На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Управління витратами
Управління запасами матеріальних ресурсів підприємства на основі аналізу фінансових вкладень в оборотні кошти
Управління дебіторською заборгованістю
Управління дебіторською заборгованістю
Управління необоротні активи на підприємстві ВАТ комбінат "Майкоплебопродукт"
Унітарне підприємство. Законодавство про конкуренцію і монополії
Унітарне підприємство "ІП Марханов", його характеристика та аналіз роботи
Зменшення собівартості за рахунок впровадження нового обладнання та зменшення витрат на енергоресурси
Вміння аналізувати і узагальнювати практичні та теоретичні положення в галузі організації виробництва на промисловому підприємстві
Удосконалення управління якістю продукції на підприємстві
Задоволення соціальних потреб як мета соціально-економічного розвитку міста
Питома витрата, його структура та аналіз змін
Вугільна промисловість Сахаліну
Збільшення прибутку підприємства та підвищення рентабельності виробництва
Збільшення обсягу продажів фірми на основі зростання продуктивності праці
Збільшення прибутковості підприємства
Туристський продукт і його споживання
Туристична привабливість Італії в англосаксонських країнах
Туризм в системі міжнародної торгівлі
Трудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємств громадського харчування
Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
Трудові ресурси
Трудові ресурси
Трудовий потенціал
Трудова теорія Карла Маркса
Трудова діяльність, сфера зайнятості та ринок праці
Праця як фактор виробництва: попит і пропозиція. Встановлення заробітної плати в умовах конкуренції
Праця як основа розвитку суспільства
Три основні моделі організації економіки: чисто ринкова, центрально-керована і змішана
Транформаційна економіка
Трансформація власності
Трансформація ролі держави в процесі формування ринкового механізму
Трансформація відносин власності
Трансформаційна економіка та її особливості в Республіці Білорусь
Трансфертне ціноутворення всередині корпорацій в світі ухилення від сплати податків
Транспортна політика в Республіці Білорусь
Транспортна логістика
Транскордонного Співробітництво
Трансакційні витрати: сутність та динаміка в російській економіці
Трансакційні витрати створення власного бізнесу в Росії
Традиційні методи економічної статистики
Торговельне предриятие по збільшенню продажів продовольчих товарів
Торгово-господарська діяльність підприємства
Торгово-промислова палата РФ
Торгово-промислова палата Східної Сибіру
Паливно-енергетичний комплекс і його роль у розвитку народного господарства Росії
Паливно-енергетичний комплекс
Товари та послуги як об'єкт комерції
Товарообіг
Товарне господарство
Товарно-грошові відносини
Товарно-грошовий ринок в Україні
Товарне виробництво: Загальні економічні основи, мета та еволюція
Товарна політика як фактор підвищення ефективності діяльності ТОВ СП "Калуське" Перемишльського району Калузької області
Техніко-економічний аналіз підприємства
Техніко-економічний аналіз організації
Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства (фірми)
Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства
Техніко-економічний аналіз виконання виробничої програми буровим підприємством
Техніко-економічні розрахунки до проекту цеху (відділення) сірчанокислотного розтину лопарітовим концентрату
Техніко-економічні показники господарської діяльності підприємства ЗАТ "Нова столиця"
Техніко-економічні показники роботи підприємства ТОВ "БМУ"
Техніко-економічні показники підприємства ТОВ "Чита-металопрокат"
Техніко-економічні показники діяльності ремонтних служб Стойленського гірничо-збагачувального комбінату
Техніко-економічні заходи з підвищення ефективності роботи ремонтного господарства СП "Фребор"
Техніко-економічні заходи з підвищення прибутку і рентабельності підприємства ВАТ "КФ" Слодич "
Техніка та технологія зовнішньоторговельних операцій
Тестування в ІСУ
Територіально-виробничі комплекси
Теплова енергетика України
Теорія та практика споживання в Україні та странах СНД: порівняльній аспект
Теорія Структури Капіталу підприємства та їх Вплив на фінансування
Теорія споживання Мілтона Фрідмена
Теорія раціональних сподівань
Теорія раціональних очікувань
Теорія промислової организации
Теорія прикладної статистики
Теорія поведінкі споживача
Теорія поведінкі споживача
Теорія неокласичного синтезу. Теорія Економіки рінків
Теорія економічного аналізу
Теорія грошей в сучасній Економічній науці
Теорія виробництва
Теорії суспільного Вибори та неокласичний Напрям в економіці
Теорія економічного зростання
Теорія економічного аналізу
Теорія економічного аналізу
Теорія економічного аналізу
Теорія економічного аналізу
Теорія економічного аналізу
Теорія економічних процесів
Теорія економічних криз
Теорія економічних і фінансових відносин
Теорія економіки пропозиції
Теорія людського капіталу
Теорія факторів виробництва, як основа формування вартості товару і розподілу доходів
Теорія факторів виробництва Ж.Б. Сея
Теорія товару


 31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50