На головну

 Зарубіжна література [1991] - реферати
Уладзіслаў Галубок, Еўсцігней Міровіч i Уладзімір Дубоўка - Беларускi пiсьменнiкi першай Палов XX ст.
Оспівування кохання в ліцарській літературі
Наватарскі характар ??сучаснай білоруський літаратури
Максім Багдановіч, Максім Гареці i Васіль Бикаў як класічния прадстаўнікi беларуская лiтаратура 20 стагоддзя
Творчасць Кузьми Чорнага и сусветни мастацкі вопит
Роль портретної і предметно-побутової деталі у створенні образів поміщиків у поемі Н.В. Гоголя "Мертві душі"
Основні віхи естетики Оскара Уайльда
Творчість Леся Курбаса
Опис садиби як засіб характеристики поміщика в "Мертвих душах" Н.В. Гоголя
Персанаж ў мастацкім творити
Стилістика прози Дж.К. Роулінг на прикладі романів про Гаррі Поттера
Паезія 20-х гадоў
Зарубіжна література ХХ століття
Гамлетівське комплекс ліричного героя поезії А. Блоку
Біографія і творчість Наума Коржавіна
Беларускі авангард i есеізм як визначальния плинi ў білоруський літаратури XX стагоддзя
Аналіз лірічного твору "Клен ти мій опалий ..." Сергія Єсеніна
Аналіз великої поеми Данте Аліг'єрі "Божественна комедія"
Аляксей Русецкі (1912-2000)
"Донські оповідання" Михайла Шолохова
Унікальність повісті Чехова "Три роки"
Сценічна інтерпретація драматургії А.П. Чехова в театрах Білорусі (1980-2008 рр.)
Образ Сатани в поемі Мільтона "Втрачений Рай"
Образ Ідеальної людини в трагедії Софокла "Цар Едіп"
Народні дитячі казки та казки для дітей
Метафорика роману Л.Н. Толстого "Воскресіння"
Використання просодических засобів в баладах
Жінка на тлі історії та культури: літературний диспут старшокласників за творами Ірен Роздобудько
Життя і творчість Шекспіра
Едгар По як родоначальник жанру детективного оповідання у мировой літературі
Галімжан Ібрагімов - класик татарської літератури
Анна Ахматова. Доля поетеси, жінки, людини
Аналіз стилізує засобів та композиційних особливостей вірші О. Блока «Незнайомка»
Жіночі образи в романах Драйзера
Художні особливості євангельських оповідань Л.М. Андрєєва
Художнє зображення знедолених людей в п'єсі М. Горького "На дні"
Естетичния пошукі ў сучаснай білоруський лiтаратура
Теми і мотиви образу автора в романі В.В. Набокова "Інші береги"
Творчість Никула Еркая
Роль жанру казки в творчості в творчості німецькіх романтіків
Проблеми композиції та індивідуального авторського стилю в узбецькій романістиці 70-х років
Проблема нескінченно повторюється драми художника в романі Джека Лондона "Мартін Іден"
Образ Павла Петровича Кірсанова
Зміни образу головної героїні Упродовж роману Теодора Драйзера "Сестра Керрі"
Дмитро Мережковський, як теоретик російського символізму
Бернард Шоу "Пігмаліон": функції післямови
Комедія Плавта "хвалькуватий воїн"
Аналіз проблеми повсякденності в сучасному любовному романі
"Чуже" слово в художньому тексті (на матеріалі роману Т. Толстой "Кись")
Історія роману і прози Пастернака
Художній світ оповідань Андрія Платоновича Платонова
Проблема чистого мистецтва в романі О. Уайльда "Портрет Доріана Грея"
Проблема творця і творчості в п'єсі А. Чехова "Чайка"
Філософсько-алегоричного роман Вільяма Голдінга "Володар мух"
Філософські погляди Достоєвського у повісті "Записки з підпілля"
Образотворчі засоби мови в газетних заголовках
Асаблівасці літаратурнага творити
Василь Стус: життя та творчий шлях
Янка Маўр - "бацька" білоруський дзіцячай літаратури
Якуб Колас - вялікі пясняр білоруського народу
Подолав футуризм
Міхась Линькоў i Пятра Броўка як адни з самих видатних творч постацей у літаратурним працесе Беларусі савецкага годині
Способи вираження авторської позиції в повісті Ю. Трифонова "Обмін"
Поетична практика: "читач, який взявся за перо"
Поезія періоду Великої Вітчизняної війни
Кампаненти-складнікі змястоўнай форми твора
Заснавальнікі літаратурнага аб'яднання "Маладняк"
Декаданс, мадернізм, авангардизм и постмадернізм як напрамкi лiтаратура i мастацтва
Вядучия напрамкі и плині ў еўрапейскай и сусветнай літаратури ХVІ-ХХ ст.
Доктор Булгаков у циклі оповідань "Записки юного лікаря"
Жиццёви и творч шлях Кузьми Чорнага
Жиццё и творчасць Міхася Зарецкі (1901-1937)
Царкоўна-палемічная публіцистика
Творче дзейнасць Ригора Мурашкі
Творче дзейнасць Вацлава Ластоўскага
Творчасць Лукаша Калюгі
Творчасць Леапольда Іванавіча Родзевіча
Хлестаков і хлестаковщина
Своєрідність Концепції гуманізму в оповіданнях Рея Бредбері
Типи літаратури паводле Мастацкая-естетичних вартасцей твораў и іх функциянальнай роли ў читацкай аўдиториі
Беларуская проза 1920-х гадоў
Беларуская перакладная літаратура XV-XVII стст.
Беларуская паезія 1920-х гадоў
Беларуская літаратура перияду Барока
Філософські погляди Достоєвського в романі "Бідні люди"
Філософські погляди Достоєвського в оповіданні "Лагідна"
Асноўния етапи и шляхі развіцця білоруського літаратуразнаўства
Сутнасць и специфіка мастацтва
Найбільший яскравия прадстаўнiкi газети "Наша Ніва"
Максім Іванавіч Гарецкі
Любовна лірика Володимира Володимировича Маяковського
Становлення и розвиток української радянської літератури
Порівняльно-культурологічний аналіз епічних творів на матеріалі адигзькому епосу "Нартов" і німецького епосу "Пісня про Нібелунгів"
Творчість І.Я. Франка
Раннія етапи ў развіцці літаратуразнаўчай думкі
Спільне та відмінне у творчості Т. Шевченка и П. Куліша
Развiцце білоруський лiтаратура ў 1930-я м
Гісторика-мемуарна літаратура
Літаратурния пологи, віди, жанри
Літаратурная навука ў ХХ стагоддзі


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20