На головну

 Фізика [2692] - реферати
Акустика рухомих середовищ
Обертові, колівні и електронні спектри молекул
Насосні установки
Зовнішні теплові мережі
Монтаж системи опалення житлового будинку
Молекулярна спектроскопія
Модуляція оптичного випромінювання
Електропостачання промислових підприємств
Електрика в живих організмах
Електричні мережі
Ефект магнітоімпеданса
Кола постійного струму
Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування
Трифазні електротехнічні пристрої
Технологія намотування Гвинтове обмоток силових трансформаторів
Структурна схема і керування електроприводом
Склад обладнання гідроелектростанції. Основні системи гідротурбін и їх елементи
Система автоматичного регулювання асинхронного електродвигуни з фазним ротором
Властивості рідких кристалів
Розрахунок розгалуженого електричного кола
Оптика й оптичні явища в природі
Конструктивне виконання електродів в первинних хімічні джерела струму
Електроустаткування Баштового крану
Електропостачання механічного цеху
Електропостачання електротехнологічних установок та устройств
Електромеханічна система
Електромережі та електрообладнання
Електромережі та електрообладнання
Електроємність. Конденсатори. Закони постійного струм
Електричний струм у вакуумі
Електричний розрахунок освітлювальніх мереж
Автоматичні апарати захисту мереж
Автоматичні вимикачі
Автоматизована система керування потоками потужності у складнозамкненіх електроенергетічніх системах
Автоматизований електропривод машин і апаратів хімічних виробництв
Автоматизована система контролю в системі трансформаторних підстанцій
Матеріали вісокої провідності. Сплави та неметалеві провідники
Математичні моделі в розрахунках
Магнітопружний ефект
Магнетрони і гіротрони
Котельні установки
Компенсація реактивної потужності в системах електропостачання з перетворювальними установками
Комплексний метод розрахунку ланцюга
Використання фотопружних ефекту для вимірювання фізичних величин
Використання низькотемпературного тепла землі, води і повітря
Індивідуальне завдання з вивчення обладнання і процесів теплоенергетичних установок
Вивчення лічильника Гейгера-Мюллера
Вивчення деяких властивостей рідин
Ізоляція високовольтних ліній електропередач
Вимірювання функції розподілу атомів срібла методом Штерна-Ламмерт
Закон динаміки обертального руху. Швидкість і енергія зовнішніх сил. Розрахунок ККД
Рідкі кристали
Ефект Доплера в класічній та релятівійській Теорії
Дослідження фототранзистора
Діфракція світла
Динаміка роботи і розрахунок часу спрацьовування електромагніта постійного струму з користуванням математичного пакета MathCad в середовищі Windows
Джерела и пріймачі оптичного випромінювання
Джерела живлення. Дослідження основних параметрів
Грім і блискавка
Гамма-спектрометр РКГ-01 "Алиот"
Газовий цикл теплових двигунів і установок
Вибір трансформаторів струму в ланцюгах обліку
Вугільне паливо в доменній печі
Час і парадокси Ньютона
Відтворення одиниць фізичних величин і передача їх розмірів
Поновлювані джерела енергії: енергія вітру
Впливу на тумани за допомогою теплових джерел
Внутрішній фотоефект
Властивості Рідини і газу
Види і застосування трансформаторів
Вибір структурної и прінціпової електрічної схеми
Вибір апаратури й устаткування розподільніх устройств и трансформаторних підстанцій
Взаємодія тіл і закони Ньютона
Броунівський рух
Аналіз електричного кола синусоїдального струму
Аналіз та оцінка метеообстановки на аеродромі Курган
Альтернативні джерела енергії в Україні та возможности їх использование в Україні
Альтернативні джерела енергії
Автоматизація систем водопостачання будівлі
Нові реалії у фізичному змісті великих рівнянь електродинаміки Максвелла
Нові розробки для процесу редукування газу в газорегулюючих системах
Нові джерела енергії в кінці XIX - початку XX століття
Нільс Бор и яго квантавия пастулати
Нікель-металогідридні акумулятори
Низькі температури
Нетрадиційні способи і джерела отримання енергії
Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
Нетрадиційна енергетика - сутність, види, перспективи розвитку в Республіці Білорусь
Нерівноважні поверхневі Структури реакційно-діфузійніх систем типу активатор-інгібітор
Нерозгалуженими електричний ланцюг з одним змінним опором
Безперервне і атомне будова матерії
Нелінійна Взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектрічнімі періодічнімі структурами
Нелінійні багатохвильові взаємодії в пружних системах
Нелінійна оптика
Осциляції нейтрино
Оптика атмосфери
Оптика
Оптика
Визначення ефективності дії ударника по перепоні і його раціональних конструктивних параметрів
Визначення електричних навантажень і розрахунок електричних мереж житлових будинків


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20