На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] < Реферати

Прогнозування макроекономічних змінних за допомогою дублюючих портфелів
Природні ресурси, як ресурси загального користування
Застосування новітніх економіко-математичних методів для вирішення завдань
Практичні завдання по ТОУЕС
Практика створення стратегічних альянсів в Росії
Побудова економічної моделі c використанням симплекс-методу
Побудова економічної моделі c використанням симплекс-методу
Оцінка та аналіз ризиків інвестиційних проектів
Основні проблеми і завдання планування
Основні методи і зміст профорієнтаційної роботи
Оптимізація виробничої структури сільськогосподарського підприємства на прикладі господарства Шлях Леніна
Оптимізація показників
Оптимізація обсягів виробництва на короткострокових тимчасових інтервалах
Оптимальне планування роботи флоту судноплавної компанії
Визначення стратегії керівництва переробного підприємства по сезонному набору сили з урахуванням різного обсягу переробного сировини
Визначення ризику й ефективності кожної зі стратегій розвитку фірми
Визначення основних показників плану економічного і соціального розвитку на 2001 рік
Визначення оптимального плану заміни обладнання
Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами
Загальна теорія статистики (Контрольна)
Нова модель економіки і суспільного устрою
Неповна зайнятість в Росії
Знаходження рівноважної в моделі Ерроу-Гурвіца
Модель прогнозування параметрів фінансових ринків і оптимального управління інвестиційними портфелями
Аналіз моделі дуаполіі
Моделювання економічної ситуації на прикладі охоронної фірми
Моделювання складу машинно-тракторного парку
Моделювання роботи банку
Моделювання роботи банку
Моделювання промислової динаміки в умовах перехідної економіки
Моделювання 2-х канальної системи масового обслуговування з відмовами
Мінімізація вартостей перевезень
Методи прогнозування фінансових показників
Методи алгебраїчних і диференціальних рівнянь для аналізу і якісного дослідження соціально-економічних явищ (З дисципліни: Математичні методи моделювання процесів управління в соціальній сфері)
Методологія та методи прийняття рішення
Методика стохастичного економічного аналізу
Метод гілок і меж (контрольна)
Математичне програмування та моделювання в економіці та управлінні
Математичне моделювання лізингу в умовах інфляції
Математичне моделювання в сейсморозвідці
Математична постановка транспортної задачі лінійного програмування
Мат.моделірованіе (Програма СДКМС)
Статистичний аналіз оплати праці по галузях на основі системи національних рахунків
Лекція№17
Лабораторний стенд відеотракту
Лабораторні роботи з ЕММ (системи рівнянь міжгалузевого балансу; оптимізаційна модель міжгалузевого балансу)
Лабораторні з системного аналізу
Курсова робота з ЕММ
Контрольна робота з курсу економетрика
Контрольна робота


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16