На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] - Реферати

Економіко-математичне моделювання аналізу ресурсів
Економіко-математичне моделювання
Економіко-математичні методи і прикладні моделі
Економіко-математичні методи і прикладні моделі
Економіко-математичні методи і моделі
Економіко-математичні методи
Економіко-математичні методи
Економіко-математична модель оптимізації розподілу трудових ресурсів
Економіко-математична задача з оптимізації раціонів годування
Економіка підприємства
Економетрія
Економетричний метод і використання стохастичних залежностей в економетрики
Економетричний аналіз основних числових характеристик
Економетричний аналіз впливу економічних показників на чисельність користувачів Інтернету
Економетричні методи проведення експертних досліджень та аналізу оцінок експертів
Економетрична модель національної економіки Німеччини
Економетрика як наука
Управління розвитком підприємства
Управління підприємством
Управління запасами
Транспортна задача з обмеженнями можливих транспортних засобів
Транспортна задача
Техніка рідинної, колоночной хроматографії
Тести Чоу
Теорія Маршала як Внесок у розвиток Світової Економіки
Теорія економічного аналізу
Визначення координат оптимального розташування двох складів в регіоні
Математичні методи і моделі в економіці
Лінійні рівняння парної та множинної регресії
Біматричних гри. Пошук рівноважних ситуацій
Економічне моделювання у прогнозуванні показніків Фінансової звітності підприємства (на Матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")
Статистичні Індекси та їх значення в економічних дослідженнях
Статистичне вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ і процесів
Застосування економіко-математичних методів в економіці
Застосування теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності і ризику інвестиційних проектів в умовах невизначеності
Застосування статистичних методів при аналізі інтенсивності розвитку транспорту Кіровської області
Застосування регресійного аналізу при оцінці ризиків
Застосування ППП Business Studio для імітаційного моделювання ФВА бізнес-процесу підприємства
Застосування математичного моделювання в економіці
Застосування лінійного програмування для вирішення економічних завдань (оптимізація прибутку)
Застосування лінійного програмування для вирішення задач оптимізації
Застосування кластерного аналізу для сегментації ринку
Прикладний системний аналіз: мережевий аналіз та календарне планування проектів, метод прогнозного графа
Приклади решение задач з економетрії
Практичне застосування теорії ігор
Побудова економіко-математичних моделей
Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики
Побудова регресійної моделі
Побудова моделей статики за методикою активного експерименту
Моделювання взаємозв'язку між ціною хвилини розмови стільникового оператора і кількістю дорожньо-транспортних пригод з причини розмови по мобільному телефону
Моделі сезонних явищ
Моделі прогнозування на основі часових рядів
Моделі поведінки виробників
Методи економічної кібернетики
Методи рішення рівнянь лінійної регресії
Методи вирішення транспортних завдань
Методи колійного аналізу та їх застосування до систем одночасних рівнянь
Методи математичного моделювання економіки
Математичне моделювання лізингових операцій
Математичне моделювання та оптимізація в хімічній технології
Математичне моделювання в управлінні
Математичні моделі поведінки виробників
Математичні моделі задач і їх рішення на ЕОМ
Математичні моделі в економіці
Математичні методи економічних досліджень
Математичні методи економіки
Математичні методи і моделі дослідження операцій
Математичні методи в економічному аналізі
Математичні методи в економіці
Математичні методи в економіці
Математичні методи в економіці
Математичні методи у вирішенні економічних завдань
Математична статистика
Математична модель економіки посередників
Математична модель системи в змінних простору станів
Математична модель у просторі станів лінійного стаціонарного об'єкта управління
Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на Основі нечіткої логіки
Лінейна балансова модель и ее использование в економічних розрахунках
Лінійні регресійні моделі
Лінійні задачі програмування. Планування і управління запасами
Лінійне програмування
Лагові моделі. Метод Койка, Ш. Альмон
Конкурентоспроможність национальной Економіки и валютний курс: оцінка впліву, прогнозування динаміки
Кінцеві різниці. Похибки
Комп'ютерне моделювання технологічних процесів харчових виробництв
Компоненти часових рядів
Комплексний аналіз рибної галузі
Комплексна методика Прийняття РІШЕНЬ относительно размещения ФІНАНСОВИХ коштів на фондового ринку України
Комплекс моделей енергоспоживання регіонамі України
Колона для перегону коньячного спирту
Економіко-математична модель оптімізації раціону годівлі Великої рогатої худоби
Економетричні моделі в економіці країни
Аналіз рядів динаміки на прикладі організації "Салон краси Goddess"
Аналіз різних методів оцінки статистичних показників при типовому відборі
Аналіз підприємств однієї галузі РФ
Аналіз показників ряду динаміки
Аналіз накладних витрат
Аналіз моделі на чутливість
Аналіз і прогнозування зовнішньоекономічної діяльності АР Крим
Аналіз даних повного факторного експерименту


1   2   3   4   5   6   7   8