На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Досвід управління розвитком регіону в країнах з розвиненою ринковою економікою
Державні інвестиції в суспільні блага в регіоні
Оцінка макроекономічного збитку від дефіциту цільового бюджетного територіального дорожнього фонду
Проблеми та шляхи розвитку споживчої кооперації регіону
Особливості відтворення в АПК
Управління інвестиційною привабливістю регіону
Аграрна наука в пореформений період
Виробнича структура АПК
Сутність організаційно-економічного обґрунтування
Теорія споживання
Методи мікроекономічного аналізу
Національна валютна система
Капітал підприємства
Бухгалтерський облік у лізингоодержувача
Категорії управління якістю продукції
Механізми податкового стимулювання малого підприємництва
Оцінка вартості бізнесу
Економічна стратегія фірми
Поняття економічного зростання, його типи та фактори
Виробництво товарів і послуг як основна функція фірми. Фактори виробництва
Застосування економіко-статистичних методів для визначення регіональної потреби в матеріальних ресурсах
Бухгалтерські операції з рахунком
Основні принципи бухгалтерського обліку в західних країнах
Монополізація економіки. Антимонопольне регулювання економіки
Бюджет 2003 року і перспективи децентралізації
Банки, їх види і функції
Прибутковий податок в СНД і країнах Балтії
Податок на додану вартість на території України
Статутний капітал
Особливості інтеграції Росії та країн Східної Азії в сучасне світове господарство
Росія стане провінцією Китаю
Економіка країн Азії одужує
Війни як частина економічної боротьби
Парадокси і магія грошей
Калькулювання собівартості продукції
Особливості управління малим підприємством
Теорії циклу. Принцип акселерації
Інфляція
Загальна характеристика основ економіки
Диференціація доходів населення і соціальна політика держави
Диференціація доходів населення і соціальна політика держави
Бюджетування: де "спотикаються" Ваші фінанси ...
Економічна ефективність: протистояння чи єдність
Мотиваційний менеджмент: визначимося з базовими поняттями
Проблеми маркетингового консультування промислових підприємств
Диференціація доходів населення і соціальна політика держави
До нової бізнес-моделі - головне не застрягти на півдорозі
Ціни на нафту - зниження неминуче, але не скоро
Менеджмент чи управління? Відчуйте різницю
Фактори розвитку електронної комерції
Злиття і поглинання банків в дореволюційній Росії
Історія та еволюція іпотеки
Трансформація ролі держав і регіонів в еру глобалізації
Ринкова вартість і принципи оцінки нерухомості
Міжнародна інвестиційна позиція РФ
Міфи і правда про конверсію
Водні проблеми Центральної Азії
Управління дебіторською заборгованістю
А як би вчинив Макіавеллі?
Доходи від підприємництва. Прибуток на промисловий капітал
Економічна теорія товару та грошей
Суспільне виробництво: сутність, структура, результати
Соціальні аспекти проведення реструктуризації підприємств містоутворюючого типу
Стратегічне планування та бізнес-план
Інституційні зміни
Австрійська школа маржиналізму
Ринкова рівновага в тривимірному просторі
Залежність обсягу споживання від величини доходу
Криві попиту, пропозиції та дохід
Цінні папери
Первинний ринок цінних паперів
Основи фінансових обчислень
Бухгалтерський облік операцій за договором безпроцентної позики
Особливості неокласичної теорії досконалої конкуренції. Коментар
Явища злиттів і поглинань в Росії і країнах ЦСЄ - зростання триває
Деталізація залишку по касі
Природа і характер економічних відносин у сфері освіти
Підхід до обгрунтування часткою можливих інвестицій в професійну освіту
Методика розрахунку ціни освітньої послуги закладів професійної освіти
Економічна теорія
Планування і мотивація діяльності
Організація діяльності підприємства
Підприємство в умовах ринкової економіки
Російська Федерація в системі сучасних світогосподарських зв'язків
Словник основних понять
Основні риси економіки перехідного періоду
Сучасне господарство розвиваються. «Нові індустріальні економіки»
Міжнародна міграція робочої сили в системі світогосподарських зв'язків
Світова економіка на сучасному етапі
Економічний розвиток промислово розвиненою зони
Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин
Міжнародний рух капіталу
Політичні партії та регіональні економічні еліти
Державний бюджет і проблема його дефіцитності
Фундаментальний аналіз фондового ринку
Стратегія інтеграції в національну економічну систему
Взаємозв'язок і взаємозалежність планової економіки і тоталітарного суспільства
Домогосподарства як суб'єкти ринкових відносин. Раціональне поведінку споживача в ринковій економіці
Євро: проблеми і перспективи
Малий бізнес


 89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108