На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Бізнес-план промислового підприємства
Аналіз собівартості продукції підприємства
Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "інститут ЮЖНИИГИПРОГАЗ" ЗА 1997 РІК
Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації
Економіка будівельного підприємства
Демонополізація економіки Росії
Система оподаткування в Російській Федерації на сучасному етапі
Прибутковий податок з фізичних осіб
Податкова система та її роль в регулюванні ринку
Утримання з фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Модель IS-LM
Ефективність використання капіталу підприємства
Цілі управління персоналом
Управління проектом: система персонального радіовиклику
Роздрібний товарооборот
Вільні економічні зони в РФ: проблеми функціонування
Основні етапи еволюції управлінської думки
Методи прогнозування
Трудові ресурси як соціально-економічна категорія і об'єкт управління
Організація робочого дня керівника, управління часом.
Перерозподіл повноважень у системі менеджменту
Основи менеджменту
Вступ до управління проектами
Організаційні форми інтеграції компаній
Ринковий попит і пропозиція, ринок олігополії
Роздрібна торгівля
Управління персоналом у США та Японії
Світова торгівля
Методи вивчення витрат робочого часу
Складання бізнес-плану
Менеджмент і маркетинг
Лабораторна робота з ВМС і ТКС
Планування кадрів підприємства та їх підбір
Дослідження і проектування управлінських рішень
Інноваційна політика
Газова промисловість
Бізнес-план виробничого підприємства
Аналіз і прийняття управлінських рішень
Підручник з міжнародних відносин
Підручник з міжнародного приватного права
Співпраця РФ з Сінгапуром
Міжнародна торгівля Росії на сучасному етапі
Світовий ринок послуг
США у світовій економіці
Міжнародна валютно-фінансова система
Міжнародна економічна статистика
Економіка Узбекистану
Роль ТНК в процесі інтернаціоналізації
ГАТТ / СОТ та їх роль в міжнародній торгівлі
Сучасні тенденції у світовій економіці
Зовнішньоекономічна діяльність України
Планування кадрів підприємства та їх підбір
Проблема вибору середньої
Ухвалення оптимальних рішень в умовах невизначеності
Індексні системи та їх логічна основа
Завдання комівояжера
Встановлення цін на товари: задачі і політика ціноутворення
Загальна схема маркетингового дослідження
Ринкова економіка
Умови самоокупності підприємства
Логістика. Логістична концепція комерції
9-ий міжнародний транспортний коридор
Суспільне виробництво й суспільне багатство. Багатство народів - трактування А. Сміта
Фондовий ринок
Ринок цінних паперів і його стан в Росії
Фінансові ризики на ринку цінних паперів
Фондовий ринок
Проблеми залучення інвестицій у Росію
Інвестиційний клімат в Росії та шляхи його активізації
Природа економічної кризи в Росії (кінець 80-90 рр.)
Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Російській Федерації
Структура і функції центральних банків. Приклад розвинених країн
Зміцнення фінансової та грошово-кредитної ситеми в Росії після грошової реформи С.Ю.Вітте
Облік грошових сpедств і pасчетов
Еволюція світової валютної системи
Форми і види кредиту
Американський монетаризм, М. Фрідмен та її концепція
Банківська система
Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Російській Федерації
Бpеттон-Вудські угоди
Безготівковий грошовий оборот
Пластикові картки
Банкрутство (неспроможність) юридичних осіб
Некомерційні організації
Некомерційні організації
Промисловість і с / х в к 19 - поч. 20 ст. в Білорусі
Проблеми пенсійного забезпечення в РФ
Реформи в роки перебудови
Роль держави в економіці
Транспорт у Східному Казахстані
Економічний розвиток Казахстану
Географія Банківської Системи
Бухгалтерський облік на комерційному підприємстві виробничих процесів
Прибуток підприємства та її роль в сучасних умовах
Звіти аудиторів при перевірці фінансової звітності
Предмет, метод і завдання бухгалтерського обліку
Основні етапи проведення аудиту
Організація обліку кредиторської заборгованості на ж.д.
Цілі і завдання аудиту


 109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128