На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Забезпечення економічної безпеки організації
Забезпечення і ефективність використання основних засобів підприємства
Обґрунтування стратегії ефективного использование потенціалу підприємства "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Обгрунтування раціональних форм посередніцької ДІЯЛЬНОСТІ в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прікладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)
ВАТ "Провімі", його характеристика та аналіз роботи
ВАТ "Любанський сироробний завод": характеристика продукції, що випускається, оцінка економічного стану, робота з контролю якості
Про підприємництво
Про порядок регулювання, формування та затвердження тарифів на платні медичні послуги
Про перспективи розвитку економіки України
Про критерії котирувана активів
Нормування Робочий годині на підприємстві
Нормування праці бухгалтерів
Нормування праці на підприємстві
Нормування праці на підприємстві
Нормування праці в системі управління комерційною організацією
Нормування праці
Норми права та нормативні акти
Нормативно-правові основи кооперації
Нормативна база стандартизації
Норма праці і норма вироблення
Ноосферний підхід до формування антикризової моделі життєдіяльності Бєларусі, Росії та України
Нові системи оплати праці працівників державних і муніципальних установ
Нові системи оплати праці в охороні здоров'я
Нові механізми фінансування початкової професійної освіти
Нові методи визначення та розрахунку економічної ефективності інвестицій
Новітні виміри сучасної практики соціально-економічних перетворень у державі
Нова (молода) історична школа
Нобелівські лауреати з економіки
Нобелівські лауреати з економіки
Нобелівська премія з економіки
Нобелівська премія в галузі економіки в 2009 році
Нецінові фактори, недіскреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України
Нецінова конкуренція і її економічна роль
Нафтової бізнес в Росії
Нафтова промисловість України і її регіональні особливості
Нафтова промисловість РФ
Неформальна зайнятість в Росії
Неспроможність прайси и государственное регулювання
Неспроможність (банкрутство) учасників підприємств
Неспроможність (банкрутство) підприємств
Недосконала конкуренція
Нерозв'язані проблеми макроекономіки
Нерегламентована зайнятість населення та Способи ее регламентування
Нерівність доходів населення Росії
Нерівність доходів населення
Нерівність доходів і соціальна диференціація населення
Нерівність доходів і проблема їх вирівнювання в ринковій економіці
Неповнота інформації на ринку праці
Неорганізовані накопичені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в інвестиції
Невизначеність: технологічна, внутрішнього і зовнішнього середовища, страхування та ризики
Невизначеність реалізації проектів в ризикових ситуаціях
Невизначеність і ризик у підприємництві
Неолібералізм
Неокласичний синтез
Неокласична теорія в макроекономіці
Неокласична модель економічного зростання Р. Солоу
Неокласицизм
Неокласичного відродження
Неоінстітуціональній Напрям в Економічній нобелеології
Необхідність, цілі і завдання регіонального планування та прогнозування
Необхідність, сутність і форми державного регулювання розвитку науки і техніки
Необхідність розробки і порядок затвердження норм витрат паливно-енергетичних ресурсів
Необхідність и принципи Формування Вищих ОРГАНІВ управління підприємствами України
Необоротні та оборотні ресурси та активи підприємств
Нематеріальні ресурси та активи
Деякі питання структурної перебудови економіки України
Деякі питання з економічної історії
Деякі питання державної економічної політики
Некомерційний сектор та шляхи підвищення його ефективності
Некомерційні організації: ознаки і види
Некомерційні організації та їх вплив на економічну інфраструктуру муніципального освіти
Некапіталістіческіе системи господарства по А. Чаянову: підстави типології
Нестачі і втрати від псування матеріально-виробничих запасів
Недовіра людей до банковского системи - це перший крок до создания якісно новой Економіки
Недобросовісна конкуренція і система заходів щодо захисту від неї
Недобросовісна конкуренція
Нерухомість як об'єкт вкладення капіталу
Національні Інтереси України и Стратегічні орієнтірі развития национальной Економіки
Національний дохід: суть, виробництво, Розподіл и использование
Національне відтворення
Національна економіка та її найважливіші показники. Теорія мультиплікатора
Національна економіка - цілі та результати
Наукові основи економічного аналізу. Поняття і значення економічного аналізу, його місце в системі економічних наук
Наукове обгрунтування необхідності державного регулювання економіки. "Фіаско ринку" і "фіаско держави"
Наукова спадщина Н.Д. Кондратьєва
Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями
Науково-технічний прогрес і виробництво
Науково-технічний прогрес та інноваційна політика
Науково-технічний прогрес і його вплив на економічне зростання
Науково-технічний прогрес в економіці
Науково-технічний прогрес в сучасному світі: тенденції і протиріччя
Науково-технічний прогрес
Науково-технічні відкриття кінця XIX - початку XX століття та їх вплив на економічний світовий розвиток
Науково-методологічні засади формування земельних відносин в умовах модернізації економіки
Науково-інноваційне забезпечення модернізації української промисловості
Наукомісткі галузі економіки. Інноваційна діяльність та інфраструктура
Наукомісткі галузі та виробництва: оцінка ефективності розвитку і вплив на економіку Республіки Білорусь
Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок создания підприємства
Науково-технічний прогрес - рушійна сила розвітку продуктивних сил країни й регіонів
Науково-технічний прогрес та его значення в економіці и суспільстві


 54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73