На головну    
 Екологія [3727] - Реферати

Планетарний вузол геосфер
Природа і суспільство: етапи взаємодії
Коеволюція природи і суспільства. Шляхи ноосферогенезу
Місце людини в спрямованої еволюції: вибір майбутнього
Універсальний еволюціонізм і самоорганізація
Екологічна політика та математика
Демографічна утопія «сталого розвитку»
Інформаційні лики людини і біосфери
Деревина - матеріал майбутнього
Є майбутнє «зелених» рожевим?
Екологічні проблеми утилізації твердих побутових відходів
Живі утилізатори
Екологічно безпечні способи зберігання сільгосппродукції
Радіаційний захист населення України
Плівка на поверхні суші
Біосфера, ноосфера і цивілізація
Докладні відповіді на квитки по предмету "Екологія людини"
Селекція. Робота радянських селекціонерів в роки ВВВ
Геохімія океану. Походження океану
Ідентифікація нафтової складової органічного забруднення гідросфери
Життєві форми рослин і тварин
Екологічні групи організмів
Що таке екологія?
Еколого-геохімічні дослідження Білоярського району Тюменської області
Екологічні фактори
Екологічна свідомість мешканців міста Запоріжжя
Середовища життя
Структура популяції
Порівняльна ефективність деструкції нафтопродуктів різними біопрепаратами при різних рівнях забруднення торфогрунт
Технологія захисту повітряного басейну (атмосфери) від забруднень
Трудовий потенціал і проблеми зайнятості нечисленних народів півночі Росії
Методологічні та методичні проблеми оцінки нафтового забруднення у природних водах
Принципово нові - струменеві енергетичні технології
Ліси Західного Сибіру і нафтогазовий комплекс
Динаміка популяцій
Деградаційних-відновлювальна динаміка лісових фітоценозів після нафтового забруднення
Динаміка чисельності ссавців в екологічному моніторингу
Сучасний стан якості води р.Обі в межах Тюменської області
Узагальнюючий урок по аутекологіі
Забезпечення екологічної безпеки будівництва свердловин на море
Деякі можливі способи утилізації відходів буріння та нафтовидобутку
Концепція моніторингу підземних вод глибоко залягають горизонтів на об'єктах нафтогазовидобутку території ХМАО
Рекультивація нафтозабруднених земель у Середньому Пріобье: недоліки і основні причини низької ефективності
Екосистеми
Зміни населення наземних хребетних при освоєнні нафтових і газових родовищі на півночі Західного Сибіру
До питання рекультивації нафтозабруднених земель на верхових болотах
Види і масштаби впливів нафтовидобувної промисловості на лісовий фонд Ханти-Мансійського автономного округу
Приклади збалансованого розвитку північних територій (на прикладі Середнього Пріобья)
Багатофакторна модель захворюваності з тимчасовою втратою працездатності - основа первинної профілактики нафтовиків
Соціально - еколого - економічна ситуація і проблеми природокористування в нафтогазовидобувних районах Сибіру
Біологічна активність та мікробіологічна рекультівиція грунтів, забруднених нафтопродуктами
Особливості нефтезагрязнения природних геосистем Західного Сибіру
Геоекологічна роль фенольних сполук в Тюменському нафтогазовому регіоні
Моніторингові дослідження на ділянці аварійного розливу нафти в подтаежной зоні Західного Сибіру
Еколого-економічна оцінка впливу розробки нафтових родовищ на населення птахів
Динаміка живого напочвенного покриву на техногенних площах в нафтогазовидобувних районах Ханти-Мансійського автономного округу
Вплив нафтового забруднення на грунтових безхребетних (мезофауни) в тижнях лісах Середнього Пріобья
Технологія рекультивації нафтозабруднених поверхонь неосушених торф'яних боліт
Природні рівні ртуті в деяких типах грунтів нафтогазоносних районів Тюменської області
Захист повітряного басейну нафтового регіону
Вплив розробки родовищ на населення птахів сосняков-беломошнікі
Самовідновлення порушених фітоценозів на нафтозабруднених ділянках суходолов і верхових боліт
Вплив варіантів рекультивації нафтозабруднених грунту на ріст і розвиток рослин
Основні джерела забруднень в районі Нижньовартовська
Дослідження та прогноз розвитку систем розселення населення Середнього Приобья
Моніторинг територій нафтогазових промислів методом почвотестірованія
Комплексна гігієнічна оцінка накопичення полютантів атмосферного повітря в депонуються середовищах
Зміна фізико-хімічного складу грунтів і грунтових вод поблизу шламових комор
Радіація і ми
Мікроелементний склад лишайників як індикатор забруднення атмосфери на півночі Західного Сибіру
Дослідження складу донних відкладень річок басейну нижньої Обі (в межах Ханти-Мансійського автономного округу)
Оцінка якості повітря нафтогазовидобувних районів
Оціночно-прогнозна характеристика рослинності при виборі місць для облаштування свердловин
Характеристика нафтового забруднення території Мамонтовского родовища нафти
Мікробіологічна і ферментативна оцінка нафтозабруднених ділянок біоценозів Нижневартовского району
Вплив нефтезагрязнения грунту на структуру популяцій кліщів-орибатид
Екологічна обстановка Донбасу
Оцінка середніх фонових концентрацій нафтопродуктів у грунтах і поверхневих водах нафтових родовищ
Аналіз критеріїв небезпеки забруднення атмосфери для рослин
Екологія геофізичних полів
Оцінка ефективної висоти і стелі підйому димового факела від висотного точкового джерела викидів шкідливих домішок
Автомобіль на рідкому газовому паливі
Зміна чисельності фізіологічних груп грунтових мікроорганізмів і біологічної активності грунтів
Негативні зміни стану водного басейну великого міста під впливом діяльності людини
Екологія на залізниці
Екологія монастирів
Інформаційне суспільство: надії і побоювання
Найкращий захист від радіації - час і відстань
Зелені насадження та їх роль в сучасному місті
Зимові види алергії
Стан водних екологічних систем
Ресурси і якість вод озер
Якість морських вод Росії
Якість вод водосховищ
Ресурси і якість підземних вод
Атмосферне повітря
Пастка для тваринників і важких металів
Негативні зміни стану водного басейну великого міста під впливом діяльності людини
Вплив транспорту на навколишнє середовище
Адаптація до температури


 19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38