На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Економічна концентрація
Економічна історія
Економічна и національна безпека України
Економічна ефективність ринкового структур
Економічна ефективність организации виробництва пальто
Економічна ефективність капіталовкладень
Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи ее Підвищення
Економічна ефективність использование оборотних актівів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення
Економічна думка России 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова
Економічна думка Давньої Греції
Економічна діагностика ДІЯЛЬНОСТІ Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ
Економічна діагностика
Економічна глобалізація
Економічна безпека України
Економічна безпека підприємства в СУЧАСНИХ условиях та економічні Ризики
Економічна безпека підприємства
Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області
Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві
Економіка України на качану ХХІ століття
Економіка України в условиях глобалізації
Економіка праці й соціально-трудові відносини
Економіка праці
Економіка праці
Економіка підприємства
Економіка підприємства
Економіка підприємств будіндустрії
Економіка морської справи
Економіка морської справи
Економіка морської справи
Економіка міського господарства
Економіка Галузі виробництва соків в Україні
Економіка Галузі виробництва пива в Україні
Економіка водогосподарської организации
Екологічна програма міста
Еквімаржінальній принцип Досягнення раціонального Вибори та рівновага споживача
Еволюція СВІТОВОГО господарства: історичний досвід XX ст.
Еволюція грошей
Еволюція господарських форм
Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття уровня життя. Прожитковий мінімум и межа малозабезпеченості. Мінімальна зарплата
Диференціація доходів населення
Диспропорції в економіці та шляхи їх подолання
Дісперсійній аналіз та побудова статистичних графіків
Дисперсійний аналіз
Директивні форми інтеграції бізнесу в РФ
Динаміка цен на прайси нерухомості (на прікладі комерційної нерухомості м. Київ)
Динаміка економічних показніків. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства
Динаміка економічного лідерства провідних країн у середині 19 століття.
Динаміка показників обсягу продукції і виробництва. Методи аналізу продуктивності праці
Динаміка обсягів реалізації товарів та її вплив на результати господарської діяльності
Динаміка обсягу платних послуг, що надаються населенню
Динаміка загальної суми податку на прибуток у формі індексів. Темпи зростання обчислених показників
Динаміка інфляції в Росії 1991-2009 рр.
Динаміка заробітної плати бухгалтера ТОВ "Парус"
Діяльність споживчої кооперації в роки Великої Вітчизняної війни
Діяльність ВАТ "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство"
Діяльність кооперативів
Діяльність компанії
Дефіцитна економіка і деформація циклу
Детермінанти ефективності цінової дискримінації
Держбюджет та проблема бюджетного дефіціту в Україні
Державні замовлення та контракти в системе государственного регулювання
Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки
Державне регулювання прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Державне регулювання прайси нерухомості в Україні
Державне регулювання природних монополій
Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві
Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України
Державне регулювання корпоратівної ДІЯЛЬНОСТІ
Державне регулювання іноземних інвестіцій у економіку України
Державне регулювання інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ
Державне регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. Державна інноваційна політика
Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності
Державне регулювання економіки
Державне регулювання економіки
Державне регулювання економіки
Державне регулювання економіки
Державне кредитування В Україні
Державна промислова політика
Державна політика розвітку малого та СЕРЕДНЯ підприємництва
Групові дисперсії. Агрегатний індекс собівартості
Групувальні (факторні) і результативні ознаки. Розмах і коефіцієнт варіації
Угруповання й аналіз даних
Грузія
Грошово-кредитна політика держави
Грошові Надходження ПІДПРИЄМСТВ
Гроші та основні форми вартості
Графоаналітічній метод - "квадрат потенціалу"
Графічне рішення задачі лінійного програмування в економіці
Гранична и середня Схильність до заощаджень в Україні
Границі виробничих можливостей і проблема вибору
Цивільне право і його суб'єкти
Цивільно-правове становище акціонерного товариства
ДП Сімферопольський виноробний завод АРК
Держава: власник і підприємець в ринковій економіці
Держава як суб'єкт управління та його роль в регулюванні економічних відносин
Держава і економіка
Держава в ринковій економіці
Держава в ринковій економіці
Держава в ринковій економіці
Державний сектор економіки


 64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83