На головну    
 Фізика [2692] - Реферати

Квитки з фізики
Короткий довідник з фізики.
Шпори з фізики
Лекції з фізики
Простір і час у фізиці
Основні філософські питання сучасної фізики
Лекції з фізики
Матеріали оптоелектроніки. Напівпровідникові світловипромінюючі структури
Лекції з Фізичної оптиці
Ексимерні лазери в рефракційної хірургії ока
Освітлення
Вимушене явище Рамана
Інтерференція світла
Сонячна енергетика
Поляриметричні методи аналізу
Квантова природа світла
Будову, призначення, принцип роботи, типи та історія телескопа
Інтегральне сприйняття
Спосіб усунення аберації в електронних мікроскопах
Прекціонний апарат
Геометрична оптика
Види випромінювань
Фотоефект
Подвійне променезаломлення електромагнітних хвиль
Фізика 9-10 клас
Світло - електромагнітна хвиля. Швидкість світла. Інтерференція світла. Стоячі хвилі.
Магнитооптическое дослідження поверхні
Фізика (Шпаргалка)
Розвиток Фізики у другій половині ХХ ст.
Історія розвитку електричного освітлення
Лауреати Нобелівської премії з фізики
Термосорбціонний мас-спектрометр
Розрахунок часу відкачки розподілених вакуумних систем
До питання про механізм надпровідності в металлах- надпровідниках.
Гармонійні коливання та їх характеристики
Ракетний двигун
Торрічеллі і Ньютон
Ефект Ганна
Оптика
Дослідження електричних коливань (№27)
Яскравість
Ядерний магнітний резонанс (ЯМР)
Ядерні сили
Радіоактивність
Ядерна енергія і ядерні енергетичні установки
Ядерна енергія
Ядерна енергетика
Ядерна фізика
Явище політіпізма і методи отримання різних політіпов в SiC
Явище блискавки в природі
Ефект Комптона
Етюди про цікавої оптиці
Ентропія. Теорія інформації
Ентропія термодинамічна та інформаційна
Енергія морів і океанів
Енергія
Енергетична освітленість
Елементи електроніки на вуглецевих нанотрубках
Елементарні частинки
Елементарні частинки
Елементарна теорія веселки
Електростатікахо
Електростатика
Електронно-дірковий перехід
Електромагнітні хвилі
Електромагнітні хвилі
Електрокінетіческіе явища при фільтрації рідини в пористому середовищі
Електродинаміка
Електродинаміка
Електрика і людина
Електрика в живих організмах
Електричне поле
Електричний струм в провідниках і напівпровідниках
Електричний струм в рідинах (електролітах)
Електричний струм в газах
Електричний струм
Електричні властивості сплавів типу твердих розчинів
Експериментальні методи вивчення космічних променів. Найбільші експериментальні установки
Лабораторні роботи з фізики
Експериментальні дослідження електромагнітної індукції (№28)
Експериментальні дослідження діелектричних властивостей матеріалів (№30)
Експериментальне визначення струму шнурування в пропанокіслородних сумішах
Експериментальне виявлення електромагнітних хвиль Генріхом Герцем
Експеримент як засіб оцінки якості теоретичного знання
Ексимерні лазери в рефракційної хірургії ока
Квитки з фізики
Екзаменаційні білети і відповіді за 11 клас по Фізиці
Іспит з фізики для вступу до Бауманскую школу
ЕРС
Шпори до Іспиту
Шпора всіх лекції з фізики за 9 клас
Шпаргалки з фізики
Квитки з фізики
Питання з фізики
Шпаргалка з фізики для студентів 1-го курсу (по квитках)
Шпаргалка з фізики 11 клас -Квантовая фізика
Шпаргалка по всьому курсу фізики (як її викладають в Дніпропетровському Державному Технічному Університеті Залізничного Транспорту)
Шкала електромагнітних випромінювань
Частотний діапазон акустичного сигналу
Циклотронний резонанс


8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27