На головну    
 Зарубіжна література [1991] - Реферати

Жанрові Особливості низового бароко
Жанрова специфіка літературної казки
Жанрова специфіка "Кентерберійських оповідань" Дж. Чосера
Жанрова система російського фольклору
Жанрова система документальної літератури
Жанрава-тематичная разнастайнасць и паетичная адметнасць паезіі Сімяона Полацкага
Жанр оповідання у творчості В.І. Мишанин
Жанр послання у творчостi Т.Г. Шевченка
Жанр пародиі и епіграми ў білоруський літаратури
Жанр опису житія в давньоруській літературі
Жанр антиутопії в творах Замятіна "Ми" і Платонова "Котлован"
Жан-Жак Руссо і руссоизм
Жан Расін
Ж. Лабрюйер про характери людей
Етап Першого відродження української нації
Естетичні погляди "Руської Трійці"
Естетика готики в Новел Едгара Аллана По
Есенинской стежкою
Емоційній спектр лірічного героя в інтімній ліріці Тодося Осьмачки
Еліза Ожешко
Еволюція лірічного героя у "Гімнах до ночі" Новаліса
Диявол і його свита в романі Булгакова "Майстер і Маргарита"
Дуель і смерть Олександра Сергійовича Пушкіна
Дуалізм давніх РЕЛІГІЙ та демонічні персонажі в Романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"
Другий вимір у творчості Селінджера
Стародавні міфи в поезії срібного століття
Давньоруські житія: пам'ятники, герої, еволюція
Давньоруська притча
Давньоруська література
Драматичния и трагічния калізіі ў білоруських народних Балад
Драматургія Старицького
Драматургія Шіллера
Драматургія А.П. Чехова
Драма Шиллера "Розбійники"
Достоєвський як редактор і видавець
Достоєвський і світова культура
Достоєвський і Гюго
Дослідження Шекспірівської комедійної творчості
Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки
Дореформена і пореформенная Росія в зображенні А.І.Гончарова
Домінанта людської особистості в документальній прозі (по книзі І.А. Буніна "Звільнення Толстого")
Будинок, який побудував Свіфт
Документальні джерела інформації
Докази того, що в Гобсеке живуть дві істоти: скнара і філософ
Довженко А.П .: cуспільна та філософська діяльність
Дієслівна сінонімія у творах Ольги Кобилянської
Діалог з антічністю в драматургії Жана Жироду
Дитяча література Німеччини ПЕРІОДУ Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII - Першої половини XIX ст
Дитяча література Німеччини Другої половини XIX - XX ст
Дитяча література Италии XVII-XIX ст.
Динаміка лірічного почуття у творчості Лесі Українки
Діалог Сократа і Чужоземця в трактаті Платона "Політик чи Держава"
Діалектні елементи в творах К. Паустовського та В. Шукшина
Джек Лондон "Мартін Іден". Новели Гі де Мопассана
Джек Керуак та его найвідомішій роман "На дорозі"
Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання
Джанні Родарі та его книги для дітей
Діяльність Войновича, його роман "Москва 2014"
Дитячі твори К.І. Чуковського і В.В. Маяковського
Дитяча поезія Е.А. Благининой
Дитяча література
Деталі обстановки в романі "Обломов" І.А. Гончарова
Сільська проза: творці і герої
День милосердя в сучасній прозі
Дені Дідро
Демонологічній дискурс прози Валерія Шевчука
Демонічні підтексті ранніх комедій М. Куліша ("Від так загинув Гуска", "Хулій Хурина")
Декабристів и Шевченко
Дві людини - дві тіні
Два характеру в російській літературі
Два "Саулі": інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка и Лесі Українки
Данте Аліг'єрі "Божественна комедія"
Даніель Дефо
Даніель Дефо
Гусарська тема в ліриці Д.В. Давидова
Гумільов і акмеїзм
Гуманістичний ідеал в поезії Висоцького
Гуманістична система виховання у творі Н.С. Лєскова "Кадетський монастир"
Гротеск, контрастність і гіперболізація в романі Г. Г. Маркеса "100 років самотності"
Григорій Сковорода
Григорій Михайлович Тютюнник
Григорій Бакланов "Навіки-дев'ятнадцятирічні"
Грибоєдов А.С.
Громадянська війна в романі М.А. Шолохова "Тихий Дон"
Готгольд Ефраїм Лессінг
Готичні романи Анни Редкліф в контексті англійської літератури і естетики XIX століття
Готичний роман.
Панове Головльови
Горький в Самарі
Місто у творчості Брюсова, Блока, Маяковського
Гончаров Іван Олександрович
Голокост у творчості Пауля Целана
Головні тими жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя
Роки життя і творчості С. Єсеніна
Гоголь і Чорт
Гоголівські традиції в зображенні чиновництва в оповіданнях Чехова
Говорять прізвища в творах російських письменників XIX століття
Говолі і його "Ревізор"
Головні герої роману А.С. Пушкіна "Євгеній Онєгін"
Гі де Мопассан


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20