На головну

 Комунікації і зв'язок [2228] - реферати
Принцип дії дзеркальної антени
Застосування технічних засобів спостереження для контролю території
Застосування резистивних електричних ланцюгів в радіотехнічних пристроях
Застосування програмних засобів при проектуванні радіотехнічних пристроїв
Застосування напівпровідникових приладів
Застосування операційних підсилювачів
Застосування магнетронних генераторів більшої потужності в радіолокаційних системах
Пріймачі випромінювання
Призначення и принцип Дії цифрового вольтметру
Приймач радіолокаційної станції діапазону 800 МГц
Приймач для радиоуправляемой іграшки
Приемопередающие пристрої
Приймачі безперервних сигналів
Приймач цифрової системи передачі інформації ВЧ-каналом зв'язку по ПЛ
Приймач аналогових сигналів з амплітудною модуляцією
Прилади для радиоизмерения
Прилади для амперометричного титрування
Прилад із зарядним зв'язком
Прилад КСМ3-ПІ1000
Прецизійні, високочастотні, НВЧ, високомегаомние і високовольтні резистори і резистори інтегральних схем
Прецизійні координатні системи з лінійними кроковими двигунами
Перетворювач двійкового коду від 0 до 255 в двійковій-десятковий код
Перетворення випадкових сигналів в безінерційних нелінійних і інерційних лінійних ланцюгах
Попередній підсилювач потужності короткохвильового передавача потужністю 40 Вт
Практичне кодування по Хеммінга
Прагматика рекламного дискурсу та проблеми адекватності перекладу
Правила встановлення зв'язку і проведення радіообміну
Правила роботи на Радіостанції Р-173
Поштовий зв'язок
Потенціометр
Побудова системи автоматичного контролю
Побудова розподіленої мережі АЗС "ЛУКОЙЛ"
Побудова лінійної решітки вібраторних антен
Побудова ЛВС для ВАТ "Центральний Телеграф"
Побудова та програмування мікропроцесорного таймера
Постановка задачі оптимального стохастичного керування
Постановка задачі оптимального керування
Послідовності одиночних сигналів. Монохроматичне і прийнятий сигнал
Останні нововведення: ШІМ-контролери
Порядок встановлення і коригування МПІ еталонів. Повірка електронних аналогових і цифрових вольтметрів і амперметрів
Пороги і методи фільтрації мовного сигналу в вейвлет області
Поняття та класифікація систем радіоавтоматікі
Поняття про мікроелектроніку
Завадостійкість систем зв'язку
Перешкоди та їх класифікація. Завдання виявлення і методика її рішення
Поляризація електромагнітної хвилі
Поляризаційна структура випроміненого сигналу, прийнятого сигналу. Когерентне об'єднання (накопичення) сигналу в поляризаційних каналах
Напівпровідникові резистори
Напівпровідникові перетворювачі
Напівпровідникові нелінійні елементи: напівпровідникові діоди
Напівпровідникові матеріали
Напівпровідникові діоди
Напівпровідникові діоди
Польові транзистори
Пошукові спеціальні засоби
Пошук несправностей в РЕЗ методом зовнішніх проявів
Пожежна сигналізація
Пожежна автоматика при забезпеченні пожежної безпеки
Підрахунок і індикація деталей
Подвійна полярізація в СУЧАСНИХ Засоба зв'язку
Підбір програмно-технічного комплексу ЛВС для автоматизації роботи бухгалтерії АТЗТ "Донецьке пуско-налагоджувальне управління № 414" Донбаселектромонтаж "
Повірка електронно-рахункових частотомеров. Повірка універсальних електронно-променевих осцилографів
Побудова, принцип роботи й основні параметри безпроводового телефону
Плоска антена поверхневої хвилі з ребристою замедляющей структурою
ПЛМ, відтворення дужкових форм перемикальних функцій, схеми з двонаправленими висновками
Плазмові стерилізатори
Підсилювач потужності
Підсилювач підмодулятора радіомовного передавача
Підсилювач вертикального відхилення осцилографи
ПЗЗ в пристроях обробки сигналів пам'яті і приймачах зображення
Перспективи розвитку автоматизованих заводів майбутнього
Перспективні засоби передачі інформації
Перетворювач Опір - годинна Інтервал
Перетворювач Опір - длительность імпульсу
Перетворювач Напруга-длительность імпульсу
Перетворювач індуктівність-Напруга
Перетворювач Ємність - длительность імпульсу
Передавальний пристрій для приймально-передавального модуля радіовисотомір
Передавальний пристрій для оптичної мережі
Передавальна система РЛС. Канал огляду (передавач огляду)
Передача цифрового сигналу
Передача інформації по дискретним і безперервним каналах зв'язку
Передача дискретних повідомлень
Передача дискретних повідомлень
Передавач зв'язковий радіостанції
Передатні Функції імпульсніх автоматичних систем та оцінка їх якості
Перевірка закону Ома при аналізі послідовніх Кіл змінного Струму
Пеленгатор постановників активних перешкод
Паяні з'єднання. Технологія магнітних дисків. Комутаційні пристрої
Пасти для провідних, резисторних і діелектричних елементів, їх характеристики. Методи формування малюнка і матеріали для герметизації кристалів і плат
Пасивні лінійні вимірювальні перетворювачі синусоїдальних напруг і струмів
Пасивні LC-фільтри і активні RC-фільтри
Параметри транзисторів
Параметричні ферорезонансні стабілізатори змінної напруги. Компенсаційні стабілізатори напруги і струму
Панелі Patch-panels
Пакетний фільтр. Ефективний захист комп'ютерних мереж
Оцінка результату и похібкі прямих вімірювань
Оцінка результату вимірювання и его погрішності по нормованім метрологічнім характеристикам ЗАСОБІВ вимірювальної техніки
Оцінка естетичної якості телефонів Sony Ericsson K750i, Sony Ericsson K800i / K790i, Motorola SLVR L7
Оцінка числових характеристик випадкової похибки на основі експерименту


4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23