На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Два Сороса
Економічна наука в епоху трансформації
Методика проведення маркетингових досліджень
Управління прибутком і рентабельністю торгового підприємства
Третє покоління підручників з економіки
Конституційно-правові перетворення і економічні реформи
Принципи управління
Дискурс ринку й проблема гендера в економіці
Демократія та економічний розвиток
Про соціально-економічних особливостях розвитку Росії
Фінансовий капітал як системоутворюючий базис економіки
Аграрні перетворення в Росії та інших країнах СНД
"Тіньова" економіка і перспективи освіти середнього класу
Вільні економічні зони: офшорні центри
Трансформація економічних систем: моделювання станів рівноваги
Автоматизація робочого місця менеджера по обліку товару
Плеханов Георгій Валентинович
Роль іноземного капіталу в економіці Росії на pyбeжe XIX - XX століть
Необхідність і сутність грошей
Створення теорії ринку Альфредом Маршаллом
Ціноутворення і його особливості в малому бізнесі
Ухвалення проектних рішень в задачах виробничого та операційного менеджменту
Економічна свобода і теорія міжнародної торгівлі
Центральний економічний район
Грошово-кредитна політика зарубіжних країн
Форми кредиту в експортно-імпортних операціях: форфетирование, кредит за відкритим рахунком і овердрафт
Валютний контроль
Діяльність транснаціональних банків при формуванні кредитної системи
Європейська система центральних банків: організація і завдання діяльності
Відносини МВФ і Росії
Державний борг Росії
Загальна економічна теорія
Основи теорії фінансів
Сучасна ринкова економіка
Мотивація
Інфляція в Російській федерації і його наслідки
Державне регулювання доходів населення
Антиінфляційна політика держави
Податок на прибуток підприємств і організацій
Фінансовий стан підприємства
Податкова система: світовий і російський досвід
Ведення міжнародного бізнесу
Пенсійні Фонди РФ
Науково-практичні основи економічної реформи 1965р. і оцінка її результатів
Типи організаційних структур управління
Інноваційно-інвестиційний процес в перехідній економіці Росії
Основи економічної теорії. Теорія Джона М. Кейнса
Економічні цикли і макроекономіка
Ринок цінних паперів
Функції валютного ринку та його інститутів
Економічна реформа Людвіга Ерхарда
Інфляція: сутність, форми і причини
Економічні питання розвитку системи торгових підприємств у муніципальних структурах
Аналіз складу, структури, динаміки оборотних активів і оцінка їх оборотності
Бухгалтерський облік основних засобів
Вибір комп'ютера
Аудит грошових коштів та грошових документів
Облік амортизації (зносу) основних засобів та методи її обчислення в умовах ринку
Аналіз використання основних засобів
Інфляція і форми її прояву
Зовнішній аудит банків
Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства
Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності
Організація касових операцій
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
Особливості на підприємствах громадського харчування
Еластичність як інструмент економічного аналізу
Угоди
Загальна теорія глобалізації
Особливості обліку та аудиту на підприємствах громадського харчування
Аналіз взаємозв'язку показників балансу народного господарства і системи національних рахунків
Порядок вирішення колективних трудових спорів
Господарська організація
Некомерційні організації
Міжнародні корпорації та їх роль в світовій економіці
Правове регулювання ринку паперів
Валютна і податкова політика держави у забезпеченні умов повернення капіталу в Росію
Маркетинг - специфічна функція управління
Теоретичні основи формування торгових марок в умовах перехідної економіки
Роль маркетингу в сучасній діяльності аптечної організації
Дослідження та сегментація ринку пива в Росії
Круїзне судноплавство сьогодні
Міжнародний валютний фонд
Міжнародний кредит
Трудові ресурси як соціально-економічна категорія і об'єкт управління
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Стимулювання праці в сучасних російських умовах
Стратегічний Менеджмент
Логістична система і функції виробничої компанії Digit
Фінансова система Франції
Проект розробки та впровадження нових технологій організації суспільства
Принципи сучасного менеджменту на прикладі корпорації "SHARP"
Проект розробки та впровадження нових технологій організації суспільства
Прямі іноземні інвестиції в Росії: стратегія відродження промисловості
Модель економічного розвитку Канади
Тейлор Ф.У. - Основоположник наукового менеджменту
Методи нормування праці
Ринкова економіка в Росії і входження Росії у світовий ринок
Фінансова система Кореї


 113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132