На головну    
 Економіка [14170] - Реферати

Роздрібний товарооборот
Розвиток та размещения хімічної промисловості України
Ризики у підприємницькій діяльності
Ринок цінних паперів та его роль у суспільному відтворенні
Ринок фруктів и ягід
Ринок праці, політика зайнятості, відтворення РОБОЧОЇ сили
Ринок овочів и баштан в Україні
Ринок зерна в Україні
Ринок
Ринкова пропозиція та ее еластичність
Ринкова інфраструктура
Реформування економіки Східної Німеччини
Реформування трудових відносин та соціальне партнерство
Реформа системи регулювання природних монополій
Реформа житлово-комуннального господарства.
Рефінансування комерційних банків
Євро - нова міжнародна валюта, її роль світогосподарських зв'язках
Ресурсозбереження та визначення оптимального співвідношення ресурсів
Реструктуризація підприємств в сучасній Росії
Реструктуризація підприємств
Рентабельність сільськогосподарського виробництва
Рентабельність підприємства
Рентабельність підприємства
Рекламна справа
Реклама і сучасний бізнес
Рейганоміка
Резерви поліпшення якості та асортименту продукції на АТ «Алматинський пивзавод №1»
Резервні вимоги як інструмент регулювання економічних процесів
Резервні вимоги
Регулювання ціноутворення
Регулювання ринків недосконалої конкуренції
Регулювання підприємницької діяльності адміністративними та економічними методами
Регулювання природної монополії (тарифна політика в галузі електрозв'язку)
Регулювання державної монополії
Реєстрація підприємств
Регіональні проблеми малого підприємництва
Регіональна зайнятість населення
Ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
Реалізація робіт, товарів і послуг в умовах ринкової економіки
Розширене відтворення
Розрахунки деяких економічних показників
Розрахунок техніко-економічних показників
Розрахунок вартості програмного засобу
Розрахунок середнього заробітку
Розрахунок мережевого графіка
Розрахунок собівартості телефонного сигналізатора
Розрахунок собівартості продукції
Розрахунок собівартості та основних показників роботи рухомого складу
Розрахунок продуктивності праці
Розрахунок планованих показників виробничо-господарської діяльності підприємства
Розрахунок деяких техніко-економічних показників паливно-енергетичного комплексу за 1990-1998 рр.
Розрахунок капітальних вкладень для АТС квазіелектронного типу та координатної АТС
Розрахунок і аналіз аналітичних коефіцієнтів фінансової діяльності підприємства
Розрахунок заробітної плати плавскладу
АРМ «Розрахунок заробітної плати»
Розрахунок Цехи
Витрати держбюджету Білорусь
Витрати бюджету на народне господарство
Розподіл зарплати за нарядом шляхом коефіцієнта заробітку (підробітку)
Розподіл доходів
Розробка ефективної системи енергопостачання на основі ВДЕ
Розробка управлінського рішення в оперативному плануванні основного виробництва
Розробка заходів щодо формування політики сектора цінних паперів Омського відділення Ощадбанку №8634
Розробка заходів по збільшенню економічної ефективності на прикладі ВАТ Омскстройматеріали
Розробка заходів щодо підвищення ефективності функціонування проектно-будівельної фірми
Розробка концепції інформаційної системи для підтримки прийняття управлінських рішень в області маркетингу регіону
Розробка бізнес-плану організації виробництва нової продукції
Роздержавлення і приватизація
Розвиток експорту російської готової продукції на ринки далекого зарубіжжя
Розвиток сфери послуг в умовах ринкової економіки
Розвиток зв'язку
Розвиток малого бізнесу в Росії і його роль в переході економіки країни до ринку
Розвиток кейнсіанства в післявоєнний період
Розвиток капіталістичних відносин
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності Росії
Країни, що розвиваються у світовій економіці
Розвиваються системи
Рівновага фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах на ринку монополістичної конкуренції
Шляхи економії паливно-енергетичних ресурсів
Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства
Шляхи поліпшення використання оборотних коштів
Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва в сучасний період
Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів торговельного підприємства
Професійна діяльність на ринку цінних паперів
Протокол Кіото і нова енергетична політика
Протиріччя аграрних відносин
Противитратної система господарювання
Проста Лінійна регресія
Промисловість і с / х в к 19 - поч. 20 ст. в Білорусі
Промислова політика Росії
Виробництво шовкових тканин
Виробничий цикл. Економічна функція виробничого циклу
Виробничі запаси
Виробнича потужність
Продуктивність: чинники екстенсивного і інтенсивного зростання
Продуктивність праці
Продуктивність
Проізаодственно-господарська діяльність
Проектування і коригування організаційної структури підприємства
Проект плану економічного і соціального розвитку локомотивного депо


 98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117