На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Правові аспекти оцінки підприємства
Подолання бідності в Україні
Правове регулювання обороту нерухомого майна
Проблема бідності в Росії та шляхи її вирішення
Пріоритети и напрямки вдосконалення чінної макроекономічної політики
Пріоритети в соціально-економічному розвітку держави. Критерії визначення державних пріорітетів
Причини економічної кризи в Україні
Причини неплатоспроможності підприємства і заходи по її відновленню
Причини світової економічної кризи та шляхи виходу з неї
Причини і рівень безробіття в Республіці Білорусь
Причини і передумови виникнення кооперації в Росії
Причини і наслідки зовнішньої трудової міграції
Причини і види безробіття в умовах ринкової економіки
Причини інфляції та їх аналіз в Україні
Природа інфляції, її наслідки та шляхи подолання
Правове забезпечення лізингу
Пріоритети індустріально-інноваційного розвитку Казахстану і роль державних інститутів розвитку
Правове регулювання договору поставки
Правило Ципфа і його значення при прогнозуванні розвитку системи міст
Проблеми економічного зростання в Росії
Правила ціноутворення
Проблеми економічного зростання в Росії
Права и обов'язки суб'єктів інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ
Проблеми економічного зростання
Потреби як рушійний мотив економічної діяльності
Проблеми приватного підприємництва в Республіці Білорусь на сучасному етапі
Потреби і ресурси
Політика ціноутворення на підприємстві
Політика протекціонізму у Фрідріха Ліста
Політика подолання кризи неплатежів в економіці
Політика заробітної плати на підприємстві
Політика державного меркантилізму за Петра I
Полеміка вокруг стабілізаційної політики
Показники економічної діяльності підприємства
Підвищення ефективності господарської діяльності МУП "Електромережа" м Череповця
Планування Підвищення ефектівності виробництва на підприємстві
Планування и прогнозування национальной Економіки
Планування змін та Реструктуризація
Планування економічних показніків машінобудівного підприємства
Планування діяльності підприємства
Планування діяльності підприємства
Планування діяльності виробничого підприємства
Планування виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ деревообробного підприємства
Планування виробництва меблів
Планування бюджету фірми й операційний аналіз ее ДІЯЛЬНОСТІ
Планування експерименту
Планування чисельності персоналу на підприємстві
Планування господарської діяльності підприємства
Планування виробничої потужності
Планування прибутку і рентабельності
Планування підприємницької діяльності
Планування персоналу підприємства
Планування основних показників роботи підприємства
Планування обсягу видобутку корисної копалини і гірничотехнічних показників
Планування на підприємстві агробізнесу
Планування на підприємстві
Планування на підприємстві
Планування на підприємстві
Планування на підприємстві
Планування на підприємстві
Планування як наука, вид діяльності та мистецтво
Планування інвестиційної стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ВАТ "Нижнекамскнефтехим")
Планування інвестицій в основні фонди підприємства
Планування витрат виробництва
Планування витрат
Планування та прогнозування роздрібного товарообігу по торговому підприємству в умовах ринкової економіки
Планування та оптимізація оборотного капіталу
Планування та аналіз роботи судна змішаного плавання
Планування діяльності підприємства. Стратегії маркетингу
Планування діяльності підприємства
Планування діяльності підприємства
Пенсійне забезпечення
Паризька хартія з промислової власності
Паливно-енергетичний комплекс України
Паливно-енергетичний баланс
Пайовики, як соціальна основа споживчої кооперації
Оцінка та аналіз проблеми развития торгово-економічних отношений України з промислово розвинутих країнамі
Оцінка ризико
Оцінка потенціалу підприємства
Оцінка об'єктів нерухомості
Оцінка можливости Залучення інвестіцій на предприятие та визначення їх ефектівності на прікладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
Оцінка кредітоспроможності позичальника
Оцінка інвестіційної пріваблівості виробництва
Оцінка економічної ефектівності підприємства готельно-ресторанного бізнесу
Оцінка економічної ефектівності підприємств ВАТ "Укр", ЗАТ "Машина" і ЗАТ "Черкасімаш".
Оцінка вартості нематеріальніх актівів
Оцінка бізнесу
Оціночна діяльність. Методи оцінки вартості нерухомості
Оцінка, аналіз та шляхи вдосконалення основних виробничих фондів на будівельному підприємстві (на прикладі ВАТ "ЯРНЕФТЕХІМСТРОЙ" СУ-3)
Оцінка, аналіз та діагностика фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ "Уральський ліс"
Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та стану його балансу
Оцінка ефективності господарської діяльності
Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності
Оцінка ефективності управління активами підприємства
Оцінка вартості капіталу інвестиційного проекту
Оцінка вартості майна підприємства у процедурі банкрутства
Оцінка вартості бізнесу
Оцінка вартості бізнес-лінії підприємства з виробництва сардельок
Оцінка попиту та пропозиції на аграрних ринках
Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку ТОВ "Смайл"


 13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32