трусики женские украина

На головну

 Зарубіжна література [1991] - реферати
 1. Уладзіслаў Галубок, Еўсцігней Міровіч i Уладзімір Дубоўка - Беларускi пiсьменнiкi першай Палов XX ст.
 2. Оспівування кохання в ліцарській літературі
 3. Наватарскі характар ??сучаснай білоруський літаратури
 4. Максім Багдановіч, Максім Гареці i Васіль Бикаў як класічния прадстаўнікi беларуская лiтаратура 20 стагоддзя
 5. Творчасць Кузьми Чорнага и сусветни мастацкі вопит
 6. Роль портретної і предметно-побутової деталі у створенні образів поміщиків у поемі Н.В. Гоголя "Мертві душі"
 7. Основні віхи естетики Оскара Уайльда
 8. Творчість Леся Курбаса
 9. Опис садиби як засіб характеристики поміщика в "Мертвих душах" Н.В. Гоголя
 10. Персанаж ў мастацкім творити
 11. Стилістика прози Дж.К. Роулінг на прикладі романів про Гаррі Поттера
 12. Паезія 20-х гадоў
 13. Зарубіжна література ХХ століття
 14. Гамлетівське комплекс ліричного героя поезії А. Блоку
 15. Біографія і творчість Наума Коржавіна
 16. Беларускі авангард i есеізм як визначальния плинi ў білоруський літаратури XX стагоддзя
 17. Аналіз лірічного твору "Клен ти мій опалий ..." Сергія Єсеніна
 18. Аналіз великої поеми Данте Аліг'єрі "Божественна комедія"
 19. Аляксей Русецкі (1912-2000)
 20. "Донські оповідання" Михайла Шолохова
 21. Унікальність повісті Чехова "Три роки"
 22. Сценічна інтерпретація драматургії А.П. Чехова в театрах Білорусі (1980-2008 рр.)
 23. Образ Сатани в поемі Мільтона "Втрачений Рай"
 24. Образ Ідеальної людини в трагедії Софокла "Цар Едіп"
 25. Народні дитячі казки та казки для дітей
 26. Метафорика роману Л.Н. Толстого "Воскресіння"
 27. Використання просодических засобів в баладах
 28. Жінка на тлі історії та культури: літературний диспут старшокласників за творами Ірен Роздобудько
 29. Життя і творчість Шекспіра
 30. Едгар По як родоначальник жанру детективного оповідання у мировой літературі
 31. Галімжан Ібрагімов - класик татарської літератури
 32. Анна Ахматова. Доля поетеси, жінки, людини
 33. Аналіз стилізує засобів та композиційних особливостей вірші О. Блока «Незнайомка»
 34. Жіночі образи в романах Драйзера
 35. Художні особливості євангельських оповідань Л.М. Андрєєва
 36. Художнє зображення знедолених людей в п'єсі М. Горького "На дні"
 37. Естетичния пошукі ў сучаснай білоруський лiтаратура
 38. Теми і мотиви образу автора в романі В.В. Набокова "Інші береги"
 39. Творчість Никула Еркая
 40. Роль жанру казки в творчості в творчості німецькіх романтіків
 41. Проблеми композиції та індивідуального авторського стилю в узбецькій романістиці 70-х років
 42. Проблема нескінченно повторюється драми художника в романі Джека Лондона "Мартін Іден"
 43. Образ Павла Петровича Кірсанова
 44. Зміни образу головної героїні Упродовж роману Теодора Драйзера "Сестра Керрі"
 45. Дмитро Мережковський, як теоретик російського символізму
 46. Бернард Шоу "Пігмаліон": функції післямови
 47. Комедія Плавта "хвалькуватий воїн"
 48. Аналіз проблеми повсякденності в сучасному любовному романі
 49. "Чуже" слово в художньому тексті (на матеріалі роману Т. Толстой "Кись")
 50. Історія роману і прози Пастернака
 51. Художній світ оповідань Андрія Платоновича Платонова
 52. Проблема чистого мистецтва в романі О. Уайльда "Портрет Доріана Грея"
 53. Проблема творця і творчості в п'єсі А. Чехова "Чайка"
 54. Філософсько-алегоричного роман Вільяма Голдінга "Володар мух"
 55. Філософські погляди Достоєвського у повісті "Записки з підпілля"
 56. Образотворчі засоби мови в газетних заголовках
 57. Асаблівасці літаратурнага творити
 58. Василь Стус: життя та творчий шлях
 59. Янка Маўр - "бацька" білоруський дзіцячай літаратури
 60. Якуб Колас - вялікі пясняр білоруського народу
 61. Подолав футуризм
 62. Міхась Линькоў i Пятра Броўка як адни з самих видатних творч постацей у літаратурним працесе Беларусі савецкага годині
 63. Способи вираження авторської позиції в повісті Ю. Трифонова "Обмін"
 64. Поетична практика: "читач, який взявся за перо"
 65. Поезія періоду Великої Вітчизняної війни
 66. Кампаненти-складнікі змястоўнай форми твора
 67. Заснавальнікі літаратурнага аб'яднання "Маладняк"
 68. Декаданс, мадернізм, авангардизм и постмадернізм як напрамкi лiтаратура i мастацтва
 69. Вядучия напрамкі и плині ў еўрапейскай и сусветнай літаратури ХVІ-ХХ ст.
 70. Доктор Булгаков у циклі оповідань "Записки юного лікаря"
 71. Жиццёви и творч шлях Кузьми Чорнага
 72. Жиццё и творчасць Міхася Зарецкі (1901-1937)
 73. Царкоўна-палемічная публіцистика
 74. Творче дзейнасць Ригора Мурашкі
 75. Творче дзейнасць Вацлава Ластоўскага
 76. Творчасць Лукаша Калюгі
 77. Творчасць Леапольда Іванавіча Родзевіча
 78. Хлестаков і хлестаковщина
 79. Своєрідність Концепції гуманізму в оповіданнях Рея Бредбері
 80. Типи літаратури паводле Мастацкая-естетичних вартасцей твораў и іх функциянальнай роли ў читацкай аўдиториі
 81. Беларуская проза 1920-х гадоў
 82. Беларуская перакладная літаратура XV-XVII стст.
 83. Беларуская паезія 1920-х гадоў
 84. Беларуская літаратура перияду Барока
 85. Філософські погляди Достоєвського в романі "Бідні люди"
 86. Філософські погляди Достоєвського в оповіданні "Лагідна"
 87. Асноўния етапи и шляхі развіцця білоруського літаратуразнаўства
 88. Сутнасць и специфіка мастацтва
 89. Найбільший яскравия прадстаўнiкi газети "Наша Ніва"
 90. Максім Іванавіч Гарецкі
 91. Любовна лірика Володимира Володимировича Маяковського
 92. Становлення и розвиток української радянської літератури
 93. Порівняльно-культурологічний аналіз епічних творів на матеріалі адигзькому епосу "Нартов" і німецького епосу "Пісня про Нібелунгів"
 94. Творчість І.Я. Франка
 95. Раннія етапи ў развіцці літаратуразнаўчай думкі
 96. Спільне та відмінне у творчості Т. Шевченка и П. Куліша
 97. Развiцце білоруський лiтаратура ў 1930-я м
 98. Гісторика-мемуарна літаратура
 99. Літаратурния пологи, віди, жанри
 100. Літаратурная навука ў ХХ стагоддзі


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка