На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Економічний розвиток регіону
Економічний аспект створення та Функціонування об'єднань підприємств в Україні
Розрахунок економічної ефективності впровадження нових пристроїв
Шляхи поліпшення використання основних фондів підприємств нафтогазової галузі Республіки Казахстан
Методи ціноутворення
Калькуляція собівартості на сировину і матеріали
Організація виробництва на підприємстві
Економічний аналіз прямих и непрямих витрат
Виявлення закономірності Формування спожівацької вартості ювелірних виробів на Сучасне прайси
Бізнес-план підприємства по виробництву домашніх комбінезонів
Мобільність на ринку праці
Місце і роль муніципального майна в муніципальних утвореннях
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз використання трудових ресурсів
Аналіз виробничо-господарської діяльності автотранспортного підприємства
Аналіз забезпеченості та ефективності використання основного та оборотного капіталу за матеріалами КФГ "Махрова" Теньгушевський район Республіки Мордовія
Аналіз і планування цін на продукцію підприємства
Аналіз та оцінка рентабельності діяльності підприємства ВАТ "Барнаульський пивоварний завод"
Aнaліз дінaмікі і структури ВВП зa 2004-2009 гoди
Особливості трансформаційного ПЕРІОДУ для економіки України
Економіка та управління тепловими електростанціями
Формування вартості продукції підприємства
Еколого-економічні проблеми розвитку регіонів Республіки Казахстан
Господарська мотивація і її структура
Економічні елементи
Економічна теорія
Форми некомерційної організації
Ефективність виробництва
Ефективність засобів статистичного регулювання якості технологічних процесів
Характеристика економічного розвитку стародавніх цивілізацій
Пропозиція праці
Практичне застосування статистичних методів
Особливості економіки Росії
Особливості ціноутворення в умовах ринкової конкуренції
Аналіз фінансово-господарської діяльності в організації торгівлі
Правові основи створення акціонерних товариств
Право і економіка, їх взаємозв'язок
Ринок споживчих товарів України
Роль і місце спільних підприємств нафтогазохімічного комплексу (НГХК) РФ і РТ
Проблеми ПРИВАТИЗАЦІЇ та Формування багатоукладної економіки України
Попит і пропозиція
Оцінка внутрішнього стану економічної діяльності ТОВ "Інтегро-Трейдинг"
Розвиток професійних та особистісних компетенцій як фактор підвищення конкурентоспроможності молодого фахівця
Ринок ЗАСОБІВ виробництва
Організація праці на виробництві
Політекономія як Суспільно-економічна наука
Способи і правила ціноутворення. Цінова еластичність попиту
Функціонування існуючої інформаційно-керуючої системи управління віконавчої Дирекції фонду соціального страхування від нещасних віпадків на виробництві та ПРОФЕСІЙНИХ захворювань України в Дніпропетровській області
Склад витрат на якість
Соціальні зобов'язання держави
Мотивація підприємницької діяльності
Мікроекономічній аналіз динаміки витрат на виробництво продукції и резерви їх зниженя
Максімізація прибутку фірми-монополіста в короткостроковому и Довгострокова періоді
Інвестиції як фактор економічного зростання. Проблеми інвестицій в сучасній Росії
Інвестиції та їх ефективність
Збалансована система показніків як інструмент управління підприємством
Державне регулювання прайси праці
Приватизація в Республіці Білорусь
Економічна оцінка результатів господарської ДІЯЛЬНОСТІ промислових підприємств (на прікладі ВАТ "Енерготрансбуд")
Особливості відносин власності в споживчій кооперації
Інвестиційний аналіз організації
Грошово-кредитна політика
Використання та реалізація метеорологічної інформації в економіці країни
Витрати виробництва та їх класифікація
Некомерційна організація
Кредитна система та її роль в ринковій економіці
Ринки праці, землі і капіталу
Заміри і прогнозування попиту на ринку
Виручка і витрати
Вибіркове спостереження. Випробування статистичних гіпотез
Продуктивність праці на підприємстві
Розрахунок собівартості продукції попередільним методом обліку витрат
Концепція ощадливості виробництва
Історія створення і розвитку компанії ТОВ "Радіус-сервіс"
Галузева державна політика в галузі високотехнологічних галузей
Ринок праці: рівновага ринку праці
Причини виникнення економічних криз
Поняття економічної теорії
Бізнес-план фірми "Міленіум"
Бізнес-план як комплексний план розвитку підприємства
Бізнес-план "Виготовлення пельменів і вареників"
Банкрутство підприємства
Антимонопольним політика держави: необхідність, Сутність і значення
Аналіз трудових показніків на ЦЗФ "Комсомольська"
Аналіз и оцінка інноваційної діяльності підприємства
Аналіз господарської діяльності організації
Взаємодія цін та податків
Аналіз основних засобів і нематеріальних активів підприємства (на прикладі ТОВ "Далекосхідний Торговий Дім")
Амортизаційні відрахування та показатели руху, технічного стану и ефектівності использование основних фондів. Прибуток и рентабельність
Амортізаційна політика підприємства
Форми суспільного господарства
Форми і системи оплати праці
Економічна безпека: сутність, методи, оцінки та механізм забезпечення
Холдінгові Компанії
Сучасні підходи до ціноутворення
Розрахунок техніко-економічних показників роботи підприємства
Порядок ціноутворення і цінова політика
Організація праці на підприємстві
Аналіз стану виробничих запасів підприємства
Обґрунтування комплексу ЗАХОДІВ, спрямованостей на Підвищення ресурсного потенціалу підприємства


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20