На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] - Реферати

Контрольна робота з курсу економетрика
Формування економ-математичної моделі
Системний аналіз організації
Аналіз ефективності діяльності торгового підприємства
Розрахунок стратегій ДІЯЛЬНОСТІ автотранспортних підприємств
Програма оптимізації ризикового портфеля
Імітаційна модель взаємодії підприємства з РІНКОМ
Завдання квадратичного програмування з параметром в правих частинах обмежень та її застосування при формуванні портфеля цінних паперів
Поняття бізнес проекту
Визначення варіанта поповнення флоту судноплавної компанії
Ефективність проекту (NPV)
Економічне планування методами математичної статистики
Економічний розрахунок ВЦ
Економічна ефективність створення спільного підприємства, спеціалізованого на випуску две2
Економічна кібернетика
Економіко-статистичний аналіз
Екзаменаційні білети математичне моделювання економічних систем осінній семестр 2000 го2
Встановлення ціни із застосуванням нормативно-параметричних методів
Статистичне вивчення забруднення навколишнього середовища
Статистичний аналіз оплати праці по галузях на основі системи національних рахунків
Рішення багатокритеріальної задачі лінійного програмування
Розрахунок сімейного бюджету на півріччя
Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності виробничої дільниці
Розрахунок податків і оптимізація оподаткування
Розрахунок і аналіз продуктивності праці
Проектування контрольних операцій на прікладі розв "язання задачі визначення фактічної вартості в2 (укр)
Проектування і коригування організаційної структури підприємства
Прогнозування ціни комп'ютера Pentium 166 на 19 грудня 1997 р
Побудова економічної моделі c використанням симплекс-методу
Побудова економічної моделі c використанням симплекс-методу
Оцінка економічної ефективності інформаційної технології
Оптимальне планування роботи флоту судноплавної компанії
Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами
Модель колективного Вибори
Моделювання економічної ситуації на прикладі охоронної фірми
Моделювання складу машинно-тракторного парку
Мінімізація вартостей перевезень
Методи монте-карло
Лекції економаналіз
Лекції АХД
Лабораторний стенд відеотракту
Корупція як об'єкт математичного моделювання
Кількісні методи в управлінні
Дослідження законів граничної продуктивності
Використання статистичних методів в оцінці діяльності комерційного банку
Завдання про комівояжера
Динамічне програмування
Квитки математичні методи дослідження економіки
Аналіз розрахунків з постачальниками і покупцями
Економічне моделювання
Економічні завдання
Економіко-математичне моделиpование
Застосування теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності і ризику інвестиційних проектів в умовах невизначеності
Типи регулярних регуляторів
Ефективність проекту (NPV)
Ефект Пігу в кейнсіанської теорії. Взаємодія з різними функціями споживання. Обмеження ефекту Пігу
Енергопостачання міста
Економічне планування методами математичної статистики
Економічний розрахунок ВЦ
Лекції економаналіз
Економічна кібернетика
Економіко-математичне моделювання транспортних процесів
Економетрика (оцінити тісноту зв'язку між факторами за допомогою коефіцієнтів кореляції рангів Спірмена і Кендела й інші завдання)
Економетрика
Екзаменаційні білети математичне моделювання економічних систем осінній семестр 2000
Шпори з економетрики
Числа Фібоначчі: технічний аналіз
Функції та форми статистичної таблиці. Основні елементи і правила побудови
Формування економ-математичної моделі
Техніко-економічне порівняння систем Адаптивного і Масового виробництв
Техніко-економічне обґрунтування винаходи
Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
Теорія економічного прогнозування
Структура управління фірмою
Статистичні таблиці і графіки
Статистичні показники в м'ясному скотарстві
Стабілізація грошового потоку, теорії фірми
Порівняльний аналіз динаміки та виявлення внутрішньорічних коливань роздрібного товарообігу області
Системи управління електронним документообігом
Системний аналіз організації
Мережеві моделі планування та управління
Мережеве моделювання при плануванні. Завдання про комівояжера ...
Собівартість продукції на підприємстві
СППР фінансового АНАЛІЗУ на базі алгорітмів нечіткої логіки
Ринок цінних паперів
Розрахунок стратегій ДІЯЛЬНОСТІ автотранспортних підприємств
Ризик в задачах лінійного програмування
Рішення творчих завдань методом блокових альтернативних мереж: об'єктно-орієнтовані уявлення
Рішення багатокритеріальної задачі лінійного програмування
Раціональні методики пошуку оптимальних шляхів мережевих графіків і їх автоматизація на ЕОМ
Розрахунок фінансового левериджу
Розрахунок сімейного бюджету на півріччя
Розрахунок податків і оптимізація оподаткування
Розрахунок і аналіз продуктивності праці
Розробка економіко-математичної моделі з урахуванням факторів невизначеності
Розробка автоматизованої інформаційної системи для управління портфелем реальних інвестицій
Бульбашки. Умови існування. Пузириться чи російський фондовий ринок
Проектування і коригування організаційної структури підприємства
Програма оптимізації ризикового портфеля
Прогнозування ціни комп'ютера Pentium 166 на 19 грудня 1997 р


1   2   3   4   5   6   7   8