На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] - Реферати

Побудова та аналіз функції попиту на товар
Побудова та аналіз однофакторний економетричної моделі
Побудова двофакторної моделі, моделей парної лінійної прогресії і множинної лінійної регресії
Постановка і основні властивості транспортної задачі
Поняття і класифікація систем масового обслуговування
Показники якості елементарних ланок
Показники варіації, вибіркове спостереження
Пошук найкоротшого шляху пересування слона за шаховим полю
Підходи до оцінки ризикових інвестицій
Побудова споживчої Функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь
Побудова лінійної регресійної моделі
Побудова багатофакторної и однофакторної лінійніх моделей нормальної регресії
Планування експерименту
Планування та прогнозування в умовах ринку
Підході до моделювання активного ризико
Підвищення ефектівності роботи підприємства на Основі! Застосування економіко-математичних методів (на прікладі ВАТ "Дніпрополімермаш")
Підвищення ефектівності роботи ГЗКу
Підвищення ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ ПриватБанку на Основі Теорії синергетики
Підвищення ефектівності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на Основі использование економіко-математичних методів
Підвищення економічних показніків державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"
Підвищення економічних показніків державного підприємства
Парний регресійний аналіз
Парна регресія
Парна регресія
Парна та множинна регресія і кореляція
Параметричне дослідження систем управління
Паралельне і послідовне моделювання
Оцінка запасу міцності бізнесу з використанням модулів "Аналіз чутливості", "Аналіз за методом Монте-Карло" та "Аналіз беззбитковості"
Особливості економічного моделювання
Особливості вирішення завдань в економетрики
Особливості розвитку Російської економіки в умовах формування ринкових відносин
Основи вирішення економетричних задач
Основні етапи побудови моделей
Основні етапи і цілі моделювання
Основні статистичний розрахунки
Оптимізація трудових РЕСУРСІВ
Оптимізація розподілу та использование добрив у сільськогосподарському підприємстві
Оптимізація Внесення мінеральних добрив
Оптимізація біржової торгівлі конвертування валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прікладі ДІЯЛЬНОСТІ приватного підприємця
Оптимізація добового раціону годівлі в стійловий період СПК "Єдність"
Оптимізація мережевий моделі комплексу виробничих робіт
Оптимізація мережевий моделі комплексу виробничих робіт
Оптимізація роботи підприємства ТОВ "Техсервіс" за критерієм прибутку за рахунок інновацій технології та економії ресурсів
Оптимізація виробничої структури сільськогосподарського підприємства
Оптимізація виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства
Оптимізація виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства
Оптимізаційні моделі міжгалузевого балансу
Оптимізаційні методи вирішення економічних завдань
Оптимальний план завантаження устаткування і транспортних зв'язків
Оптимальні методи у вдосконаленні планування і управління виробництвом
Оптимальне управління запасами вугілля Зміївської ТЕС
Оптимальне планування випуску продукції "ВАТ Звенигородський сиркомбінат"
Оптимальне использование складських приміщень на ТД ДП "Сандора"
Визначення оптимальних складських запасів
Визначення залежності ціни товару
Однофакторний регресійний аналіз за допомогою системи GRETL
Обробка статистичної інформації при визначенні показників надійності
Обгрунтування виробничої програми підприємства
Область прогнозу для однофакторний і двофакторної моделі. Точковий прогноз на підставі лінійної прогресії
НТР на сучасному етап розвития
Норберт Вінер і кібернетика
Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентіфікованої системи рівнянь
Нелінійні регресії
Деякі особливості психологічного сприйняття і візуальної інтерпретації динамічних процесів
Деякі завдання оптимізації в економіці
Деякі питання економетричного моделювання
Деякі аспекти моделювання конкурентного рівноваги
Нейронні мережі
Знаходження критичного шляху табличним методом
Наукова полеміка в дослідженні систем управління
Мультиплікативна модель Хольта-Уінтерс
Мультиколінеарності
Модифікація моделі М. Калецького
Моделювання попиту та пропозиції
Моделювання поведінкі споживача на ринку товарів та ринковий Попит
Моделювання поведінкі віробніків та спожівачів
Моделювання економічних та виробничих процесів
Моделювання Економіки
Модель експертної оцінки
Модель ринкової економіки Кейнса
Модель парної регресії
Модель бензоколонки
Модель авторегресії в кореляційної теорії
Моделі систем масового обслуговування. Класифікація систем масового обслуговування
Моделювання економічних систем
Моделювання економіки
Моделювання економіки
Моделювання фізичних процесів
Моделювання структури виробництва продукції тваринництва в СХОАО "Белореченское" Усольского району Іркутської області
Моделювання систем масового обслуговування
Моделювання роботи двох касирів у банку
Моделювання продуктового розрахунку пивоварного виробництва
Моделювання прибутку підприємства
Моделювання підприємства в MS Excel
Моделювання макроекономічних процесів і систем
Моделювання макроекономічних процесів
Методи і моделі в економіці
Методи дискримінантного аналізу
Методи детермінованого і стохастичного факторного аналізу
Методи безумовної багатомірної оптимізації


1   2   3   4   5   6   7   8