На головну

 Комунікації і зв'язок [2228] - реферати
Будівництво з'єднувальних ліній між вузлами комутації р Магнітогорська та м Учали
Розрахунок трафіку стислих пакетів
Продуктивність мультисервісного вузла доступу
Безпроводові телефони. IP-телефонія
Аналіз процесів розвітку оптичних транспортних інфокомунікаційніх систем
Проектування блоку буферної пам'яті
Техніко-економічний проект розвитку передавального радіоцентру
Інтелектуальні датчики
Кабельні матеріали і арматура
Корозія металу в кабелях зв'язку
Конструкції кабелів зв'язку
Інженерні комунікації
Двійковий циклічний код Хеммінга
Дані дистанційного зондування Землі як джерело інформації для баз геоданих
Розробка еквівалентних та принципових схем електричного фільтру і підсилювача напруги
Проект комп'ютерної мережі для комерційного підприємства "НордСофт"
Опалення будівлі
Особливості математичних моделей мереж зв'язку
Основи радіоелектроніки та схемотехніки
Кінцеві кабельні пристрої
Синтез керуючих автоматів
Зміст кабелю під повітряним тиском
Розробка друкованого вузла
Розрахунок дзеркальної параболічної антени з опромінювачем у вигляді конічного рупора
Форма напруги на виході дифференцирующей, що інтегрує і розподільної RC-ланцюга
Фазові кутові моноімпульсні системи
Аналіз структурних властівостей збережений
Активний смуговий фільтр
Методи згладжування та корекції збережений
Якість лінійних неперервних САУ і методи їх оцінки
Замикаються тиристори й польові транзистори
Технологія цифрового зв'язку
Суммирующий лічильник
Структурні схеми вторинних моноімпульсних оглядових радіолокаторів
Складання радіоелектронніх схем та Користування вімірювальнімі приладами
Розрахунок елементів та вузлів апаратури зв'язку
Розрахунок керованого випрямляча і СІФУ
Прямокутний хвилевід
Проектування вісокошвідкісної Лінії внутрішньозонового зв'язку Одеської області
Проектування та технологія радіоелектронних засобів
Магнітні системи магнітно-резонансних томографів
Мікроконтролери сімейства AVR фірми Atmel
Проектування цифрової лінії
Параметри, що визначають зону виявлення вторинних моноімпульсних оглядових радіолокаторів
Основні поняття й Ознака Теорії складності
Організація поштового зв'язку
Проект міської телефонної станції на основі пакетної транспортної мережі
Синтез системи автоматичного регулювання радіального переміщення каретки
Розрахунок кількісних характеристик надійності
Концепція інтелектуальної мережі
Цифрова радіолінія КІМ-ФМ-ФМ
Цифрова радіолінія КІМ-ФМ-ФМ
Аналіз діяльності Міжнародного союзу електрозв'язку у сфері телекомунікацій
Амплітудні кутові пеленгатором и діскрімінаторі
Технологія виготовлення плат товстоплівкових гібридних інтегральних схем
Електричні схеми технологічного контролю і сигналізації
Четвертьволновой трансформатор
Пристрої функціональної електроніки
Розробка системи обліку відвідувань
Метод граничного сканування Boundary-Scan
Інформаційно-вимірювальна система температури
Лінійні метричні, нормовані і унітарні простору
Коефіцієнти відбиття від плоскої межі розділу двох діелектриків з втратами
Дослідження RC-автогенераторів для операційних підсилювачів з мостом Вина
Гіроскопі в науці и техніці
Схеми випрямлення
Розрахунок ланцюгів на перехідні процеси
Розрахунок фільтра нижніх частот
Проектування локальної обчислювальної мережі для організації "Комерційний банк"
Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем
Задачі сігналів та Критерії оптімальності РІШЕНЬ
Загальні Відомості про волоконно-оптичні системи передачі
Розробка цифрового термометру
Проектування вимірювальної системи температури
Основи радіоелектроніки
Розробка функціональної та принципової схем керуючого автомата
Проектування бездротової мережі Wi-Fi
Розрахунок техніко-економічних показників системи контролю
Проектування цифрової радіорелейної лінії
Розробка та опис роботи пристрою на PIC-контролері
Система для визначення складу Вихлопна газів автомобілів
Система автоматичного регулювання фокусування плями
Побудова обчислювальних мереж на основі технологій CISCO
Розробка технології складання і монтажу осередку трьохкоординатної цифрового перетворювача переміщення
Спроектувати двенадцатіпульсний складовою керований випрямляч з паралельним включенням вентилів
Техніко-економічний проект розвитку СТС
Проектування системи оптимального коригуючого пристрою
Аналіз тестопригодності за методом Сamelot
Цифровий термометр
Цифровий вологомір
Спостерігач Люенбергера
Абстрактні цифрові автомати
Розрахунок резисторного підсилювача напруги з RC-зв'язком
Розрахунок підсилювача низької частоти
Розрахунок резисторного підсилювача струму з безпосереднім зв'язком
Синтез стежить системи зі зворотним зв'язком по струму і по швидкості
Синтез системи автоматичного регулювання швидкості обертання диска
Метрологія та її розділи
Розробка локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) комерційної організації
Розробка лабораторної установки по дослідженню каналів витоку мовної інформації


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20