На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] < Реферати

Імітаційне моделювання фірми з надання поліграфічних послуг
Імітаційне моделювання на основі попередньо встановлених залежностей
Імітаційна модель СТО з використанням програми С ++
Імітаційна модель інтелектуального агента в умовах конкуренції
Імітаційна модель автоматизованої ділянки обробки деталей
Зміна середньої рентабельності
Завдання, шляхи та засоби подолання відставання і прискорення ефективного розвитку персоналу в будівництві
Загальні принципи побудова моделей в економетріці
Економічне моделювання в економічному аналізі
Економічна статистика
Економічна модель оптімізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прікладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
Економіко-математичне моделювання
Економіко-статистичний аналіз и шляхи Підвищення рентабельності ФІНАНСОВИХ результатів на прікладі ВАТ "Племінний завод" Біловодський "Луганської області
Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем
Економіко-математичні методи и алгоритми
Економіко-математичне обґрунтування Підвищення ефектівності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"
Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Економіко-математичне моделювання процеса Ціноутворення на прайси опціонів
Економіко-математичне моделювання ДІЯЛЬНОСТІ кредитних спілок
Економіко-математичне моделювання в управлінні підпріємством аграрно-промислового комплексу
Довірчі інтервали прогнозу. Оцінка адекватності і точності моделей
Дисперсійний аналіз за допомогою системи MINITAB для WINDOWS
Динаміка врожайності зернових
Детерміновані економіко-математичні моделі та методи факторного аналізу
Двухфакторная виробнича функція Кобба-Дугласа
Двухкрітеріальний моделі управління портфельними інвестиціями з урахуванням ризику
Двокроковій метод найменших квадратів
Двоїстість в лінійному програмуванні
Графічний метод і симплекс-метод розв'язання задач лінійного програмування
Глобалістіка та глобальне моделювання
Обчислення показників варіації
Обчислення найбільшого прибутку підприємства
Виконання статистичних розрахунків за допомогою ЕОМ в системі MINITAB і Exсel
Вибіркові дослідження в економетрики
Вибіркова коваріація
Тимчасові характеристики і функція часу. Графічне представлення частотних характеристик
Вимоги до написання дисертації. Математичне моделювання в економіці
Використання інтегралів в економіці
Взаємозамінність продовольчих продуктів: масла тваринного та олії рослинного. Їх споживання
Важливість СНС як у статистиці
Безробіття: основні визначення та вимірювання. Потоки, запаси, витоку, ін'єкції в моделі
Балансовий метод планування
АРТ-моделювання на фондовому ринку
Апарат теорії подвійності для економіко-математичного аналізу. Аналіз одновимірного часового ряду
Аналіз ОБСЯГИ інвестіцій в основному капітал за регіонамі у 2005р.
Аналіз емпіричного розподілу
Аналіз економічних завдань оптимізації
Аналіз рядів розподілу
Математичне моделювання виробничої діяльності
Математичне моделювання виробничої діяльності


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16