На головну    
 Зарубіжна література [1991] - Реферати

Стилі ораторського мистецтва
Ступінь впливу біблійних книг на особистості російських поетів XVIII століття, форми "адаптації" православних ідей в їхній творчості
Степан Васильченко
Стародавні жартують
Становлення світогляду В. Хлєбнікова
Становлення жанру трагедії в російській літературі
Засоби створення комічного в детективах Д. Донцової
Порівняльний аналіз підручників з літератури
Порівняльне дослідження Гоголя і Амірхана
Порівняльна характеристика творів "Євгеній Онєгін" А.С. Пушкіна і "Анна Снегина" С.А. Єсеніна
Порівняльна характеристика поетичної творчості М. Цвєтаєвої та А. Ахматової.
Порівняльна характеристика літератури Епохи Просвітництва і сентименталізм
Порівняння Катерини та Лариси в "Грози" і "Безприданниці" Островського
Довідкові видання
Способи перенесення мотивів з лірики в роман "Доктор Живаго"
Способи номінації персонажів у романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"
Способи відтворення художнього годині у постмодерністському англомовному тексті
Суперечки навколо головного героя комедії "Лихо з розуму" А.С. Грибоєдова
Специфікація та виокремлено Особливе художнього методу в творчості Чарльза Діккенса
Спеціфіка неповна речень у творах Юрія Мушкетика
Спеціфіка англійського реалізму та его втілення в творчості Чарльза Діккенса
Специфіка хронотопу в оповіданні Фрідріха Горенштейна "З кошелочкой"
Специфіка Скандинавської літературної казки
Соціально-філософські погляди І.Франка
Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"
Соціальний сенс байок І.А. Крилова
Соціально-психологічна, сімейна думка в романі в романі "Панове Головльови" М.Є. Салтикова-Щедріна
Зіставлення розуміння сенсу і щастя життя героями оповідань Б. П. Єкимова і сучасними підлітками
Зіставлення літературного твору з картинами художників та музичними фрагментами
Сопоставительная характеристика творчості поетів-романтиків М. Тихонова і Н. Асєєва
Співвідношення образу і слова в оповіданні Ю. Тинянова "Підпоручик Кіже"
Сон як метод відображення і осягнення дійсності у творчості Ф.М. Достоєвського
Солженіцин - вермонтський самітник
Сучасні тенденції в гоголеведенню
Сучасна російська мова
Сучасне суспільство у творах Т.Н. Толстой
Сучасна бібліографія як система
Сни і сновидіння в російській літературі
Сни в романі М.В. Булгакова "Біла гвардія"
Сенс назви п'єси А.Н. Островського "Гроза"
Сенс назви і своєрідність поеми Н.В. Гоголя "Мертві душі"
Смерть Базарова
Слово о полку Ігоревім - найбільший пам'ятник давньоруської літератури
Злиття християнських і язичницьких мотивів в ранній творчості С.А. Єсеніна
Складність и драматизм умів розвітку літератури 1900-1930 рр.
Наскрізні мотиви в оповіданнях Данила Хармса
Казки: літературні та фольклорні
Казки Пушкіна. Система образів героїв, багатство і глибина змісту
Казки народні та авторські
Казки і притчі С. Козлова
Казка П.П. Єршова "Коник-Горбоконик"
Система економічних поглядів Н. Гянджеві в "Хамсі"
Система художніх образів збірки М. Гумільова "Романтичні квіти"
Система поточних бібліографічних посібників з гуманітарних та соціальних наук
Система опозицій в романі Замятіна "Ми" як відображення диалектичности свідомості героя
Система жанрів середньовічного фольклору
Система головних героїв і конфлікт у повісті Ф. М. Достоєвського "Дядечків сон"
Символи в романі І. С. Тургенєва "Батьки і діти"
Символи в драматургії А.П. Чехова
Символізм як мистецький напрямок
Символічний зміст ліричних шедеврів поетів срібного століття
Символіко-міфологічний сенс творів Пауло Коельо
Символіка чисел в літературних творах
Символіка світла в романі Ф.М. Достоєвського "Злочин і кара"
Символіка та її роль у поемі А.А. Блоку "Дванадцять"
Символізм у творчості А.А. Блоку
Символ у новелі Василя Стефаника "Камінний хрест"
Середньовіччя в українській літературі
Сім'я А.С. Пушкіна
Сімейні цінності у романі "Біла гвардія" Булгакова
Сімейна хроніка Форсайтов
Семантика и функциянальнасць міфалагем Сонца и Місяця ў традицийнай міфапаетичнай маделі світлу беларусаў.
Зв'язок літератури та музики
Своєрідність композіції "Порівняльніх жіттєпісів" Плутарха
Своєрідність інтерпрітації сюжетом про Едіпа у трагедії Софокла
Своєрідність художніх образів вченого-дослідника в творах Артура Конана Дойля
Своєрідність творчості письменника Е.Л. Шварца
Своєрідність оповідань Антона Павловича Чехова
Своєрідність поетики С. Єсеніна
Своєрідність осмислення біблійної проблеми боротьби добра зі злом у творчості Леоніда Андрєєва
Своєрідність жанру літературної казки радянського періоду
Свобода і насильство над особистістю у творчості Ф.М. Достоєвського
Світоглядні орієнтірі Миколи Гоголя
Світогляд М. Коцюбинського
Надприродний жах в літературі
Збірники Ахматової: "Четки" і "Біла зграя"
Сатиричне зображення вдач помісного дворянства в комедії Д.І. Фонвізіна "Наталка"
Сатиричні мотиви в прозі Шукшина
Сатира у творчості Булгакова
Найближча мені людина
З Данте по колах пекла: життя і смерть в середні століття
Руська трійця: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький
Русь "поміщицька", "Русь народна" в поемі Н.В. Гоголя "Мертві душі"
Російське усна народна поетична творчість
Російська людина все винесе ... за романом М.С. Лєскова "Зачарований мандрівник"
Російська садиба у творах письменників XIX століття
Російська сатирична повість XVII століття
Російська сатира і гумор другої половини XIX - початку XX століття
Російська природа в поезії Єсеніна
Російська літературна прозова казка 2-ї половини XIX століття


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20