На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] < Реферати

Оптимальне управління запасами вугілля Зміївської ТЕС
Оптимальне планування випуску продукції "ВАТ Звенигородський сиркомбінат"
Оптимальне использование складських приміщень на ТД ДП "Сандора"
Визначення оптимальних складських запасів
Визначення залежності ціни товару
Однофакторний регресійний аналіз за допомогою системи GRETL
Обробка статистичної інформації при визначенні показників надійності
Обгрунтування виробничої програми підприємства
Область прогнозу для однофакторний і двофакторної моделі. Точковий прогноз на підставі лінійної прогресії
НТР на сучасному етап розвития
Норберт Вінер і кібернетика
Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентіфікованої системи рівнянь
Нелінійні регресії
Деякі особливості психологічного сприйняття і візуальної інтерпретації динамічних процесів
Деякі завдання оптимізації в економіці
Деякі питання економетричного моделювання
Деякі аспекти моделювання конкурентного рівноваги
Нейронні мережі
Знаходження критичного шляху табличним методом
Наукова полеміка в дослідженні систем управління
Мультиплікативна модель Хольта-Уінтерс
Мультиколінеарності
Модифікація моделі М. Калецького
Моделювання попиту та пропозиції
Моделювання поведінкі споживача на ринку товарів та ринковий Попит
Моделювання поведінкі віробніків та спожівачів
Моделювання економічних та виробничих процесів
Моделювання Економіки
Модель експертної оцінки
Модель ринкової економіки Кейнса
Модель парної регресії
Модель бензоколонки
Модель авторегресії в кореляційної теорії
Моделі систем масового обслуговування. Класифікація систем масового обслуговування
Моделювання економічних систем
Моделювання економіки
Моделювання економіки
Моделювання фізичних процесів
Моделювання структури виробництва продукції тваринництва в СХОАО "Белореченское" Усольского району Іркутської області
Моделювання систем масового обслуговування
Моделювання роботи двох касирів у банку
Моделювання продуктового розрахунку пивоварного виробництва
Моделювання прибутку підприємства
Моделювання підприємства в MS Excel
Моделювання макроекономічних процесів і систем
Моделювання макроекономічних процесів
Методи і моделі в економіці
Методи дискримінантного аналізу
Методи детермінованого і стохастичного факторного аналізу
Методи безумовної багатомірної оптимізації


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16