На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] - Реферати

Методи аналізу основної тенденції (тренду) в рядах динаміки
Методи аналізу та прогнозування в логістиці
Методичні вказівки і завдання з дисципліни "Статистика. Частина 1"
Методика факторного аналізу
Методика математичного моделювання спеціалізації і поєднання галузей сільськогосподарського підприємства
Методи фінансового АНАЛІЗУ ТА ЙОГО СПЕЦІАЛЬНІ Прийоми
Методи та Прийоми економічного аналізу
Методи ОЦІНКИ погодженості думок между експертами
Методи економетрії
Метод економічного моделювання. Прогнозування врожайності картоплі
Метод потенціалів для вирішення транспортної задачі в матричної формі. Завдання оптимального розподілу ресурсів
Метод Золотого перетину на Delphi
Метод аналiзу iєрархiй
Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції галузей матеріального виробництва
Міжгалузевий баланс
Машинна Імітація Випадкове параметрів
Матричне балансове рівність
Математичні моделі реклами медична та освітніх послуг у ринковий условиях
Математична модель транспортної системи підприємства
Математичне програмування
Математичне моделювання послуг Інтернет
Математичне моделювання теплової роботи обертової печі
Математичне моделювання виробничої діяльності
Класичний метод найменших квадратів
Класичні методи безумовної оптимізації
Класифікація економічних прогнозів
Класифікація економетричних моделей і методів
Класична Лінійна регресія
Інформаційна система для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості
Інформаційна система АНАЛІЗУ діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ
Імітаційне моделювання Виробничий процес
Дослідження економіко-математичних моделей
Дослідження статистичних характеристик випадкової послідовності
Дослідження операцій
Дослідження моделей
Дослідження витрат підприємства
Дослідження і комп'ютерна реалізація економіко-математичної моделі залежності надходжень до бюджету від величини податкової ставки
Дослідження залежності між обсягом виробництва, капітальними вкладеннями і виконанням норм виробітку
Використання електронних таблиць MS EXCEL для розв'язання економічних задач. Фінансовий аналіз в Excel
Використання евристичних та економіко-математичних методів при вирішенні завдань управління
Використання робочого часу
Використання методів лінійного програмування та економічного моделювання в технологічних процесах
Використання математичних методів і моделей в управлінні мікроекономічними системами
Використання лінійного програмування для вирішення задач оптимізації
Використання критерію Дарбіна-Уотсона і оцінка якості економетричної моделі з використанням коефіцієнта детермінації
Використання інформатики в економічних розрахунках
Інформаційні технології в економіці
Інформаційні технології в економетрики
Індекси
Імітаційне структурне моделювання системи
Імітаційне моделювання фірми з надання поліграфічних послуг
Імітаційне моделювання на основі попередньо встановлених залежностей
Імітаційна модель СТО з використанням програми С ++
Імітаційна модель інтелектуального агента в умовах конкуренції
Імітаційна модель автоматизованої ділянки обробки деталей
Зміна середньої рентабельності
Завдання, шляхи та засоби подолання відставання і прискорення ефективного розвитку персоналу в будівництві
Загальні принципи побудова моделей в економетріці
Економічне моделювання в економічному аналізі
Економічна статистика
Економічна модель оптімізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прікладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
Економіко-математичне моделювання
Економіко-статистичний аналіз и шляхи Підвищення рентабельності ФІНАНСОВИХ результатів на прікладі ВАТ "Племінний завод" Біловодський "Луганської області
Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем
Економіко-математичні методи и алгоритми
Економіко-математичне обґрунтування Підвищення ефектівності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"
Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Економіко-математичне моделювання процеса Ціноутворення на прайси опціонів
Економіко-математичне моделювання ДІЯЛЬНОСТІ кредитних спілок
Економіко-математичне моделювання в управлінні підпріємством аграрно-промислового комплексу
Довірчі інтервали прогнозу. Оцінка адекватності і точності моделей
Дисперсійний аналіз за допомогою системи MINITAB для WINDOWS
Динаміка врожайності зернових
Детерміновані економіко-математичні моделі та методи факторного аналізу
Двухфакторная виробнича функція Кобба-Дугласа
Двухкрітеріальний моделі управління портфельними інвестиціями з урахуванням ризику
Двокроковій метод найменших квадратів
Двоїстість в лінійному програмуванні
Графічний метод і симплекс-метод розв'язання задач лінійного програмування
Глобалістіка та глобальне моделювання
Обчислення показників варіації
Обчислення найбільшого прибутку підприємства
Виконання статистичних розрахунків за допомогою ЕОМ в системі MINITAB і Exсel
Вибіркові дослідження в економетрики
Вибіркова коваріація
Тимчасові характеристики і функція часу. Графічне представлення частотних характеристик
Вимоги до написання дисертації. Математичне моделювання в економіці
Використання інтегралів в економіці
Взаємозамінність продовольчих продуктів: масла тваринного та олії рослинного. Їх споживання
Важливість СНС як у статистиці
Безробіття: основні визначення та вимірювання. Потоки, запаси, витоку, і?екціі в моделі
Балансовий метод планування
АРТ-моделювання на фондовому ринку
Апарат теорії подвійності для економіко-математичного аналізу. Аналіз одновимірного часового ряду
Аналіз ОБСЯГИ інвестіцій в основному капітал за регіонамі у 2005р.
Аналіз емпіричного розподілу
Аналіз економічних завдань оптимізації
Аналіз рядів розподілу
Математичне моделювання виробничої діяльності
Математичне моделювання виробничої діяльності


1   2   3   4   5   6   7   8