На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Структура ціни. Акцизи, їх сутність та порядок обчислення
Сутність інвестиційної стратегії
Сутність інвестицій країни
Сутність та економічні аспекти концентрації виробництва
Сутність і функції ціни як економіской категорії
Структура і виробнича діяльність підприємств
Структура і види цін. Розрахунок основних економічних показників
Структура доходів населення, перерозподіл доходів в суспільстві
Будівництво мереж і споруд системи водопостачання міста і промислового підприємства
Будівництво заводу з випуску дігідрокверцітіна (Таксіфолін) та інших біофлавоноїдів з деревини даурской модрини
Статистичні показники економічного стану підприємства
Будівельний комплекс Приморського краю. Стан та перспективи розвитку
Статистичні показники трудових ресурсів
Статистичні показники розвитку туристичної галузі в економіці Великобританії та Білорусі
Стратегія структурних перетвореності
Статистичні показники комерційної статистики
Стратегічні аспекти управління ресурсами на підпріємствах
Стратегія ефективного використання матеріально-технічних ресурсів на ВАТ "Липецький комбінат хлібопродуктів"
Сутність і функції ринку
Стратегія ціноутворення на прикладі підприємства ТОВ "Гусліцкій знахар"
Сутність і функції підприємства
Сутність і форми кредиту
Сутність і форми кредиту
Сутність і типи контрактів
Сутність і зміст підприємницької діяльності
Сутність і властивості валютної зони
Сутність і роль фінансового планування на підприємстві
Сутність і роль підприємницької діяльності в умовах інноваційного розвитку країни
Сутність і процедура банкрутства
Сутність і причини виникнення економічного романтизму
Сутність і принципи ринкової економіки
Статистичні показники
Статистичні показники
Статистичні спостереження по валового регіонального продукту автономних утворень Росії
Статистичні спостереження
Статистичні методи, що застосовуються в економічному аналізі: індексний, кореляційний, регресійний
Статистичні методи вирішення економічних завдань
Статистичні методи обробки вибіркових даних спостережень або експериментів
Статистичні методи вивчення рівня та динаміки собівартості продукції
Статистичні методи вивчення рівня та динаміки собівартості продукції
Стратегія розвитку України
Стратегія розвитку підприємства ВАТ "Сукно"
Стратегія розвитку підприємства
Стратегія розвитку Казахстану
Стратегія розвитку Автономної Республіки Крим
Стратегія діяльності підприємства в умовах банкрутства
Стратегія діяльності підприємства
Стратегічесское розвиток міста-курорту Геленджик
Удосконалення конкурсного укладення контракту і його комерційної реалізації
Вдосконалення та організація производствав реалізація цукрових буряків на прикладі СХА "Куликівський"
Удосконалення закупівельної діяльності на принципах логістики на прикладі ТОВ "КБЕ"
Удосконалення житлово-комунального комплексу на рівні місцевого самоврядування (на прикладі м Черемхово Іркутської області)
Удосконалення диференціації оплати праці в галузях промисловості (на прикладі національної економіки Республіки Корея)
Удосконалення діяльності з оптової торгівлі
Удосконалення адміністративних процедур як фактор розвитку підприємництва в Республіці Білорусь
Совершенствоание постачальницько-збутової політики
Досконала конкуренція
Власність: економічний зміст та юридичні форми
Статистичні методи аналізу
Статистичні індекси та їх застосування в аналізі динаміки виробничих показників і їх факторів
Статистичні залежності і аналітичні показники
Статистична звітність про зовнішньоекономічну діяльність підприємств
Зниження собівартості будівельних робіт
Зниження собівартості виробництва продукції (на прикладі Мінського заводу "Калібр")
Статистико-економічний аналіз собівартості молока
Статистико-економічний аналіз продуктивності праці в рослинництві
Статистико-економічний аналіз продуктивності праці в рослинництві
Статистико-економічний аналіз продуктивності праці в тваринництві радгоспу "Новий"
Статистико-економічний аналіз демографічної ситуації в Калузькій області на прикладі Борівського району
Статистико-економічні оцінки і прогнози цін
Статистика. Населення як об'єкт статистичного вивчення
Сукупний попит і сукупна пропозиція
Статистика економічно активного населення
Статистика цен и тарифів
Сукупний попит і сукупна пропозиція
Статистика цін та інфляції
Сукупний попит і сукупна пропозиція
Статистика господарської діяльності держави та підприємства
Сукупний попит і пропозицію
Статистика фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Завод ДВП"
Сукупний попит і пропозицію
Статистика фінансової діяльності
Сукупний попит і його крива
Статистика фінансів підприємства
Сукупний попит
Статистика рівня безробіття в РФ
Соціальна політика держави
Соціальна політика в Росії та джерела її фінансування
Змішана економіка
Кошторисна вартість будівництва і склад загальних витрат інвестиційного проекту
Кошторис виробництва та собівартість продукції
Статистика у сільському господарстві
Сукупного попит і сукупна пропозиція
Статистика транспорту
Статистика страхової та кредитної діяльності
Статистика попиту на центрифугу
Радянська економічна думка: досягнення, догми, історичні долі
Статистика собівартості продукції, прибутку і рентабельності
Рада директорів акціонерного товариства
Вдосконалення інноваційної політики в Уральському Федеральному окрузі


9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28