На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Конкурентоспроможність економіки Севастопольського регіону
Конкурентоспроможність торговельних організацій: проблеми та шляхи їх вирішення
Конкурентоспроможність Росії
Конкурентоспроможність Республіки Казахстан
Конкурентоспроможність продукції ВАТ "Елема"
Конкурентоспроможність галузевого рівня в Республіці Білорусь: підходи до дослідження
Конкурентоспроможність як фактор формування стратегії підприємства
Конкурентоспосбность ВАТ "Ярич"
Конкурентні ринки факторів виробництва
Конкурентні переваги економічного блоку
Конкурентні позиції підприємств гірничо-металургійного комплексу України
Конкурентна перевага підприємства
Конкурентне оточення організації та прогнозування його змін
Конкурентний аналіз
Конкурентна структура ринку як фактор ціноутворення
Конкурентне середовище і її вплив на економіку підприємства ВАТ "Хлібозавод № 1"
Конверсія виробництва на прикладі АТ "Казахтелеком"
Кон'юнктурні дослідження попиту и Предложения
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності ВАТ "Агат"
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
Комплексний економічний аналіз фінансової діяльності
Комплексний економічний аналіз ТОВ "Астраханський ЛГЗ" за 2005 рік
Комплексний економічний аналіз діяльності ТОВ "Сиктивкарський теплові мережі"
Комплексний економічний аналіз
Комплексний аналіз економічної діяльності підприємства ТОВ "Прогрес"
Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства
Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства
Комплексний аналіз господарської діяльності МУП ЖКГ "Песковский комунальник"
Комплексний аналіз господарської діяльності
Комплексний аналіз фінансового-торговельної діяльності підприємства ТОВ "Герта Трейд"
Комплексний аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства
Комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "Севуралбокситруда" та пропозиції щодо підвищення ефективності його виробництва
Комплексний аналіз підвищення ефективності економічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Хозпродторг", м Смоленськ)
Комплексний аналіз особливостей російської інфляції і антиінфляційної політики держави
Комплексний аналіз діяльності ВАТ "Джерела-Текстиль"
Комплексне дослідження підприємств малого бізнесу
Комплексна система управління якістю
Комплексна оцінка фінансів підприємства
Комплексна оцінка ризиків фінансово-господарської діяльності підприємства (на прикладі ВАТ "ТАИФ-НК")
Комплексна оцінка діяльності підприємства
Комплексна оцінка діяльності ТОВ "Агат"
Комплекс і система процесу ціноутворення сучасного підприємства
Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві
Компанія "НаучСофт": характеристика підприємства та продукції, що випускається
Комунікація в сфері бізнесу в постіндустріальному суспільстві
Комерційний розрахунок і рентабельність галузевих підприємств
Комерційні банки. Їх основні операції та роль в економіці
Комерційна діяльність транспортного підприємства
Комерційна діяльність промислового підприємства
Комерційна діяльність
Комбінування виробництва в промисловості
Комбінування виробництва
Колективні форми підприємництва
Кількісні методи в бізнесі
Кількісна теорія корисності
Кількісна та якісна визначеність попиту, пропозиції та ринкової рівноваги
Кокурентная середу в економіці
Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень
Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги
Кейнсіанська модель економіки
Кейнсіанська модель
Якість економічного зростання
Якість продукції (послуги)
Якість продукції
Якість продукції
Якість як елемент політики держави
Якість життя населення
Якісні характеристики трудового потенціалу сучасної Росії
Касимівське купецтво
Капітал як економічна категорія товарного виробництва
Капітал у сфере торговли. Торговельний прибуток
Капітал і праця: Механізм взаємодії
Капітал и виробничі фонди підприємства
Капітальні вкладення, як спосіб відтворення основних засобів
Капітальні вкладення
Капітал, як економічна категорія
Капітал оборотний
Капітал як економічна категорія. Первинне накопичення капіталу. Сутність, форми і специфічні особливості капіталу в Україні
Капітал і підприємництво
Капітал і доходи в тіньовій економіці
Капітал у системі ресурсів інноваційної економіки
Калькуляція собівартості проектованого вироби
Калькулювання продукції, сучасні методи Калькулювання
Калькулювання собівартості продукції. Принципи формування витрат
Калінінська АЕС та її значення для Тверській області
Як побудувати комплексну систему управління витратами: теоретичні основи і практичні підходи
Казахстанська модель "третього шляху" розвитку
Кадри підприємства та ефективність їх використання на прикладі підприємства ПКБ «Море»
Кадри підприємства і продуктивність праці
Кадри організації та продуктивність праці
Кадри та продуктивність праці
Кадрове планування
Кадрова політика на підприємстві
Йозеф Шумпетер - видатний американський економіст і соціолог
Історія та Тенденції розвітку економічного аналізу
Історія розвитку економічного аналізу
Історія економічних вчень


 59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78