На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] < Реферати

Методи аналізу основної тенденції (тренду) в рядах динаміки
Методи аналізу та прогнозування в логістиці
Методичні вказівки і завдання з дисципліни "Статистика. Частина 1"
Методика факторного аналізу
Методика математичного моделювання спеціалізації і поєднання галузей сільськогосподарського підприємства
Методи фінансового АНАЛІЗУ ТА ЙОГО СПЕЦІАЛЬНІ Прийоми
Методи та Прийоми економічного аналізу
Методи ОЦІНКИ погодженості думок между експертами
Методи економетрії
Метод економічного моделювання. Прогнозування врожайності картоплі
Метод потенціалів для вирішення транспортної задачі в матричної формі. Завдання оптимального розподілу ресурсів
Метод Золотого перетину на Delphi
Метод аналiзу iєрархiй
Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції галузей матеріального виробництва
Міжгалузевий баланс
Машинна Імітація Випадкове параметрів
Матричне балансове рівність
Математичні моделі реклами медична та освітніх послуг у ринковий условиях
Математична модель транспортної системи підприємства
Математичне програмування
Математичне моделювання послуг Інтернет
Математичне моделювання теплової роботи обертової печі
Математичне моделювання виробничої діяльності
Класичний метод найменших квадратів
Класичні методи безумовної оптимізації
Класифікація економічних прогнозів
Класифікація економетричних моделей і методів
Класична Лінійна регресія
Інформаційна система для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості
Інформаційна система АНАЛІЗУ діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ
Імітаційне моделювання Виробничий процес
Дослідження економіко-математичних моделей
Дослідження статистичних характеристик випадкової послідовності
Дослідження операцій
Дослідження моделей
Дослідження витрат підприємства
Дослідження і комп'ютерна реалізація економіко-математичної моделі залежності надходжень до бюджету від величини податкової ставки
Дослідження залежності між обсягом виробництва, капітальними вкладеннями і виконанням норм виробітку
Використання електронних таблиць MS EXCEL для розв'язання економічних задач. Фінансовий аналіз в Excel
Використання евристичних та економіко-математичних методів при вирішенні завдань управління
Використання робочого часу
Використання методів лінійного програмування та економічного моделювання в технологічних процесах
Використання математичних методів і моделей в управлінні мікроекономічними системами
Використання лінійного програмування для вирішення задач оптимізації
Використання критерію Дарбіна-Уотсона і оцінка якості економетричної моделі з використанням коефіцієнта детермінації
Використання інформатики в економічних розрахунках
Інформаційні технології в економіці
Інформаційні технології в економетрики
Індекси
Імітаційне структурне моделювання системи


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16