На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Аукціонна торгівля
Визначення рейтингу конкурентоспроможності країни
Етапи та перспективи розвитку співдружності незалежних держав (СНД)
Бізнес-план
Поняття і види робочого часу
Основні та оборотні фонди
Відмінність методології Д. Рікардо від методології А. Сміта
Методи оцінки ефективності інвестицій та обґрунтування їхньої економічної доцільності по проекту
Економічні питання в роботах Аристотеля
Навмисне банкрутство
Оборотні фонди
Предмет, метод і завдання статистики
Аналіз інвестиційної ситуації
Методи наукового аналізу розміщення і територіальної організації народного господарства України
Транспорт і зв'язок: світова транспортна система
Банкрутство (неспроможність) юридичних осіб
Характеристика світових фондових ринків. Значення індексу Доу-Джонса
Зміст і завдання аналітичної роботи діяльності підприємств
Характеристика рівня економічного розвитку країни
Державне регулювання діяльності малого бізнесу
Галузева структура сучасної промисловості
Основні макроекономічні показники світового господарства
Товарна структура міжнародної торгівлі
Міжнародний ринок позикових капіталів
Причини безробіття та міграції населення
Економічна інтеграція
Інновації в сфері послуг
Економічні реформи в Китаї
Аналіз виробничої програми
Аналіз фінансових результатів народногосподарської діяльності підприємства
Аналіз резервів зростання продукції
Аналіз виробничих фондів
Проблеми реалізації інвестиційного потенціалу російських підприємств
Створення власного підприємства
Ефективність виробництва в легкій промисловості в умовах ринкової економіки
Типи трансформацій перехідних економік
Динаміка виробництва ВВП в колишніх соціалістичних країнах (1950-1996годи)
Наукомісткі технології, технопарки і технополіси - основа венчурного бізнесу
Найбільші страхові компанії Японії і їх портфелі
Формування собівартості продукції (робіт, послуг) з позиції чинного законодавства
Ринок житла: тенденція розвитку
Сімейний бюджет і межа бідності
Аналіз собівартості
Португалія як новий сегмент туристського бізнесу в Росії
Система національних рахунків
Фінансово-промислові групи: фінансові аспекти, стан і перспективи
Контрактна система найму і стимулювання праці працівників
Аналіз прибутку і рентабельності в роздрібній торгівлі
Стратегії розвитку підприємства: поняття та види
Мікроекономіка
Перспективи розвитку власності
Поняття заробітної плати
Реформи в економіці Росії в 60-х - 80-х роках, досягнення і невдачі
Статистика сировини, матеріалів, палива та ін. Матеріальних ресурсів
Мікроекономіка
Макроекономіка. Основні поняття
Загальне поняття економічної безпеки країни
Сучасна криза заробітної плати
Приватизація
Зведені показники динаміки обсягу промислової продукції
Статистика продуктивності праці
Мікроекономіка
Макроекономіка. Основні поняття
Нові індустріальні країни (НІС)
Методика встановлення норм часу й визначення норм виробітку. Нормативи чисельності
Економічна географія
Мікроекономіка
Макроекономіка. Основні поняття
Роль власності в економічних відносинах
Формування та тенденції розвитку світового ринку праці
Промислове підприємство і його структура
Система вартісних показетелей для обліку обсягу виробництва
Статистика оборотних коштів
Основні фонди в нафтогазовій промисловості
Вплив держави на механізм ціноутворення
Малий бізнес, його роль та перспективи розвитку
Огляд і опис об'єкта нерухомості
Світова господарська система
Первинне накопичення капіталу
Поняття заробітної плати. Її види
Нормування праці управлінського персоналу
Господарське право
Класифікація витрат на виробництво
Особливості монополізації в США
Поняття про бухгалтерський облік, його основні завдання.
Предмет, метод і об'єкт бухгалтерського обліку
Характеристика нормативних документів з бухгалтерського обліку
Історія розвитку централізованої банківської системи Великобританії
Інвентаризація
Моделювання як метод наукового пізнання
Банківські депозити у Великобританії
Облікові регістри.
Рахунки бухгалтерського обліку
Шотландська банківська система
Банківська система Великобританії після 1848
Ісламська економіка і глобалізація
Макроекономіка. Основні поняття
Банківська система Великобританії до 1848 р
Бухгалтерський баланс
Соціально економічні та організаційні форми підприємств та їх особливості


 123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142