На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] < Реферати

Економічні завдання
Економіко-математичне моделиpование
Застосування теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності і ризику інвестиційних проектів в умовах невизначеності
Типи регулярних регуляторів
Ефективність проекту (NPV)
Ефект Пігу в кейнсіанської теорії. Взаємодія з різними функціями споживання. Обмеження ефекту Пігу
Енергопостачання міста
Економічне планування методами математичної статистики
Економічний розрахунок ВЦ
Лекції економаналіз
Економічна кібернетика
Економіко-математичне моделювання транспортних процесів
Економетрика (оцінити тісноту зв'язку між факторами за допомогою коефіцієнтів кореляції рангів Спірмена і Кендела й інші завдання)
Економетрика
Екзаменаційні білети математичне моделювання економічних систем осінній семестр 2000
Шпори з економетрики
Числа Фібоначчі: технічний аналіз
Функції та форми статистичної таблиці. Основні елементи і правила побудови
Формування економ-математичної моделі
Техніко-економічне порівняння систем Адаптивного і Масового виробництв
Техніко-економічне обґрунтування винаходи
Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
Теорія економічного прогнозування
Структура управління фірмою
Статистичні таблиці і графіки
Статистичні показники в м'ясному скотарстві
Стабілізація грошового потоку, теорії фірми
Порівняльний аналіз динаміки та виявлення внутрішньорічних коливань роздрібного товарообігу області
Системи управління електронним документообігом
Системний аналіз організації
Мережеві моделі планування та управління
Мережеве моделювання при плануванні. Завдання про комівояжера ...
Собівартість продукції на підприємстві
СППР фінансового АНАЛІЗУ на базі алгорітмів нечіткої логіки
Ринок цінних паперів
Розрахунок стратегій ДІЯЛЬНОСТІ автотранспортних підприємств
Ризик в задачах лінійного програмування
Рішення творчих завдань методом блокових альтернативних мереж: об'єктно-орієнтовані уявлення
Рішення багатокритеріальної задачі лінійного програмування
Раціональні методики пошуку оптимальних шляхів мережевих графіків і їх автоматизація на ЕОМ
Розрахунок фінансового левериджу
Розрахунок сімейного бюджету на півріччя
Розрахунок податків і оптимізація оподаткування
Розрахунок і аналіз продуктивності праці
Розробка економіко-математичної моделі з урахуванням факторів невизначеності
Розробка автоматизованої інформаційної системи для управління портфелем реальних інвестицій
Бульбашки. Умови існування. Пузириться чи російський фондовий ринок
Проектування і коригування організаційної структури підприємства
Програма оптимізації ризикового портфеля
Прогнозування ціни комп'ютера Pentium 166 на 19 грудня 1997 р


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16