На головну

 Маркетинг [4151] - реферати
Рекомендації Споживача относительно Вибори ноутбука
Рекламний ринок м Архангельська
Рекламний ролик: особливості жанру, етапи створення
Рекламний образ та його ефективне застосування
Рекламний образ і його візуалізація в рекламному творчості
Рекламний менеджмент
Рекламні стредства і розрахунок ефективності рекламної кампанії
Рекламне повідомлення в системі масової комунікації
Рекламне звернення до покупців
Рекламний вплив
Рекламне агентство "Наднова"
Рекламне агентство "Рапід"
Рекламний бізнес та его розвиток
Витрати з доставки товарів (продукції) та шляхи їх зниження
Розподільна логістика підприємства (на прикладі ЗАТ "Траст")
Розподіл і рух товару
Разрботкой бізнес-плану магазину побутової техніки ТОВ "Телемакс"
Шляхи підвищення рівня автоматізціі та індустріалізації в торгівлі
Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції (на прикладі ВАТ "БелАЦІ")
Шляхи підвищення конкурентоспроможності на прикладі Алтайського районного потребітелького суспільства
Публічна реалізація програми державного пенсійного страхування
Психологія реклами
Психологічні аспекти реклами як інструменту МІЖНАРОДНОГО маркетингу в условиях глобалізації
Психологія реклами
Психологія реклами
Психологія рекламної діяльності
Психологія рекламного впливу
Психологія споживача
Психологія в рекламі
Психологічні механізми залучення уваги в рекламі
Психологічні аспекти створення бренду
Психологічна ефективність реклами
Психологічна лояльність бренду
Прямі продажі-керівництво
Прямий та інтерактивний маркетинг
Проблеми оцінки капіталу товарної марки
Проблеми маркетингової діяльності виноробного підприємства
Проблеми комунікацій в PR
Проблеми управління маркетингом на підприємстві
Проблеми та перспективи розвітку ресторанного господарства в туризмі
Проблема створення високоякісних товарів
Проблема якості лікарських засобів на ринку Росії
Про результати організаційно-технологічної практики
Природа бренду і планування його зростання
Ухвалення рішення споживачем
Прийняття рішень про покупку споживачем: сутність, основні етапи
Ухвалення маркетингових рішень
Принципи формування економічної стратегії фірми
Принципи маркетингу
Принципи та механізм комерційних відносин учатніков товарообігу в роздрібній торгівлі
Принципи организации управління маркетингом на підприємстві
Принцип роботи рекламодавця з рекламним агентом
Принцип визначення асортиментної політики
Застосування методу розстановки пріоритетів для порівняння декількох постачальників непродовольчої продукції (калькуляторів)
Персональні продажі та зв'язки з громадськістю
Персональний продаж
Персонал стенду
Застосування PR-технологій з метою просування театрального продукту на прикладі театру ім. Ленсовета
Особливості проведення маркетингових досліджень в оптовій і роздрібній торгівлі
Ознаки роздрібної торгівлі та оптової ярмарки
Особливості проведення маркетингового дослідження
Особливості споживчого та купівельної поведінки
Привабливість сегментів ринку: аналіз, оцінка та вибір цільових сегментів
Особливості планування одноканальних рекламних кампаній в пресі
Особливості планування та бізнес-планування у сфері культури. Структура бізнес плану
Особливості організації рекламної кампанії у сфері туризму
Особливості організації комерційної діяльності з продажу харчових концентратів в роздрібному торговельному підприємстві
Особливості організації Інтернет-торгівлі на прикладі ВАТ "BASK"
Особливості організації та менеджменту в компанії мережевого маркетингу
Особливості оптимізації витрат, пов'язаних зі складської переробкою і зберіганням запасів
Паблік рілейшнз
Особливості навколишнього середовища міжнародного бізнесу в Австралії
Особливості музейного маркетингу
Особливості міжнародного маркетингу товарів промислового призначення
Особливості маркетингових стратегій зарубіжних фірм у Росії
Підвищення ефективності маркетингової діяльності компанії (на прикладі ТОО "Геліос")
Підвищення конкурентоспроможності продукції ВАТ "Іскож"
Підвищення конкурентоспроможності підприємства готельного господарства (на прикладі готелю ТОВ "Юність")
Підвищення конкурентоспроможності підприємства
Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних компаній
Поведінка споживача
Поведінковий маркетинг
Поведінка споживача в комплексі маркетингу
Поведінка споживачів
Особливості маркетингових досліджень в туризмі
Особливості маркетингової діяльності в сучасних умовах
Проект "Облаштування скейт-майданчика"
Особливості законодавчого регулювання реклами лікарських засобів
Просування товарів. Реклама і збутова діяльність
Просування товарів і послуг
Просування товару на ринку
Просування товару на ринку
Просування російського кіно на вітчизняному ринку
Просування рекламної продукції
Просування продукції
Просування прогресивних систем енергозбереження в Україні в сегменті (ТН) теплових насосів
Просування програмного продукту на ринку
Просування компанії "Полум'я дракона"
Просування ВНЗ на ринку освітніх послуг
Поведінка споживачів


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20