На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи підприємства
Розрахунок основних техніко-економічних показників впровадження каталітичного комплексу виробництва каучуку
Розрахунок основних засобів підприємства
Розрахунок основних показників роботи підприємства
Розрахунок основних показників виробничої програми
Розрахунок основних показників діяльності виробничого підприємства
Розрахунок коефіцієнта кореляції між припливом прямих іноземних інвестицій і темпами економічного зростання на прикладі Великобританії та Угорщини
Розрахунок і аналіз статистичних показників
Розрахунок і аналіз втрат від браку
Розрахунок і аналіз основних показників економічної діяльності регіону
Розрахунок витрат на обслуговування ремонтні заходи керуючих систем та електротехнічної частини обладнання з ЧПУ
Розрахунок витрат на виготовлення продукції
Розрахунок залежності економічних показників
Розрахунок видобувної дільниці
Розрахунок впливу факторів на зміну результативного показника прийомом абсолютних різниць
Розрахунок впливу трудових факторів на випуск продукції методом ланцюгових підстановок
Розрахунок валової доданої вартості за сферами діяльності. Визначення числа природного приросту (убутку) населення
Розрахунок балансу робочого часу
Розрахунок амортизаційних відрахувань, собівартості і нормативів оборотних коштів
Розрахунок амортизації
Розрахунок абсолютного приросту і темпів зростання показників базисним і ланцюговим способами
Витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції
Витрати організації
Витрати на експлуатацію об'єктів нерухомості
Витрати на виготовлення автоматичного вимикача освітлення на інфрачервоних променях
Витрати бюджету на забезпечення соціальної політики
Розробка заходів щодо вдосконалення політики управління товарообігом торговельного підприємства "Рейд"
Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів ВАТ "Мінський підшипниковий завод"
Розробка заходів щодо підвищення продуктивності праці в організації
Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства
Розробка інноваційного проекту на прикладі ВАТ "Бетон"
Розробка інвестиційного проекту ВАТ "Завод з виробництва труб великого діаметру"
Розробка та економічне обґрунтування напрямків щодо підвищення ефективності роботи підприємства
Розробка та реалізація програми управління універсамом
Розробка та впровадження регіональних інструментів регулювання малого підприємництва
Розробка та впровадження бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Слава"
Розробка державної економічної політики
Розробка бізнес-проекту підприємства (на прикладі ВАТ "Чиркейская ГЕС")
Розробка бізнес-плану цеху з виробництва зварних конструкцій на базі Вертикального варильного закритого апарату
Розробка бізнес-плану підприємства
Розробка бізнес-плану поліграфічного підприємства
Розробка бізнес-плану нової продукції
Розробка бізнес-плану комп'ютерного клубу
Розробка бізнес-плану автотранспортного підприємства
Розробка бізнес-плану
Розробка бізнес плану видавничого центру
Розробка антикризової фінансової стратегії ТОВ "Адамант"
Розміщення продуктивних сил і територіальна організація господарства на прикладі Томської області
Розміщення і розвиток плодоовочевоконсервної промисловості
Розмір підприємства та фактори, що його визначають
Роздержавлення власності та приватизація
Розвиток економічної думки класичного середньовіччя
Розвиток економіки Росії в 2011 р
Розвиток економіки Республіки Казахстан
Розвиток українського експорту металопродукції до країн Арабського союзу чавуну і сталі
Розвиток вугільної промисловості Кемеровської області в радянський і пострадянський період
Розвиток торговельно-економічних відносин Росії і США
Розвиток технологій та інститутів в руслі трансакційних витрат
Розвиток теорії споживчого попиту в Республіці Казахстан
Розвиток системи постачання промислового підприємства (на прикладі ВАТ "Мінський завод" Калібр ")
Розвиток ринкової економіки в Російській Федерації
Розвиток Росії в 2005-2007 рр .: соціально-економічні підсумки і перспективи економічного зростання
Розвиток регіону в складі Північно-Західного федерального округу. Вологодська область
Розвиток підприємництва у вітчизняній економіці
Розвиток підприємництва в Казахстані
Розвиток підприємницького сектора на прикладі ВАТ "Льонозавод" Маслянінскій "
Розвиток споживчої кооперації в Росії
Розвиток споживчої кооперації в кінці XX - початку XXI ст.
Розвиток відносин власності при переході до ринку
Розвиток нерухомості: сутність та особливості
Розвиток наукоємного ринку
Розвиток місцевого ринку праці на прикладі Краснодарського краю
Розвиток малого підприємництва в республіці Білорусь
Розвиток малого підприємництва в Карагандинській області
Розвиток малого і середнього підприємництва в Татарстані і Росії
Розвиток малого та середнього бізнесу в Казахстані
Розвиток малого бізнесу в економіці
Розвиток малого бізнесу в США
Розвиток малого бізнесу в Росії на прикладі курорту Геленджик
Розвиток малого бізнесу в Росії
Розвиток малого бізнесу в Росії
Розвиток малого бізнесу в Алтайському краї
Розвиток малого бізнесу
Розвиток малого бізнесу
Розвиток кредитної кооперації в Німеччині
Розвиток кооперації в різних країнах
Розвиток конкуренції в Україні
Розвиток конкурентного середовища споживчого ринку муніципального освіти
Розвиток класичних ідей Жан-Батіста Сея
Розвиток кейнсіанської теорії в XX столітті
Розвиток капіталізму в Росії та Німеччині
Шляхи збільшення доходів бюджету
Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ "Макрокап Девелопмент Україна"
Шляхи вдосконалення існуючої системи взаємин держави з російськими нафтовидобувними компаніями
Шляхи вдосконалення організації оплати праці в бюджетній установі
Шляхи вдосконалення оборотності оборотних коштів підприємства
Шляхи вдосконалення заробітної плати
Шляхи зниження експедиційних витрат в транспортних витратах (на прикладі ІП "Федоров")
Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві на прикладі ВАТ "Керамін"
Шляхи підвищення якості продукції


 41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60