На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Що гальмує російську економіку
Континент-океан (Росія та світовий ринок)
Про заходи з підтримки зайнятості населення та роботі служб зайнятості населення в Російській Федерації
Сфера праці і безробіття
Бізнес план ЧФ «SKYnet» на період 2005-2007 рр.
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Походження євро
Деякі проблеми розвитку державного фінансового контролю в кредитно-банківській сфері
Теорія генів бізнесу
Про основні напрями соціально - економічного розвитку міста Ярославля на 2004 рік
Формування середнього класу в Росії
Інвестиційна стратегія підприємства
Кількісний аналіз ризику інвестиційних проектів
Фінансовий облік: відхід від реальності
Основні теорії ринку. Макроекономічний аналіз
Маніпуляції з реєстром акціонерів
Дискусійні питання складу і структури фінансової системи країни
Прогнозування банкрутства: основні методики і проблеми
Нові реалії та стратегія організації
Стратегічний маркетинг на промисловому підприємстві: підходи і проблеми
Загальні рекомендації з управління ліквідністю банку
Як розбити ринок
Вибір методів дослідження проблем управління підприємством
Аутсорсинг як інструмент зниження витрат і оптимізації бізнес-системи
Інструментарій регулювання грошової ліквідності
Реальні опціони, їх переваги та недоліки
Бізнес-план як модель інвестиційного проекту
Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
Міжнародні стандарти оцінки нерухомості
Банківська гарантія
Порівняльна оцінка ефективності використання фінансового лізингу та банківського кредиту при придбанні основних фондів
Монополія і конкуренція в умовах ринкового господарства. Антимонопольне регулювання: проблеми і досвід реалізації в Росії.
Складнощі при оцінці ліквідності кредитної організації
Правові колізії всередині холдингу
Економіка скучила по державі
Типові помилки процесу бюджетування
Прогнозування залишку грошових коштів на поточних рахунках клієнтів
Фінляндія в умовах мінливої ??світової економіки
Анатомія національної економіки
Преса та економіка
Мінімізація ризиків в російському бізнесі
Великобританія: політика в галузі науки і техніки
Вільні економічні зони в Росії
Європейський Інвестиційний банк
Демократія і шляхи її реалізації в сучасному російському суспільстві
Основні економічні показники
Росія - північна країна
Економічні догми масової свідомості
Прямі інвестиції Японії в країнах - членах ес та їх вплив на розвиток взаємної торгівлі
Ввійдемо в світовий ринок - і наші онуки будуть думати по-англійськи
Операції СВОП
Ко?юктура і економічна політика
Роль спекуляції (легальної та нелегальної) в ринковому господарстві. Хеджери і спекулянти.
ОПЕК
Міжнародний валютний безлад
Стратегія залучення фінансових ресурсів
Соціально-економічне значення перепису населення 2002 року
Особливості та тенденції розвитку російського книговидання в ринкових умовах
Прибуток підприємства та її роль в сучасних умовах
Джерела фінансування закладів культури і культур-них програм. Технологія планування
Переддипломна виробнича практика в АТ «Казахстан темір залізниця»
Депозитарні розписки як спосіб залучення інвестицій у російські корпорації
Аналіз фінансового стану підприємства зв'язку (на прикладі Алданского улусного вузла поштового зв'язку)
3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) жітті України у 2004 -2005 роках
Вихідні дані для аналізу інвестиційних проектів
Планування грошових потоків
Економічний буквар Дарвіна
«Промислова емісія» національної валюти
Передача основних засобів у статутний капітал іншої організації
Витрати на отримання товарного знака
Стратегічне бюджетування на основі BSC
Рівень споживання та майнові характеристики середнього класу
Місцеве самоврядування і проблеми місцевих громад
Облік витрат на аудиторські послуги
Активний місто та місцеве самоврядування
Село 90-х років: Тенденції повсякденній діяльності сільського населення
Роль і місце громадянського суспільства в Союзній будівництві
Регіональні особливості розвитку малого підприємництва в Росії
Економічний розвиток та економічна безпека: взаємовиключення або взаємодоповнення
Рентабельність. Її види і порядок розрахунку
Акціонерний капітал та акціонерні товариства
Різновид грошей
Витрати підприємства та їх види
Аналіз методів прогнозування передумов банкрутства комерційних організацій
Види проектного аналізу
Основні напрямки розвитку світової фінансової системи
Теорія капіталу і прибутку
Теорія факторів виробництва і розподілу факторних доходів
Ринок праці та заробітна плата
Конкурентна стратегія
Ринок земельних ресурсів і земельна рента
Ринковий механізм і елементи його функціонування
Формування факторних доходів на торговельний і позичковий капітал
Економічна роль і функції сучасної держави
Тютюнова промисловість України і Росії
Власність і її роль в економіці
Предмет і метод економічної теорії
Загальна характеристика ринкової економіки
Способи відмивання грошей та легалізації доходів
Маркетинг і сільськогосподарський кооператив


 123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142