На головну    
 Зарубіжна література [1991] - Реферати

Причини злочину Родіона Раскольникова (за романом Ф. М. Достоєвського "Злочин і покарання")
Причини і особливості протікання процесів архаїзації у творі Л.Н. Толстого "Дитинство"
Природна лірика Пушкіна
Природа і людина в ліриці Пастернака
Прийоми сатиричного зображення у Романі Дж. Свіфта "Мандри Гуллівера"
Прийом контрасту як Основний засіб организации художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти Підземелля"
Злочин Раскольникова
Переломлення готичної традиції у творі Едгара По "Повість про пригоди Артура Гордона Піма"
Предметний і колірний світ у романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита" і його символічне значення
Права жінок та їх статус
Поети у Вітчизняній війні 1812 г
Поетичне своєрідність А. Ахматової (на прикладі двох збірок - "Четки" і "Біла зграя")
Поетична спадщина поета XVII століття Мухаммада Іміна Хіркаті
Поетичний світ Ахматової
Поетичний космос Ломоносова
Поетика збірки А.А. Фета "Вечірні вогні"
Поетика постмодернізму
Поетика повісті А.М. Ремізова "Невгамовний бубон"
Поетика оригінальних балад В.А. Жуковського в контексті баладного творчості поета
Поетика Йосипа Бродського
Поетика і метафоричність творів Стівена Кінга (на основі повісті "Довга прогулянка")
Поетика Аристотеля
Поет срібного століття М.А. Кузьмін
Поет Микола Некрасов
Поема Гоголя "Мертві душі"
Поема "Реквієм" А.А. Ахматової
Поезія срібного століття: В.С. Соловйов, Д.С. Мережковський, Ф.К. Сологуба і А. Білий
Поезія Плеяди і реформа поетичних жанрів в літературі Франції 15-16 ст.
Поезія некрасовской пори
Поезія Джона Донна
Поезія декабристів
Поезія другої половини XX століття. Авторська пісня
Поезія Аркадія Кутілова
Поезія Андреаса Грифиуса
Потенційні слова в поезії Е.А. Євтушенко
Пострадянська ментальність у дзеркалі публіцистичного дискурсу
Постмодерністська проза і її представники. Постмодернізм В. Пелевіна
Постановка і вирішення проблеми людини в світі абсурду у Гоголя і Кафки ("Ніс" і "Перетворення")
Поняття комічного в п'єсі Островського
Поняття канону в структурі житійного жанру
Польська література і російський читач
Полемічна проза Київської Русі XV-XVI ст.
Пошуки І.С. Тургенєвим "нової" манери в повістях 50-х років. Повість "Муму": її ідейний зміст, образи, мова, композиція
Поетичні крила душі Марії Морозенко
Поетичний стиль Р. Бернса
Поетична творчість Юрія Клена
Поетична спадщина Адама Міцкевича
Поетика художнього простору в романах Ю. Андруховича "Рекреації" та "Московіада"
Поетика простору в казці Людвіга ТІКа "Білявій Екберт"
Поетика новел М. Коцюбинського
Поетика "Сказання про Сігурда"
Поема-казка "Лис Микита"
Поезія та літературна творчість в Україні у Другій половіні XVII - XVIII ст.
Поезії та поеми Лесі Українки
Оригінал і переклади. "Вінні Пух і всі-всі-всі" А. Мілна і переклади Б.В. Заходера, В. Руднєва, В. Вебера і Т. Михайлової
Повість временних літ - літературний пам'ятник Стародавньої Русі
Повість А.С. Пушкіна "Капітанська дочка" як історичний роман
Повість А.І Герцена "Сорока-злодійка"
Поведінка російської людини в масовій культурі. Жанр анекдоту і чоловічого роману
Спонукальні пропозиції в поезії М. Цвєтаєвої
План-конспект уроку-семінару з російської мови в 11 класі на тему: "Лінгвістичний аналіз тексту"
Лист Батирші Алієва до Єлизавети Петрівни
Письменники-учасники Великої Вітчізняної Війни
Письменники про І. Нечуя-Левицького
Письменники Дніпропетровщини
Пісемність и літературна традиція Київської Русі
Печорін-герой свого часу
Петро I в поемі О.С.Пушкіна "Мідний вершник": проблеми інтерпретації
Петербург Пушкіна і Гоголя
Петербург в творах російської прози кінця двадцятого століття
Петербург у творах Гоголя
Петербург у щоденниках Чуковського
Пісні російських робітників (XVIII-початок XX століття)
Перший паломніцькій твір в українській літературі "Житіє и хоженіє Данила, Руської землі ігумена"
Період імажинізму в творчості і житті Сергія Єсеніна (1919 - 1923 рр.)
Перемога аполлонівської гармонійності над діонісійською прістрасністю у "Пісні двадцять четвертій - Викуп Гекторово тела" поеми Гомера "Іліада"
Перші кроки в упорядкуванні російської літературної мови на новій основі (А.Д. Кантемир, В.К. Тредіаковський)
Пейзажна лірика Ф. І. Тютчева
Пейзаж в "Записках мисливця" І.С. Тургенєва
Паема Адама Міцкевіча "Гражина"
Паема А.А. Куляшова "Cцяг бригади"
Патріотизм в російській літературі 19 століття
Пастернак і футуризм
Пастернак Б.Л. і його роман "Доктор Живаго"
Парадокс особистості Печоріна
Павличко Дмитро Васильович
Оціночна семантика мовних одиниць як відображення ментальності особистості (на матеріалі роману Ф.М. Достоєвського "Ідіот")
Оцінка творів
Відображення принципів суспільного життя стародавніх греків у творах Гомера і Гесіода
Відображення світу в ліриці поетів XIX століття Ф. Тютчева і А. Фета
Відображення Великої Вітчизняної війни в літературі
Островський "Гроза"
Залишитися людиною в полум'ї війни (за творами Василя Володимировича Бикова)
Залишитися людиною в полум'ї війни (по повісті Бикова)
Останній біблійній пророк у художньому осмісленні Л. Мосендза
Особливості трактування міфологічніх образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")
Особливості творчості Льюїса Керролла
Особливості ТА значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі
Особливості сюжету та проблематика роману М. Фріша "Homo Faber"
Особливості реалістічної манери Бальзака


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20