На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Теоретико-практичний аспект підприємницької діяльності у сфері культури
Порівняльна характеристика грошової системи РФ і зарубіжних країн
Техніко-економічне обґрунтування проектування стадії синтезу виробництва стиролу потужністю 190000 тонн на рік
Статистика національного багатства
Основні конкуренції ринку
Основні питання економіки природокористування
Реконструкція та модернізація обладнання у ВАТ "Южноуральський молочний завод"
Основи статистики
Поняття і завдання статистики трудових ресурсів
Основні показатели господарської діяльності підприємства на прікладі ТОВ "Добриня продукти"
Побудова міжгалузевих балансів
Побудова груп торгових точок за обсягом щоденного доходу. Відображення динаміки доходу фірми
Ряди динаміки
Виробнича потужність підприємства і фактори, що її визначають
Оцінка ефектівності размещения продуктивних сил
Особливості управління підприємством в условиях ринкового середовища
Предмет, метод і завдання статистики
Предмет економіки праці. Становлення і розвиток науки про працю
Середні величини та показатели варіації у правовій статістіці
Показники матеріалоємності продукції. Віді економічного аналізу
Показники економічного та соціального розвітку регіону (на прікладі Рівненської області)
Розрахунок статистичних показників
Моя фірма
Місце і роль малого бізнесу в економіці
Макроекономічна політика стабілізації економіки
Критерії та показатели економічної безпеки підприємства
Кореляційно-регресійний аналіз
Конфігурація геополітичної карти світу
Контроль виконання бюджету
Історія економіки
Інфляція і конкуренція
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Заробітна плата та ефективність її використання
Ефективне использование трудових РЕСУРСІВ
Економічна діяльність ТОВ "Добриня продукти"
Діспропорційній та витратний характер радянської Економіки
Діяльність підприємства в сфері освітніх послуг
Види і форми індексів
Вібірковій метод та его значення для Вивчення правових явищем
Вібіркове спостереження
Вживанию методів кількісної Дії факторів для ОЦІНКИ діяльності підприємства
Бізнес-план ВАТ "Скотар"
Бізнес і наука - шляхи сприяння
Безробіття як глобальна проблема людства
Аналіз економічних показніків діяльності підприємства ТОВ "Скандинавія"
Техніко-економічне обгрунтування рішення щодо створення нового виробництва
Роль держави в ринковій економіці
Обґрунтування Підвищення ефектівності использование виробничих ФОНДІВ підприємства
Обґрунтування напрямків прискореного обігу оборотних коштів підприємства
Аналіз проблеми підвищення конкурентоспроможності та ефективності підприємства
Аналіз проблеми визначення економічної сутності та змісту підприємництва
Аналіз основних засобів підприємства "Гомельський пасажирський ділянку"
Аналіз сучасного стану та напрямків розвитку машинобудування Красноярського краю
Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства
Форми підприємств та їх характеристики. Відкриття та закриття підприємств. Санація. Банкрутство
Формування умів Здійснення інноваційніх реформ в Україні
Економічна ефективність виробництва. Критерії. Показники
Характеристика інноваційних процесів, організаційні типи і методи організації виробництва
Розвиток економіки України у 40-60-ті роки ХХ ст.
Стан економічної актівності населення в Україні: рівень зайнятості та Безробіття
Технологічна підготовка виробництва на прикладі ЗАТ "Суджанський тракторобудівний завод"
Показники економічної діяльності підприємства
Особливості інвестиційного аналізу
Система безперервної освіти в умовах ринкових відносин
Орендного-майнові отношения в сільськогосподарськіх підпріємствах: Досягнення и проблеми
Поняття системи та системного підходу
Особливості кредитування сільськогосподарськіх підприємств
Управління інноваційною діяльністю торговельного підприємства
Статистика основних фондів, оборотних коштів, праці, фінансів, кредиту та рівня життя населення
Сучасні підході до інтерпретації економічної природи прибутку
Ефективність спеціалізації і кооперування виробництва
Економічний аналіз
Статистичне Вивчення реализации продукции птахівництва
Сутність системи національного рахівництва
Сутність продуктивності праці
Малі підприємства торгівлі
Інвестиційні проекти, що реалізуються на залізничному транспорті
Моделі ринків праці в умовах досконалої і недосконалої конкуренції і проблемми їх регулювання
Організації випуску газобетонних блоків
Оптовий товарооборот
Соціально-економічна природа кооперації
Соціальна політика Республіки Білорусь: основні напрями та механізми реалізації
Організація міжнародної статистики
Готовність країн світу до мережної економіки і позиції Росії
Показники використання робочого часу
Срібна галузь: стан і тенденції розвитку
Загальні принципи функціонування організації на прикладі СПК "ПТАХОРАДГОСП Скатінскій"
Державна підтримка малого бізнесу
Проблеми розвитку АПК в Красноярському краї
Визначення национальной Економіки на Основі економічних показніків
Розробка виробничої програми підприємства
ВАТ "Екстра М"
Державне регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ
Моніторинг виконан цільовіх бюджетних програм як основа Підвищення ефектівності місцевіх бюджетів
Особливості складання бізнес-плану
Зміст и форми Фінансової діяльності підприємства
Національні моделі ринкової економіки
Проблеми національної економіки республіки Білорусь
Нормування праці на роботах з обслуговування виробництва
Розрахунок показників планового завдання чисельності, продуктивності, питомої ваги та вартості


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20