На головну    
 Геологія [773] - Реферати

Врівноваження геодезичних мереж згущення спрощеним способом
Ремонт і обслуговування свердловин та обладнання для буріння
Способи обробки гірських порід
Процес утворення рельєфу
Розрахунок технологічних показників розробки однорідного пласта з використанням моделі непоршневого витіснення нафти водою
Оцінка методологічного забезпечення буріння свердловин
Родовища будівельних матеріалів на території Архангельської області
Використання компенсаторів в геодезії
Загальна характеристика Чорного моря
Денудаційні і акумулятивні процеси
Геофізичні дослідження в свердловинах
Геологічна робота моря
Проект розробки Олімпіадінского золоторудного родовища на прикладі ділянки Східний
Рекорди скарбів землі
Обробка результатів за даними геофізичних досліджень свердловин
Нафтогазоносність Російської Арктики
Методи розробки родовищ високов'язких нафт і природних бітумів
Родовища магматогенной серії
Дослідження роботи свердловини
Геологічна діяльність тимчасових водотоків
Ерозія ґрунту
Екзогенні геологічні процеси на півдні Івановської області
Оцінка інженерно-геологічних умов східного Казахстану
Геологічна характеристика Долинського Родовище
Геологічна будова та історія розвитку рельєфу Астраханській області
Геологічні відомості про Землю
Геодезичні роботи
Газліфтний спосіб видобутку нафти
Вулкани Тихоокеанського складчастого поясу в межах Камчатському-Курильської гряди
Проходка конвеєрної виробки на шахті "Новодонецька"
Грунту гірських областей
Мінеральні води Вологодчіни
Магнітна обробка промислових вод
Карти четвертинних відкладень. Скоєні і недосконалі свердловини
Вивчення карстових екосистем Нюксенский району
Геохімія титану та свинцю
Геологічні структури, тектонічні Рухі
Географія Головня тіпів ґрунтів. Ґрунти України
Властивості ґрунтів
Буріння експлуатаційної похило-спрямованої свердловини на Озерній площі
Апаратура спектрометричного каротажу СГК-1024
Техногенна розсип Андрії-Юліївського ділянки
Застосування в свердловинах безштангової насосів
Проектування шахти
Загальна геологія
Основи Теорії Утворення ґрунтів
Дешифрування аерофотознімків
Ґрунтознавство як наука
Інженерна геологія
Гідрометеорологічне забезпечення мореплавання
Будова и склад ґрунтів
Будову Землі: основні елементи поверхні суші і дна океанів
Розрахунок взривоподготовкі скельних гірських порід до виїмки
Розміщення теодолітного ходу на місцевості
Процес утворення рельєфу поверхні суші і дна океанів
Організація проведення гірничих робіт
Основи гідротехнікі и гідроенергетікі
Екологічні наслідок землетрусів
Ювелірні камені органічного походження
Детектори коштовно каменів
Властивості гірських порід. Характеристика грунтів
Стратіграфія Києва
Геологічна діяльність вітру
Водогосподарський розрахунок водосховища
Тектонічні рухи та їх відображення в рельєфі
Розробка Штормового Родовище
Продукти вивітрювання гірських порід. Карстові форми рельєфу
Оцінка інженерно-геологічніх умів ділянки
Технічне обслуговування та ремонт обладнання (трубопроводи)
Тектонічна будова Астраханського газоконденсатного родовища
Характеристика основних оболонок Землі
Розрахунок бурового розчину для промивання
Переробка нафти і газу на ВАТ "Татанефтегазопереработка"
Основні етапи становлення та розвитку історичної геології
Основні елементи і розрахунки в геології
Обчислення и побудова картографічної сітки нормальної рівнокутної конічної проекції. Розробка і складання АВТОРСЬКОГО орігіналу карти
Механічне розпушування
Діагностика газової свердловини за результатами гідродинамічних досліджень при сталій фільтрації
Основні історико-геологічні Поняття
Геологічні пам'ятки Європейської частини Росії
Водогосподарська система з водосховищем багаторічного регулювання стоку і каналом міжбасейнового перекидання
Боротьба з пилом при масових вибухах у кар'єрі
Побудова геологічного розрізу по колонках свердловин
Поняття про нафтогазоносній басейні
Навчальна геодезична практика
Поточний і капітальний ремонт свердловин
Тахеометрическая зйомка
Дослідження гірських порід і мінералів
Водопостачання, водовідведення та Поліпшення якості води
Способи введення і корекції кінематичних поправок
Основи геодезії та маркшейдерської справи
Основи геодезії
Основні характеристики планети
Будівля ГЕС
! Застосування нарісної геометрії у геодезії
Західно-Європейська та Скіфська платформи
Закономірності розміщення, умови формування, типізація і пронизали ресурсів муміє в Гірському Алтаї
Гідродинамічні методи дослідження свердловин на Прирозломного родовищі
Гідрогеологічне обгрунтування і проект водозабору підземних вод тріщинуватих вапняків еоценового віку
Тріщинуватість гірських порід, її вплив на зміни фізико-механічних властивостей порід на прикладі родовища Нойон-тологіі


1   2   3   4   5   6   7   8