 Математика [3138] < Реферати
Мінімізація логічних функцій
Логічні елементи і поняття базису
Способи представлення логічних функцій
Найпростіші логічні функції
Способи завдання логічних функцій
Системи числення
Методи розв'язання крайових задач, в тому числі «жорстких»
Елементи комбінаторики
Оцінка периметра багатокутника заданого діаметра
Деякі чудові криві
Трівімірні Перетворення
Методи і способи вирішення завдань
Економіко-статистичний аналіз продуктивності та оплати праці в ВАТ "Бурятмясопром"
Теореми Силова
Рівняння Пуассона. Його застосування для розрахунку полів у вакуумі
Методи пошуку екзопланет: метод радіальної швидкості, астрометрія, транзитний метод, поляриметрія та ін.
Метод простої ітерації для розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
Метод квадратних коренів для симетричної матриці при вирішенні систем лінійних алгебраїчних рівнянь
Математичні методи представлення знань
Інтегрування та диференціювання інтегралів, залежних від параметра
Інтеграційний метод Ейлера для розв'язання лінійних систем алгебраїчних рівнянь
Інтеграли, залежні від параметра
! Застосування подвійніх інтегралів
Дослідження топологічного визначення верхніх напівґрат
Дослідження лінійно впорядкованим простору ординальних чисел
Властивості лінійніх Операторів та їх! Застосування при розв'язанні задач. Матриця лінійного оператора
Алгорітмічні проблеми
Системи лінійніх рівнянь
Потрійний інтеграл
Подвійний інтеграл
Паралельні проекції
Знаходження мінімального остовного дерева алгоритмом Краскала
Напрямки Теорії ймовірностей та математичні Дії над ними
Моделювання руху парашутиста
Теорія і практика обчислення візначніків
Теорія ймовірностей і математична статистика
Інтегральні характеристики векторних полів
Теорія ймовірностей
Теорія ймовірностей
Перевірка гіпотези про закон розподілу генеральної сукупності X за критерієм Пірсона
Представлення и Перетворення фігур
Поверхневі інтегралі
Незалежні випробування
Рішення задач з вищої математики
Потік вектора через поверхню. Застосування теореми Гаусса як метод розрахунку полів в симетричних випадках
Провідники в електричному полі. Електростатичний метод зображень
Геометрія Лобачевського
Сузір'я, яких зараз немає. Подорож по сторінках старовинних зоряних карт
Рівняння, що містять параметр
Симетрія - символ краси, гармонії і досконалості
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 ... 63