На головну    
 Фінансові науки [4780] - Реферати

Основні податки, що сплачуються суб'єктами підприємництва
Основні методи оцінки фінансового стану підприємства
Основні концепції регулювання грошово-кредитних відносин на макрорівні
Основні питання по курсу "Фінанси підприємства"
Основні види державно-фінансового контролю та органи, його здійснюють
Основний бюджет виробництва та реалізації нової продукції підприємства
Основні типи та моделі побудова кредитних систем
Організація бухгалтерського і податкового обліку основних засобів на підприємстві
Організаційно-технічні аспекти податкового обліку
Організаційна структура підприємства з позицій фінансового контролінгу. Аналіз фінансових індикаторів
Організації готівково-грошових оборотів суб'єктів господарювання та основні напрями її вдосконалення (на матеріалах Івацевічської РАЙПО)
Опціони і ф'ючерси в управлінні ризиками
Оптимізація Фінансової стратегії підприємства ТОВ "Провансі"
Оптимізація оподаткування на підприємстві
Оптимізація фінансових потоків в охороні здоров'я
Оптимізація управлінських рішень в системі оподаткування МУСП "Мирний"
Оптимізація складу та структури активів компанії на прикладі АТ "Казахмис"
Оптимізація оподаткування підприємства
Оптимізація оподаткування підприємств малого бізнесу
Оптимізація податкових платежів за допомогою офшорів
Оптимізація податкових платежів
Оптимізація податкової системи як інституту соціального управління
Оптимізація податкового тягаря
Оптимізація податку на майно для суб'єктів малого підприємництва
Оптимізація зовнішніх фінансових потоків ВІК (вертикально інтегрованого комплексу)
Оптимізація бюджетних витрат при впровадженні бюджетування, орієнтованого на результат
Визначення ціни позикового капіталу
Визначення території Російської Федерації для оподаткування
Визначення сум акцизу і ПДВ
Визначення вартості бізнесу діючого підприємства на прикладі ТОВ "Підприємство А"
Місцеві фінанси
Місцеві податки и збори, їх роль у формуванні місцевіх бюджетів
Місцеві бюджети як основа місцевого самоврядування
Місцеві бюджети та бюджетний процес на локальному Рівні
Мілтон Фрідмен "Кількісна теорія грошей"
Міжнародні фінансово-кредитні встанови, їх організація та діяльність
Міжнародні кредитно-розрахункові та Валютні операції
Міжнародні Валютні системи на сучасности етапі
Міжбюджетні фінансові отношения
Світові фінанси, особливості взаємодії з національними фінансовими системами
Світовий досвід застосування податку на додану вартість
Світовий валютний ринок FOREX
Світова економічна думка про функції грошей
Світова валютна система та її модифікації
Міністерство фінансів Чеченської Республіки
Як банки залучають депозити і вклади
Казначейське обслуговування Навчальних Закладів
Казначейське виконання дохідної частини регіонального бюджету на прикладі Камчатської області
Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів
Казначейська система виконання бюджету
Історія та зарубіжній досвід Справляння податку з власніків транспортних ЗАСОБІВ
Історія вексельної форми розрахунків
Інформаційно-аналітична система податкової служби України
Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства
Інфляція та шляхи ее Подолання в СУЧАСНИХ условиях
Інфляція в Україні та шляхи ее Подолання в СУЧАСНИХ условиях
Інстутіційна фінансова інфраструктура України
Інстітуційній аналіз інвестиційного проекту
Індекси, їх види и роль у вивченні прайси
Інвестування оборотного капіталу
Інвестування
Інвестиційні інструменти управління проектами
Інвестиційний проект з виробництва соєвого молока
Інвестиційний проект з виробництва медичної техніки
Інвестиційний проект та оцінка його ефективності
Інвестиційний потенціал і розширення форм залучення іноземних інвестицій в російську економіку
Інвестиційний клімат Пермського краю
Інвестиційний клімат в РФ
Інвестиційний клімат в Росії
Інвестиційний аналіз
Інвестиційні фонди та ефективність їх діяльності
Інвестиційні ризики та способи їх оцінки на прикладі ТОВ "Сітіс"
Інвестиційні проекти
Інвестиційні перспективи бізнесу в Оренбурзькій області
Інвестиційні компанії, їх роль та функції на ринку цінних паперів
Інвестиційні компанії Великобританії
Інвестиційні інститути Республіки Казахстан
Інвестиційне проектування в системі управління на прикладі ТОВ "Юрстрой"
Позикові джерела фінансування підприємницької діяльності
Завдання, права, права, обов'язки, функції податкових органів РФ
Завдання з розрахунком процентної ставки
Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Загальна характеристика прибутку як об'єкта оподаткування
Життєвий цикл проекту
Життєвий цикл інвестиційного проекту
Життєвий шлях і практична діяльність Сокольникова Г.Я.
Ефективність Формування и использование ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ державного підприємства
Ефективність інвестування проектів и шляхи вдосконалення обґрунтування его доцільності
Етапи, Стадії та моделі інноваційного процеса
Етапи і порядок розробки проектно-кошторисної документації
Електронні Платіжні системи мережі Інтернет: сучасний стан та перспективи розвітку
Експертна оцінка рінкової вартості ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ та моделювання ставки дисконтування з урахуванням ризико
Економічний Потенціал підприємства
Економічний Зміст податків и платежів
Економічний Зміст и форми інвестіцій
Кількісна теорія грошей
Інформаційне забезпечення та механізм роботи електронних грошей
Класифікація податків в Україні
Касове обслуговування виконання бюджетної системи Російської Федерації
Капітальні вкладення, державні гарантії і захист


2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21