На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Внутрипроизводственное ціноутворення
Основні методи формування рівня цін
Сучасні теоретичні та методологічні основи ціноутворення
Сучасні найбільш гострі економічні проблеми індустріально розвинених країн
Сучасні найбільш гострі економічні проблеми індустріально розвинених країн
Міжнародна торгівля в системі світогосподарських зв'язків країн
Держава і економічна політика
Політична система суспільства
Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна
Форми держави
Основи монетарної політики
Грошовий обіг і грошова система
Поняття і сутність грошей
Фінанси підприємств і організацій
Основи фінансового контролю та регулювання
Фінанси страхового ринку
Позабюджетні фонди
Регіональні та місцеві бюджети
Державний бюджет як основна ланка фінансової системи
Основні поняття фінансів
Маркетингові дослідження діяльності конкурентів
Міжнародні фінансові системи і міжнародна система обліку та звітності
Основні поняття нерухомості
Сутність економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції
Аналітичні фінансові документи і методи їх інтерпретації. Цикл руху грошових коштів
Фінансові коефіцієнти, класифікація і функції, формування бази для порівняння коефіцієнтів
Аналіз фінансових коефіцієнтів
Роль фінансів у діяльності міжнародних фінансово-кредитних організацій
Завдання з економіки з рішеннями
Завдання з економіки з рішеннями
Завдання з економіки з рішеннями
Функції грошей і визначення попиту на гроші
Кейнсіанська теорія
Принципи розрахунку ВНП
Аудиторська перевірка
Перевірка повноти та правильності синтетичного обліку по валютному рахунку
Банківські системи світу. Банківська система Англії
Федеральна резервна система США
Банківські системи зарубіжних країн
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи в Росії
Банківська система Росії
Банки. Кредитно-фінансова система
Клірингові розрахунки
Виконання банківських переказів в білоруських рублях
Бухгалтерський облік операцій виконання банківського переказу
Збої і затримки платежів
Роздрібна торгівля
Продаж вироблених товарів
Продаж товарів поштою
Ринок послуг
Розподіл як елемент маркетингу
Вплив зовнішньоекономічних факторів на трансформаційний процес в Росії.
Основи ринкової економіки
Економіка енергоресурсів
Грошова система і грошовий ринок
Планування праці та заробітної плати
Трудова вартість
Заробітна плата, ціна і прибуток
Віртуальний бізнес
Світова економіка і її проблеми
Шпаргалка з бухгалтерського обліку
Бюджетне пристрій Російської Федерації і проблеми його вдосконалення
Політична влада
Фінансова діяльність підприємства
Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей
Встановлення цін на товари: задачі і політика ціноутворення
Економічна роль товарної та фондової бірж в ринковій системі
Мікроекономіка. Відповіді на питання
Статистика працездатності населення
Витрати виробництва
Економічна теорія
Економічна теорія (шпора)
Основи менеджменту
Шпаргалка по маркетингу
Економічна система України
Гроши /укр./
Характеристика народного господарства
Оцінка фінансового стану підприємства, організації - клієнта банку
Економічний аналіз
Економічний аналіз підприємства
Аналіз прибутку
Стратегічний менеджмент
Економіка
Забезпечення за кредитами
Реклама і сучасний бізнес
Лекції з економіки
Концепції суспільного часу
Словник термінів по ціноутворенню
Світові ціни та їх основні види
Гроші, банківська справа і грошова політика
Сучасні найбільш гострі економічні проблеми індустріально розвинених країн
Методологія вимірювання об'єму національного продукту, національного доходу
Макроекономіка
Закони формування вартості і ціни товарів і послуг
Основні організаційні форми і цілі підприємництва
Ринок і його функціонування
Предмет і метод основ економічної теорії
Основні поняття і категорії економічної теорії, їх місце в системі виробничих відносин
Роль грошово-кредитної політики на сучасному етапі
Логічне поняття


 111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130