трусики женские украина

На головну

 Економіко-математичне моделювання [787] - реферати
 1. Прогнозування макроекономічних змінних за допомогою дублюючих портфелів
 2. Природні ресурси, як ресурси загального користування
 3. Застосування новітніх економіко-математичних методів для вирішення завдань
 4. Практичні завдання по ТОУЕС
 5. Практика створення стратегічних альянсів в Росії
 6. Побудова економічної моделі c використанням симплекс-методу
 7. Побудова економічної моделі c використанням симплекс-методу
 8. Оцінка та аналіз ризиків інвестиційних проектів
 9. Основні проблеми і завдання планування
 10. Основні методи і зміст профорієнтаційної роботи
 11. Оптимізація виробничої структури сільськогосподарського підприємства на прикладі господарства Шлях Леніна
 12. Оптимізація показників
 13. Оптимізація обсягів виробництва на короткострокових тимчасових інтервалах
 14. Оптимальне планування роботи флоту судноплавної компанії
 15. Визначення стратегії керівництва переробного підприємства по сезонному набору сили з урахуванням різного обсягу переробного сировини
 16. Визначення ризику й ефективності кожної зі стратегій розвитку фірми
 17. Визначення основних показників плану економічного і соціального розвитку на 2001 рік
 18. Визначення оптимального плану заміни обладнання
 19. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами
 20. Загальна теорія статистики (Контрольна)
 21. Нова модель економіки і суспільного устрою
 22. Неповна зайнятість в Росії
 23. Знаходження рівноважної в моделі Ерроу-Гурвіца
 24. Модель прогнозування параметрів фінансових ринків і оптимального управління інвестиційними портфелями
 25. Аналіз моделі дуаполіі
 26. Моделювання економічної ситуації на прикладі охоронної фірми
 27. Моделювання складу машинно-тракторного парку
 28. Моделювання роботи банку
 29. Моделювання роботи банку
 30. Моделювання промислової динаміки в умовах перехідної економіки
 31. Моделювання 2-х канальної системи масового обслуговування з відмовами
 32. Мінімізація вартостей перевезень
 33. Методи прогнозування фінансових показників
 34. Методи алгебраїчних і диференціальних рівнянь для аналізу і якісного дослідження соціально-економічних явищ (З дисципліни: Математичні методи моделювання процесів управління в соціальній сфері)
 35. Методологія та методи прийняття рішення
 36. Методика стохастичного економічного аналізу
 37. Метод гілок і меж (контрольна)
 38. Математичне програмування та моделювання в економіці та управлінні
 39. Математичне моделювання лізингу в умовах інфляції
 40. Математичне моделювання в сейсморозвідці
 41. Математична постановка транспортної задачі лінійного програмування
 42. Мат.моделірованіе (Програма СДКМС)
 43. Статистичний аналіз оплати праці по галузях на основі системи національних рахунків
 44. Лекція№17
 45. Лабораторний стенд відеотракту
 46. Лабораторні роботи з ЕММ (системи рівнянь міжгалузевого балансу; оптимізаційна модель міжгалузевого балансу)
 47. Лабораторні з системного аналізу
 48. Курсова робота з ЕММ
 49. Контрольна робота з курсу економетрика
 50. Контрольна робота
 51. Контрольна робота
 52. Конспект лекцій з курсу ЕММ (Економіко-математичні методи і моделі)
 53. Комп'ютерне математичне моделювання в економіці
 54. Кількісні методи в управлінні
 55. Історія розвитку економіко-математичного моделювання
 56. Історія ЕММ
 57. Дослідження емпіричної залежності
 58. Дослідження законів граничної продуктивності
 59. Використання електронних таблиць в економічних розрахунках
 60. Використання кореляційно-регресійного аналізу для обробки економічних статистичних даних
 61. Імітаційне моделювання
 62. Вимірювання та Економіко-математичні моделі
 63. Завдання з теорії прийняття рішень
 64. Завдання про комівояжера
 65. Завдання квадратичного програмування з параметром в правих частинах обмежень та її застосування при формуванні портфеля цінних паперів
 66. Завдання аналізу поведінки споживача
 67. Дисконтування
 68. Динамічне програмування
 69. Генетичні алгоритми в СППР
 70. Вибір і обґрунтування структури автоматизованої системи управління - АСУ Супермаркет
 71. Використання нейромережевих технологій при створенні СППР
 72. Вибiр оптимального рiшенням в условиях невізначеностi
 73. Квитки по предмету Математичні методи в економіці за осінній семестр 2000
 74. Бізнес-план виробничого підприємства по збірці мультимедійних робочих станцій
 75. Бізнес-план - комплексний план соціально-економічного розвитку фірми
 76. База даних
 77. Аналіз економічних завдань симплексним методом
 78. Аналіз розрахунків з постачальниками і покупцями
 79. Аналіз моделі дуаполіі
 80. Аналіз прибутковості комерційного банку від операцій з цінними паперами
 81. Аналіз зовнішнього середовища організації
 82. Автоматизовані системи обробки економічної інформації
 83. Автоматизована система управління санаторним комплексом. Підсистема Диетпитание
 84. ІС фінансового АНАЛІЗУ
 85. VBA Платіжка
 86. Методологія та методи прийняття рішення
 87. Поняття бізнес проекту


1   2   3   4   5   6   7   8

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка