На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Економічне зростання. Сутність, типи та фактори
Економіка Швеції
Вступ до управління проектами
Власність як основа економічної системи
Суспільне відтворення
Суспільне виробництво, його фактори і результати
Економічне зростання і його рушійні сили
Гроші і закони їх обігу
Сутність технологічного способу виробництва
Сутність, структура і оборот капіталу
Функціонування капіталу і форми прибутку
Закономірності переходу до ринкової економіки
Демонополізація як одна з умов становлення ринкової економіки
Зайнятість населення та проблеми її регулювання в ринковому господарстві
Аграрні відносини в економічній системі суспільства
Інвестиції та їх місце в економічній системі
Особливості формування інвестиційних ресурсів в ринковій економіці України.
Вплив інвестицій на здійснення структурних зрушень в господарстві України
Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності в Україні
Інфляція в перехідній економіці: специфіка походження та способи подолання
Сутність і функції кредитного ринку
Інфляція і форми її прояву
Роль кредиту в ринковій економіці
Кредитна система
Банківська система
Механізм функціонування кредитної системи
Класифікація банківських кредитів і принципи банківського кредитування
Інфляція: сутність, види та наслідки
Інфляція, її визначення та вимірювання
Основні тенденції розвитку світової економіки в другій половині 20 століття
Основні тенденції розвитку світової економіки в другій половині 20 століття
Основні тенденції розвитку світової економіки в другій половині 20 століття
Політика ефективної зайнятості в Росії
Проблеми реалізації інвестиційного потенціалу російських підприємств
Проблеми реалізації інвестиційного потенціалу російських підприємств
Зайнятість населення та проблеми її регулювання в ринковому господарстві
Структура і сутність ринку праці
Майбутнє Української політики в галузі зайнятості
Особливості сучасного ринку праці
Взаємодія держави і профспілок з трудовими масами
Ринок праці та управління трудовими ресурсами
Заходи, що вживаються на ринку праці
Роль ринку праці на Україні
Ринок праці та управління трудовими ресурсами
Загальна характеристика економіки Німеччини
Економіка Іспанії - стабілізація і розвиток
Суспільне виробництво і його основні фактори
Основні етапи еволюції економічної теорії
Основні етапи розвитку трудової теорії вартості (А.Сміт, Д.Рікардо, К.Маркс)
Політична економія і економікс
Виникнення, сутність і функції грошей
Теорія грошей К. Маркса. Роль золота в сучасних умовах
Основні форми і системи заробітної плати
Соціально-економічні наслідки монополізму
Неокласичні концепції прибутку
Накопичення капіталу, його будова
Економіка. Питання 7-15
Витрати виробництва і собівартість
Шпаргалки з економіки
Шпаргалки з економіки
Шпаргалки з економіки
Аналіз критерію логістичної системи Just in time
Організація роботи з документами
Управлінські рішення: сутність, вимоги, механізм розробки, етапи та процедури прийняття
Інформація про інофірмі
Аналіз ризику - основа для вирішення проблем безпеки населення і навколишнього середовища
Валютні операції в Російській Федерації
Системи тестів з оцінки банкрутства підприємства
Уподобання людей. Контрольна з менеджменту
Система тестів з бізнес-аналізу
Система тестів за оцінкою кредитоспроможності підприємств і організацій
Планування інноваційних процесів
Система тестів за оцінкою фінансової стійкості
Система тестів з оцінки ризику
Зарубіжні суб'єкти інвестиційної діяльності
Інвестиції. Основні поняття та визначення
Малайзія: Основні риси соціально-економічної моделі
Планування виробничої діяльності підприємства
Інвестиції та їх відображення в бухобліку
Облік нарахування та виплати пpоцентов деpжателям облігацій
Особливості обліку куплених пpедпpиятия облігацій
Облік фінансового векселя - векселя банку
Опpеделение забезпеченості випуску боргових зобов'язань пpедпpиятия його власним майном
Банкpотством
Прибутковий податок з фізичних осіб
Інвестиційні інститути
Пpічіни що відмови у pегистpации акцій АТ
Контроль за діяльністю ЧІФов
Інвестиційні фонди
Пайові інвестиційні фонди (ПІФи)
Пpіватізація і її способи
Цінні папери
Реквізити сеpтіфікатов
Векселі
Типи проектного фінансування. Простий інвестиційний кредит, його оцінка
Західні моделі обліку. Види обліку в зарубіжній практиці
Структура західної фінансової звітності. Система фінансових звітних документів
Причини циклічності економіки
Реформа кредитно-банківської системи 1930-32, 1987-95 і 98 рр.
Інвестиційні фонди


 115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134