На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Фінансово-економічний розрахунок господарської діяльності освітніх установ
Управління витратами на підприємстві галузі
Управління витратами
Фінансово-економічні методи підтримки малого бізнесу
Управление Формування Капіталу виноробний підприємств
Фінансово-економічна характеристика ТОВ "Разгуляєв і сини"
Фінансово-економічна складова антикризового управління
Фінансово-економічна діяльність ВАТ "Сокальський молокозавод"
Фінансово-господарська діяльність підприємства ВАТ "Тамбовський завод" Комсомолець "
Фінансово-господарська діяльність МУП "Кіровський"
Фінансово-господарська діяльність ЗАТ "Лісовий"
Фінансово-господарська діяльність автономного установи Республіки Алтай "Улаган ліс"
Фінансово-вартісний аналіз
Фінансово-промислові групи як специфічна організаційна форма підприємницької діяльності
Управління системою контролінгу на підприємстві
Управління прибутком підприємства при здійсненні імпортних операцій
Управление інвестіційною діяльністю підприємств України
Управление и структура підприємств
Управління економічнім РОЗВИТКУ підприємства
Управление вхіднімі и віхінімі копійчаних потоками їх характеристика. Планування копійчаних потоками
Управління фірмою в умовах кризи
Фінансово-промислові групи (ФНП)
Управління фінансовими результатами на підприємстві
Фінансово-промислові групи
Фінансово-кредитне регулювання економіки
Фінансова стійкість підприємства, виробничий запас
Управління фінансовим станом підприємства
Фінансова стійкість підприємства та методи її оцінки
Фінансова стійкість підприємства
Фінансова середовище підприємництва і підприємницькі ризики
Фінансова середовище підприємництва
Фінансова система і фінансова політика
Фінансова система і фінансова політика
Фінансова політика держави у сфері підтримки малого бізнесу
Фінансова оцінка та управління проектами енергозбереження
Управління фінансовою діяльністю підприємства
Управління реальними інвестиціями підприємства
Управління виробництвом
Фізіократи
Фактори, що впливають на конкурентоспроможність технічних об'єктів
Фактори, що впливають на кількість і якість прибутку. Планування і витрачання прибутку
Фактори розміщення продуктивних сил
Фактори виробництва
Техніко-економічне обґрунтування створення нового підприємства
Техніко-економічне проектування харчових підприємств
Техніко-економічне планування
Техніко-економічне обосновніе створення та розвитку перукарні
Техніко-економічне обґрунтування ефективності будівництва нового підприємства
Техніко-економічне обґрунтування доцільності будівництва проектованого підприємства
Техніко-економічне обґрунтування будівництва організації
Техніко-економічне обґрунтування створення підприємства
Техніко-економічне обґрунтування створення нового виробництва
Техніко-економічне обгрунтування рішення щодо створення нового виробництва
Техніко-економічне обґрунтування розробки і виробництва медіаконвертера Ethernet
Стратегічне планування ланцюгів постачань
Статистичні методи АНАЛІЗУ заробітної плати у промісловості
Статистичні КОЕФІЦІЄНТИ рентабельності роботи КОМЕРЦІЙНИХ банків
Статистичне дослідження прямих іноземних інвестіцій в Україну
Статистичне Вивчення фінансово-господарських результатів ДІЯЛЬНОСТІ, Продуктивність праці та оплати праці в ВАТ "Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. Бабушкіна"
Сировинні та матеріальні ресурси промисловості та підвищення ефективності їх використання
Статистичне спостереження
Статистичне дослідження регіонів РФ
Статистичне дослідження на підприємстві
Статистичне дослідження зайнятості та безробіття на прикладі Російської Федерації
Статистичне вивчення рівня витрат на карбованець товарної продукції
Статистичне вивчення страхового ринку
Статистичне вивчення результатів діяльності організацій методом угруповань
Статистичне вивчення результатів діяльності організації, підприємства методом угруповань
Статистичне вивчення витрат і доходів населення
Суб'єктивна сутність вартості товарів
Структурна криза в економіці
Структурні кризи: сутність і наслідки
Структурна економіка Придністровської Молдавської Республіки
Структурна еволюція суспільного виробництва. Інформаційний фактор у розвитку людського суспільства. Розвиток сфери послуг
Структурна політика Казахстану
Сутність економічного моніторингу реалізації інновацій, його цілі і форми
Статистичне вивчення основних фондів
Статистичне вивчення обсягу, складу і динаміки доходів і видатків державного бюджету
Статистичне вивчення та аналіз виробничих витрат і собівартості молока
Статистичне вивчення витрат на виробництво і реалізацію продукції та послуг
Статистичне вивчення заробітної плати
Статистичне вивчення заробітної плати
Статистичне вивчення зовнішньоекономічної діяльності РФ. Експорт та імпорт товарів
Статистичне вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ
Статистичний розрахунок виробничих показників
Статистичний розрахунок показників фондоозброєності
Статистичний розрахунок показників діяльності підприємства
Структурна політика держави
Статистичний аналіз числових величин (непараметрична статистика)
Структурна політика
Статистичний аналіз фондового ринку регіону
Структурна політика
Структурна політика
Статистичний аналіз задоволеності студентів викладанням дисциплін на кафедрі "Управління якістю"
Структурна угруповання власних оборотних коштів
Статистичний аналіз трудових ресурсів райпо
Структурна переорієнтація и трансформація економіки України
Статистичний аналіз технологічних процесів
Структурна перебудова економіки України перехідного ПЕРІОДУ
Структуризація промисловості


8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27