На головну

 Комунікації і зв'язок [2228] - реферати
Розробка методика діагностики технічного блоку живлення відеомонітора EGA
Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності ВАТ "Московська Міська Телефонна Мережа"
Розробка математичної моделі електронного пристрою
Розробка малопотужного стабілізованого джерела живлення
Розробка локальної мережі та захист передачі даних на основі перспективних технологій
Розробка конструкції цифрового FM-приймача
Розробка конструкції стабілізатора струму
Розробка конструкції та технологічного процесу виготовлення друкованої плати
Розробка конструкції і технології виготовлення модуля управління часовими параметрами
Проектування трансформатора загального призначення
Проектування пристрою передачі даних по радіоканалу
Проектування пристрою логічного управління (розробка електронного автомата)
Проектування керуючої ІМС для імпульсних джерел живлення за типом TDA16846
Проектування керованого привода в електромеханічних системах
Проектування вузла цифрового комбінаційного пристрою
Приймальна антена для СТВ
Прийом, обробка, видача "Експрес" і "ЕМS" поштових відправлень
Прийом поштових відправлень з описом вкладення
Прийом і виплата електронних переказів
Прігоночние роботи і герметизація оптичних вузлів і приладів
Прилади приймально-контрольні пожежні, прилади управління. Апаратура та її розміщення
Прилади напівпровідникові
Комутатори аналогових сигналів. Пристрій і принцип дії
Джерела електроживлення
Джерела живлення електронних пристроїв
Багатопроцесорний обчислювальний комплекс
Вивчення характеристик ключових схем на доповнюють МОП-транзисторах (КМОП)
Дистанційний комплекс контролю функціонального стану
Архітектура мікроконтролерів
Аналіз виборчих ланцюгів в частотній і тимчасовій областях
Автоматичні вимикачі
Радіопередавач радіорелейної лінії з цифровою модуляцією
Система автоматичного регулювання температури теплоносія зерносушарки
Засоби відображення інформації
Синтез і аналіз послідовних пристроїв
Сигналіз цифрового лінійного тракту
Розробка конструкції і технології виготовлення вимірювача ємності
Побудова та розрахунок статичних характеристик електроприводу системи генератор-двигун системи Г-Д
Послідовних функціональні вузли
Розробка цифрового вимірювача кров'яного тиску на мікроконтролері MC68HC908JL3
Управління динамічною системою
Проектування цифрового регулятора для електропривода з фазової синхронізацією
Проектування вузла електронної апаратури за допомогою САПР P-CAD
Розробка і дослідження уніфікованих модулів широкосмугових трансформаторів типу довгої лінії
Розробка подільника потужності на мікрополоскової лінії
Системи зв'язку
Програмна та апаратна частина автоматизованої сигналізації по GSM каналу
Проектування системи передачі цифрових даних
Система передачі "Сопка-4"
Незалежна пам'ять для телевізорів сьомого покоління
Моделі Відкритої мережі
Комбінаційні схеми
Коді БЧХ. Алгоритми кодування та декодування
Імітаційне моделювання системи фазового автопідстроювання частоти в пакеті моделювання динамічних систем Simulink
Вивчення характеристик логічних елементів комплементарної логіки на транзисторах метал-оксид-напівпровідниках
Вимірювальна техніка та радіотехнічні комплекси
Аналіз лінійніх Кіл
Основні положення регламенту аматорського радіозв'язку України
Визначення надійності пристрою РЕА
Визначення безвідмовності РЕУ при наявності резервування заміщенням (резерв ненавантажений)
Налаштування локальної мережі і підключення до мережі інтернет для Windows XP і Windows 7
Широтно-імпульсний модулятор
Функціональні пристрої на ОУ
Ферритові мікрохвильові пристрої для систем з високим рівнем потужності
Пристрій цифрової фільтрації на основі мікроконтролера фірми AVR ATmega16
Пристрій формування сигналів
Пристрій контролю позиціонування виконавчого механізму
Пристрій і застосування високочастотного випрямляча
Технічна реалізація САУ (система автоматичного управління) технологічним параметром (рівень води) в котлі Е-50
Теорія надійності
Структуровані комп'ютерні мережі
Спеціальні схеми підсилювальних каскадів
Сучасні тенденції розвитку радиопередающей техніки
Системи радіочастотної ідентифікації
Синтезу та аналіз комбінаційних схем
Синтез системи автоматичного управління безперервним об'єктом
Розрахунок слідкуючої системи
Розкладання в ряд Фур'є несінусоїдальної періодічної Функції напруги та дослідження ее впліву на Лінійне коло
Розрахунок проекту мережі на основі коаксіального кабелю
Розробка електронного функціонального пристрою, що реалізує передавальну функцію
Розробка лічильника, що складається з двох частин
Розробка вимірювача температури рідини
Проектування і розрахунок керованих віпрямлячів електричного Струму
Проектування цифрового вимірювача ємності й індуктивності
Проектування віддаленого пристрою індикації
Проектування мікропроцесорної системи на основі мікроконтролера К1816ВЕ31
Проектування двухканального мікропроцесорного таймера УТ 1-М
Побудова системи передачі Даних з розрахунком ее структурних елементів
Параметри позасмугового випромінення
Оцінка потенційних значень основних технічних параметрів контрольного відповідача
Оцінка показників безвідмовної роботи радіоелектронного пристрою
Індикація модулів базової мобільної станції Ericsson RS4000
Дослідження двоконтурної ланцюга зв'язку генератора з навантаженням
Дослідження можливостей корекції динамічних властивостей лінійної системи газового приводу
Електронна Візитна картка
Відтворення і стирання магнітного запису
Питання стійкості і загальні відомості про автогенераторах
Вольтметр. Електроні вольтметри
Волоконно-оптичні системи передачі
Волоконно-оптичні системи передачі даних


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20