На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Особливості функціонування ринку землі
Особливості формування, розподілу і використання прибутку
Особливості формування і функціонування кооперативної власності
Особливості фінансово-кредитного регулювання діяльності промислових підприємств Казахстану
Особливості фінансування освітньої установи
Особливості обліку зовнішньоекономічної діяльності торгових організацій
Особливості управління прибутковістю і рентабельністю підприємства
Особливості соціальної політики в Республіці Білорусь
Особливості складу витрат в окремих галузях економіки або пов'язаних із здійсненням окремих видів економічної діяльності
Особливості створення інвестиційних проектів
Особливості товариства з додатковою відповідальністю
Основні етапи розвитку економічної теорії
Основні етапи розвитку економічної теорії
Основні етапи і підсумки розвитку промислового виробництва
Основні методи пізнання соціально-економічних процесів
Основні методи та інструменти державного регулювання економіки
Основні концепції сутності права
Основні концепції регулювання грошово-кредитних відносин на макрорівні
Основні категорії економічної теорії
Основні категорії економічної теорії
Основні та оборотні фонди підприємства
Основні і оборотні кошти
Основні рушійні сили та економічні закони товарного виробництва
Основні питання регулювання ринку цінних паперів
Основні питання організації виробництва на Кемеровському Молочному Комбінаті
Економічна оцінка інвестицій
Основні види ринкової структури
Основні аспекти фінансової неспроможності підприємств
Особливості организации розрахунків та кредитування на підприємстві
Основні аспекти фінансової діяльності підприємства
Основний капітал підприємства та вплив його структури на результати господарської діяльності
Основні фонди підприємства
Оптимальні поставки і логістика розподілу
Визначення, поняття, завдання і функції логістики
Визначення ефективності виробництва
Визначення економічного ефекту і терміну окупності капіталу вкладень у розвиток виробництва
Визначення економічних показників виробництва
Визначення економічних показників по виробництву і реалізації продукції
Про регіональну цільову програму "Розвиток малого підприємництва в Мурманської області"
Визначення вартості об'єкта нерухомості
Визначення вартості об'єкта інтелектуальної власності
Визначення статистичних показників соціально-економічного розвитку
Визначення статистичних даних виробництва продукції
Організація зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Київський ювелірний завод"
Організація забезпечення ТОВ "Дружба" Борщівського району
Організація енергетичного господарст
Організація, планування і управління виробничим підприємством
Національна економіка
Метод капіталізації доходу в оцінці нерухомості
Національна економіка
Національна валюта України
Модель Стоуна
Метод і функції політекономії
Національний і валовий внутрішній продукт: проблеми та основні підходи до вимірювання
Метод і завдання соціально-економічної статистики
Метод економічного аналізу
Національне рахівництво
Метод договірного ціноутворення за принципом "середні витрати плюс прибуток" та види кошторисної документації в будівництві
Національне багатство. Його числення в період капіталізму
Національне багатство
Національне багатство
Національна економічна безпека і проблеми її забезпечення в Республіці Казахстан в умовах глобалізації світової економіки
Національна економіка: результати та їх вимір
Національна економіка РФ
Національна інноваційна система
Методи аналізу інвестиційного проекту
Методи аналізу та обробки даних
Методологія економічного аналізу
Науково-технічний прогрес - основа розвітку виробництва
Наркобізнес як економічна галузь
Напрямки Посилення конкурентоспроможності торговельного підприємства
Напрями вдосконалення системи управління якістю продукції и организации технічного контролю. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва
Напрямки економії матеріальних ресурсів на промисловому підприємстві
Методологія ціноутворення, її сутність і складові елементи
Методологія розробки інвестиційної стратегії суб'єктів фармацевтичного ринку
Напрями розвитку галузей економіки Іркутської області
Методологія комплексного економічного аналізу, основні показники господарської діяльності
Методологія комплексного аналізу основних показників господарської діяльності
Методологія та методи економічної теорії
Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення
Методологічні процедури системного аналізу
Методологічні основи соціально-економічного прогнозування
Методологічні основи прогнозування
Методологічні основи аналізу господарської діяльності
Методичні підході до визначення ціни
Методичні питання розрахунку цен на товари в условиях прайси
Методичний апарат економічної діагностики і загальна його характеристика
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Економіка підприємства"
Методичні проблеми інтегральної оцінки регіональних фінансових систем
Напрями підвищення ефективності роботи ТОВ "Мотексавтозапчасті"
Методичні основи діагностики неспроможності (банкрутства) організації
Методики проектного аналізу
Методики оцінки ступеня ризику підприємства в сучасних умовах господарювання
Методика функціонально-вартісного АНАЛІЗУ на підприємстві
Методика фінансового аналізу діяльності підприємств
Методика складання планової калькуляції виробничих підприємств
Методика рейтингового аналізу емітентів
Методика розподілу виручки
Методика побудови рівняння регресії і кореляції
Методика побудова середньозваженим індексів. Взаємозв'язок індексів


 14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33