На головну    
 Економіка [14170] < Реферати

Операції СВОП
Кон'юктура і економічна політика
Роль спекуляції (легальної та нелегальної) в ринковому господарстві. Хеджери і спекулянти.
ОПЕК
Міжнародний валютний безлад
Стратегія залучення фінансових ресурсів
Соціально-економічне значення перепису населення 2002 року
Особливості та тенденції розвитку російського книговидання в ринкових умовах
Прибуток підприємства та її роль в сучасних умовах
Джерела фінансування закладів культури і культур-них програм. Технологія планування
Переддипломна виробнича практика в АТ «Казахстан темір залізниця»
Депозитарні розписки як спосіб залучення інвестицій у російські корпорації
Аналіз фінансового стану підприємства зв'язку (на прикладі Алданского улусного вузла поштового зв'язку)
3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) жітті України у 2004 -2005 роках
Вихідні дані для аналізу інвестиційних проектів
Планування грошових потоків
Економічний буквар Дарвіна
«Промислова емісія» національної валюти
Передача основних засобів у статутний капітал іншої організації
Витрати на отримання товарного знака
Стратегічне бюджетування на основі BSC
Рівень споживання та майнові характеристики середнього класу
Місцеве самоврядування і проблеми місцевих громад
Облік витрат на аудиторські послуги
Активний місто та місцеве самоврядування
Село 90-х років: Тенденції повсякденній діяльності сільського населення
Роль і місце громадянського суспільства в Союзній будівництві
Регіональні особливості розвитку малого підприємництва в Росії
Економічний розвиток та економічна безпека: взаємовиключення або взаємодоповнення
Рентабельність. Її види і порядок розрахунку
Акціонерний капітал та акціонерні товариства
Різновид грошей
Витрати підприємства та їх види
Аналіз методів прогнозування передумов банкрутства комерційних організацій
Види проектного аналізу
Основні напрямки розвитку світової фінансової системи
Теорія капіталу і прибутку
Теорія факторів виробництва і розподілу факторних доходів
Ринок праці та заробітна плата
Конкурентна стратегія
Ринок земельних ресурсів і земельна рента
Ринковий механізм і елементи його функціонування
Формування факторних доходів на торговельний і позичковий капітал
Економічна роль і функції сучасної держави
Тютюнова промисловість України і Росії
Власність і її роль в економіці
Предмет і метод економічної теорії
Загальна характеристика ринкової економіки
Способи відмивання грошей та легалізації доходів
Маркетинг і сільськогосподарський кооператив


1 ...  265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284